logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Kogo dotyczy:
 
dotyczy osób ubiegających sie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Miejsce załatwienia:
 
Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Iwona Mycka-Kocemba


Telefon informacyjny:
 
34/ 35 05 715 wew. 54


E-mail informacyjny:
 
imk.srodowisko@gorzowslaski.pl


Godziny pracy:
 
7.15 0 15.00, w środy 7.30 - 15.30


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
zgodnie z ustawą OOŚ


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
wydanie decyzji


Opłaty skarbowe:
 
205 złotych
 
Podstawy prawne:
 
ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
Tryb odwoławczy:
 
od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

Metryka

Liczba odwiedzin 1091
Osoba wprowadzająca informację Michalina Stelmach
Osoba publikująca informację Michalina Stelmach
Osoba odpowiedzialna za informację Michalina Stelmach
Data opublikowania 2014-09-04 14:04:17
Zmodyfikował Michalina Stelmach
Data ostatniej aktualizacji 2014-09-04 15:39:33