logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2017

16 11/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.117 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

07 11/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.116 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI LEŚNEJ POŁOŻONEJ W KOZŁOWICACH

07 11/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.115 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚL.

07 11/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.114 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2017 ROK

07 11/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.113 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

07 11/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.112 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2017 ROK

07 11/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.111 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2017 ROK

07 11/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.110 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

11 10/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.109 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

11 10/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.108 W SPRAWIE KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018

11 10/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.107 W SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚRODKA TRWAŁEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

11 10/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.106 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS. PRZYGOTOWANIA PROCESU PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL. DZIAŁAJĄCYM W FORMIE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W GMINNĄ SPÓŁKĘ Z O.O.

11 10/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.105 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

11 10/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.104 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

11 10/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.103 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA SPISU Z NATURY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY

27 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.102 W SPRAWIE WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO LOKALU UŻYTKOWEGO

27 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.101 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

07 11/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.100 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

22 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.099 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ODBIOROWEJ

21 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.098 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

21 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.097 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

21 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.096 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 2016.0050.110 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD I PROCEDUR CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI, JEJ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

14 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.095 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

11 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.094 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚL.

11 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.093 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI LEŚNEJ POŁOŻONEJ W KOZŁOWICACH

11 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.092 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI D/S SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ HURAGAN W ZABUDOWANIACH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

11 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.091 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.3.2017 Z DNIA 02.01.2017 R. W SPRAWIE PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ DYREKTOROM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

11 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.090 W SPRAWIE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 R.

04 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.089 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘL

04 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.088 W SPRAWIE UCHYLENIA ZARZĄDZENIA NR 0050.52.2017 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 12.05.2017 W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA ETATU NAUCZYCIELA W INNEJ SZKOLE

04 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.087 W SPRAWIE ZWROTNEGO PRZEKAZANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UŻYTKOWO-MIESZKALNYM W GOŁEJ ZAKŁADOWI USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM

04 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.086 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

25 08/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.085 w sprawie przekazania do eksplatacji "Rozbudowę kanalizacji i sieci wodociągowej Gminie Gorzów Ślaski"

25 08/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.084 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

25 08/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.083 w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 0050.14.2015 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 04 lutego 2015r w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na wynajem lokali użytkowych i garaży, stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski oraz powołania komisji przetargowej

25 08/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.082 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody dla uczniów wybitnie uzdolnionych

25 08/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.081 w sprawie przeprowadzenia V przetargu ustnego na sprzedaż działek budowlanych położonych w Kozłowicach

29 08/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.080 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 r

10 08/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.079 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

02 08/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.078 w sprawie przeprowadzenia III przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pawłowicach

25 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.077 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

25 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.076 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

25 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.075 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ODBIOROWEJ

25 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.074 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

05 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.073 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

05 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.072 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ;LOKALOWEJ

05 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.071 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

29 06/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.068 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, prowadzącej postępowanie egzaminacyjnedla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

29 06/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.069 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017r

29 06/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.070 w sprawie przeprowadzenia IV przetargu ustnego na sprzedaż działek budowlanych położonych w Kozłowicach