logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki budowlanej

BURMISTRZ   GORZOWA Śl.

 

ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, położonej w Gorzowie Śl.

 

1.Informacje o sprzedawanej nieruchomości:

a/ nieruchomość budowlana, oznaczona jako działka nr 2114 o pow. 0,0976 ha, położona     w  Gorzowie Śl., przy ul. Ks. Józefa Olszoka, dojazd z ul. Piłsudskiego

 b/ działka opisana w KW  OP1L/00016129/7, gdzie w działach III i IV brak obciążeń,        nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 c/ uzbrojenie: dojazd z drogi asfaltowej drogą nie urządzoną, ma możliwość   przyłączenia do       sieci  wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej  i energetycznej

d/ w planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod  budownictwo     jednorodzinne

 e/ Cena wywoławcza – 40.000 zł /w tym 23%VAT/

2. Przetarg odbędzie się dnia 26.07.2016r o godz. 9 00 w siedzibie. tut. urzędu, w biurze nr 13

3. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4.000 zł należy wpłacić  na konto     Gminy w Gorzowie  Śl. nr 54-8909- 1058-2005-0000-0013-0005 BS w  Zawadzkiem     o/Gorzów  Śl. do dnia 22.07.2016r.  /data wpływu wadium na konto gminy/.

4. Wadium zwraca się niezwłocznie po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez     osobę która wygrała przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku     uchylenia się takiej osoby od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz     sprzedającego.

5.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej

6. Przetargi zorganizowane w dniach 25.04.2016r i 07.06.2016r na sprzedaż      w/w   nieruchomości, zakończyły  się  wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił     wadium.

7. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym

    powiadomi zainteresowane strony.

Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 6, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefonicznie pod nr 0-34 3594004, 3505710 wewn. 26 lub 25.

 

 

                                                                                        Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                    Artur Tomala

Gorzów Śl. 23.06.2016r

Metryka

Liczba odwiedzin 506
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Mrugała
Osoba publikująca informację Małgorzata Mrugała
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Mrugała
Data opublikowania 2016-06-22 11:26:29
Zmodyfikował Małgorzata Mrugała
Data ostatniej aktualizacji 2016-06-22 11:26:29