logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wniosek na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

wzor22.doc

 

 

nowa sprawa, dodana 2013-07-15

 

Kogo dotyczy:
 
przedsiebiorcy


Miejsce załatwienia:
 
Urząd Miejski w Gorzowie Śl., ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śl., pokój nr 21


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Iwona Mycka-Kocemba


Telefon informacyjny:
 
34/ 35 05 710 wew. 54


E-mail informacyjny:
 
imk.srodowisko@gorzowslaki.pl


Godziny pracy:
 
pn, wt, czw, pt od 7.15 do 15.00; śr. od. 7.30 do 15.30


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
do 30 dni


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
decyzja administracyjna


Opłaty administracyjne:
 
---


Opłaty skarbowe:
 
107 zł ? opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych; 53,50 zł ? opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia
 
Podstawy prawne:
 
USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.)
 
Tryb odwoławczy:
 
wniesienie odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
 
Uwagi:
 
c.d. opłat: 17 zł ? opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia ? od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury); 24 zł ? opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia.
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1034
Osoba wprowadzająca informację Michalina Stelmach
Osoba publikująca informację Michalina Stelmach
Osoba odpowiedzialna za informację Michalina Stelmach
Data opublikowania 2014-09-04 14:06:55
Zmodyfikował Michalina Stelmach
Data ostatniej aktualizacji 2014-09-04 15:41:21