logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały

PODSTAWA PRAWNA 
art. 4 ust. 1, art. 5, art. 6, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13 - w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 1984 Nr 32, poz. 174 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.       Wypełniony druk meldunkowy "zgłoszenie stałego pobytu" potwierdzony przez właściciela lub współwłaścicieli budynku a w przypadku mieszkań komunalnych - Zarząd Gminy,

2.       Dowód osobisty,

3.       Książeczka wojskowa ( w przypadku mężczyzn do 50-ciu lat),

4.       Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego,

5.       Akt własności lokali, umowa najmu, do wglądu.

II. OPŁATY
Nie pobiera się

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Niezwłocznie

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Spraw Obywatelskich, Rekreacji i Zdrowia 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

VI. UWAGI
Przy zameldowaniu w:

1.       Mieszkaniu spółdzielczym, komunalnym (własnościowym lub lokatorskim) główny najemca udaje się do Zarządu Gminy, z drukiem zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego pobranym z biura meldunkowego uzyskując potwierdzenie uprawnień do lokalu (w formie pieczątki), następnie składa swój podpis, wyrażając zgodę na zamieszkanie osoby meldującej się, z tak potwierdzonym drukiem główny najemca z osobą meldującą się udaje się do urzędu.

2.       Domu lub mieszkaniu hipotetycznym (np. wykupione kwaterunkowe): idąc do urzędu zabieramy ze sobą odpis księgi wieczystej (lub aktualny akt notarialny), w urzędzie pobieramy druk meldunkowy (na pobyt stały lub czasowy powyżej 2 miesięcy), formalności związane z zameldowaniem zostaną dopełnione, jeżeli wszyscy właściciele nieruchomości złożą swój podpis na druku meldunkowym przed pracownikiem Urzędu Gminy.

3.       Mieszkaniu kwaterunkowym (nie wykupione na własność): główny najemca udaje się z wypełnionym drukiem meldunkowym do Zarządu Gminy gdzie otrzymuje potwierdzenie w formie pieczątki, z tak potwierdzonymi dokumentami udajemy się do Urzędu Gminy.

 

Zameldowanie na pobyt stały, dodana 2005-08-09

 


Miejsce załatwienia:
 
Pokoj 24


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Jowita Maćczak,Tomasz Olejnik,Donata Orzeszyna-Gajewska


Telefon informacyjny:
 
(034) 3594004 wew. 37


E-mail informacyjny:
 
um@gorzowslaski.pl


Godziny pracy:
 
poniedziałek - piątek 7.15 - 15.00, środa 7.30 -16.00


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
nie zwłocznie


Opłaty administracyjne:
 
nie pobiera się


Opłaty skarbowe:
 
nie pobiera się
 
Podstawy prawne:
 
art. 4 ust. 1, art. 5, art. 6, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13 - w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 1984 Nr 32, poz. 174 z późniejszymi zmianami) 
 
Uwagi:
 
Przy zameldowaniu w:
1. Mieszkaniu spółdzielczym, komunalnym (własnościowym lub lokatorskim) główny najemca udaje się do Zarządu Gminy, z drukiem zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego pobranym z biura meldunkowego uzyskując potwierdzenie uprawnień do lokalu (w formie pieczątki), następnie składa swój podpis, wyrażając zgodę na zamieszkanie osoby meldującej się, z tak potwierdzonym drukiem główny najemca z osobą meldującą się udaje się do urzędu. 
2. Domu lub mieszkaniu hipotetycznym (np. wykupione kwaterunkowe): idąc do urzędu zabieramy ze sobą odpis księgi wieczystej (lub aktualny akt notarialny), w urzędzie pobieramy druk meldunkowy (na pobyt stały lub czasowy powyżej 2 miesięcy), formalności związane z zameldowaniem zostaną dopełnione, jeżeli wszyscy właściciele nieruchomości złożą swój podpis na druku meldunkowym przed pracownikiem Urzędu Miejskiego. 
3. Mieszkaniu kwaterunkowym (nie wykupione na własność): główny najemca udaje się z wypełnionym drukiem meldunkowym do Zarządu Gminy gdzie otrzymuje potwierdzenie w formie pieczątki, z tak potwierdzonymi dokumentami udajemy się do Urzędu Misjskiego . 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1380
Osoba wprowadzająca informację Michalina Stelmach
Osoba publikująca informację Michalina Stelmach
Osoba odpowiedzialna za informację Michalina Stelmach
Data opublikowania 2014-09-04 13:47:52
Zmodyfikował Michalina Stelmach
Data ostatniej aktualizacji 2014-09-04 13:47:52