logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2017

14 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.095 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

11 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.094 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚL.

11 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.093 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI LEŚNEJ POŁOŻONEJ W KOZŁOWICACH

11 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.092 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI D/S SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ HURAGAN W ZABUDOWANIACH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

11 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.091 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.3.2017 Z DNIA 02.01.2017 R. W SPRAWIE PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ DYREKTOROM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

11 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.090 W SPRAWIE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 R.

04 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.089 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘL

04 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.088 W SPRAWIE UCHYLENIA ZARZĄDZENIA NR 0050.52.2017 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 12.05.2017 W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA ETATU NAUCZYCIELA W INNEJ SZKOLE

04 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.087 W SPRAWIE ZWROTNEGO PRZEKAZANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UŻYTKOWO-MIESZKALNYM W GOŁEJ ZAKŁADOWI USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM

04 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.086 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

25 08/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.085 w sprawie przekazania do eksplatacji "Rozbudowę kanalizacji i sieci wodociągowej Gminie Gorzów Ślaski"

25 08/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.084 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

25 08/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.083 w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 0050.14.2015 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 04 lutego 2015r w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na wynajem lokali użytkowych i garaży, stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski oraz powołania komisji przetargowej

25 08/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.082 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody dla uczniów wybitnie uzdolnionych

25 08/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.081 w sprawie przeprowadzenia V przetargu ustnego na sprzedaż działek budowlanych położonych w Kozłowicach

29 08/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.080 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 r

10 08/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.079 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

02 08/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.078 w sprawie przeprowadzenia III przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pawłowicach

25 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.077 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

25 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.076 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

25 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.075 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ODBIOROWEJ

25 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.074 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

05 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.073 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

05 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.072 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ;LOKALOWEJ

05 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.071 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

29 06/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.068 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, prowadzącej postępowanie egzaminacyjnedla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

29 06/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.069 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017r

29 06/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.070 w sprawie przeprowadzenia IV przetargu ustnego na sprzedaż działek budowlanych położonych w Kozłowicach

29 06/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.067 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, prowadzacej postepowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

29 06/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.066 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Gorzowie Śląskim, ul. Jana Jaronia

29 06/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.065 w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i prowadzenia postępowania w imieniu Burmistrza Gorzowa Śląskiego

14 06/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.064 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

14 06/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.063 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

14 06/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.062 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

13 06/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.061 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

08 06/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.060 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

08 06/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.059 W SPRAWIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZAMIANY

07 06/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.058 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W PAWŁOWICACH

07 06/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.057 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

26 05/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.056 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

26 05/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.055 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

16 05/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.050 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK POŁOŻONYCH W KOZŁOWICACH

17 05/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.054 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

17 05/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.053 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

17 05/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.052 W SPRAWIE ETATU NAUCZYCIELA W INNEJ SZKOLE

16 05/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.051 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

16 05/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.045 W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZŁOWICACH

16 05/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.049 W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA STANOWISKA DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. EMANUELA KANI W USZYCACH

16 05/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.048 W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM

16 05/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.047 W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOZŁOWICACH