logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2016

02 02/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.127 W SPRAWIE PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W USZYCACH UTWARDZONYCH CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W USZYCACH

02 02/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.126 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 R.

02 02/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.125 W SPRAWIE PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ZAKŁADOWI USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL. ROZBUDOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH USZYCE, KRZYŻANOWICE, KOZŁOWICE

19 01/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.124 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

05 01/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.092 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

04 01/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.123 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

03 01/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.122 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL NA 2016 ROK

02 01/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.121 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

27 12/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.120 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

27 12/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.119 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

23 12/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.118 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI I POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

21 12/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.117 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

16 12/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.116 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

16 12/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.115 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2016 ROK

16 12/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.114 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

16 12/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.113 W SPRAWIE POWOŁANIA RZECZOZNAWCÓW DO PRZEPROWADZENIA SZACOWANIA ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

16 12/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.112 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

16 12/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.111 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

06 12/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.110 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD I PROCEDUR CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI, JEJ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

29 11/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.;0050.109 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNYCH KOMISJI KONKURSOWYCH DLA PRZEPROWADZENIA II ETAPU ELIMINACJI GMINNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

29 11/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.108 W SPRAWIE WYZNACZENIA NAUCZYCIELI Z GMINY GORZÓW ŚLĄSKI DO SKŁADÓW GMINNYCH KOMISJI KONKURSOWYCH DLA PRZEPROWADZENIA II ETAPU ELIMINACJI GMINNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W GIMNAZJACH W GORZOWIE ŚLĄSKIM I W RADŁOWIE

24 11/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.107 W SPRAWIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZAMIANY

24 11/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.106 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

18 11/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.105 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

18 11/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.104 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

18 11/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.103 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

18 11/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.102 W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA2017 ROK I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

18 11/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.101 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

18 11/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.100 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

18 11/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.099 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

10 11/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.098 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

10 11/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.097 W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2016/2017

10 11/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.096 W SPRAWIE COFNIĘCIA UPOWAŻNIENIADO WYDAWANIADECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NALEŻĄCYCH DO WŁĄSNOŚCI GMIN W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

31 10/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.093 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

31 10/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.095 W SPRAWIE KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017

31 10/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.094 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

19 10/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.091 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

19 10/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.090 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

12 10/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.089 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

05 10/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.088 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH W jAMACH

05 10/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.087 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

05 10/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.086 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

03 10/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.085 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

28 09/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.084 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

28 09/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.083 W SPRAWIE WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO LOKALU UŻYTKOWEGO

27 09/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

19 09/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.081 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

16 09/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.080 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO IV PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 2114 POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚL.

16 09/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.079 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WIĘCKOWICE

14 09/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.078 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ZA 2016 ROK