logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2013

30 12/2013

Zarządzenie nr 0050/100/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok

27 12/2013

Zarządzenie nr 0050/099/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok

27 12/2013

Zarządzenie nr 0050/098/2013: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.

27 12/2013

Zarządzenie nr 0050/097/2013: wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej do stosowania

18 12/2013

Zarządzenie nr 0050/096/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok

11 12/2013

Zarządzenie nr 0050/095/2013: ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

05 12/2013

Zarządzenie nr 0050/094/2013: przekazania lokalu mieszkalnego znajdującego sie w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śl. przy ul. Rynek 4 w administrowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Gorzowie Śl.

05 12/2013

Zarządzenie nr 0050/093/2013: przekazania budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Gorzowie Śl. przy ul. Kluczborskiej nr 5 w użytkowanie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gorzowie Śl.

04 12/2013

Zarządzenie nr 0050/092/2013: sprzedaży lokalu mieszkalnego

02 12/2013

Zarządzenie nr 0050/091/2013: zmian w planie wydatków na 2013 rok

29 11/2013

Zarządzenie nr 0050/090/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok

29 11/2013

Zarządzenie nr 0050/089/2013: zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

27 11/2013

Zarządzenie nr 0050/088/2013: przejęcia przez Gminę Gorzów Śl. od Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. budynku kiosku i budynku przystanku PKS, znajdujących się na działce 1144 w Uszycach

26 11/2013

Zarządzenie nr 0050/087/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

26 11/2013

Zarządzenie nr 0050/086/2013: ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

15 11/2013

Zarządzenie nr 0050/085/2013: zimowego utrzymania dróg w sezonie 2013/2014

14 11/2013

Zarządzenie nr 0050/084/2013: projektu uchwały budżetowej na 2014 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

13 11/2013

Zarządzenie nr 0050/083/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Sląski na 2013 rok

13 11/2013

Zarządzenie nr 0050/082/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

04 11/2013

Zarządzenie nr 0050/081/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

30 10/2013

Zarządzenie nr 0050/080/2013: powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji kontenerów KP-7

25 10/2013

Zarządzenie nr 0050/079/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok

17 10/2013

Zarządzenie nr 0050/078/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości oddanej w użyczenie na rzecz Ochotnicznej Straży Pożarnej w Budzowie

16 10/2013

Zarządzenie nr 0050/077/2013: konsultacji Programu współpracy Gminy Gorzów Sl. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

14 10/2013

Zarządzenie nr 0050/076/2013: zmian w planie wydatków na 2013 rok

09 10/2013

Zarządzenie nr 0050/075/2013: wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany

07 10/2013

Zarządzenie nr 0050/074/2013: przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych Gminy

30 09/2013

Zarządzenie nr 0050/073/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

30 09/2013

Zarządzenie nr 0050/072/2013: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finanowej

30 09/2013

Zarządzenie nr 0050/071/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2013 rok

30 09/2013

Zarządzenie nr 0050/70a/2013: zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok

30 09/2013

Zarządzenie nr 0050/070/2013: zmiany budżetu Gminy na 2013 rok

19 09/2013

Zarządzenie nr 0050/069/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2013 rok

13 09/2013

Zarządzenie nr 0050/068/2013: Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

21 08/2013

Zarządzenie nr 0050/067/2013: wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany

21 08/2013

Zarządzenie nr 0050/066/2013: zmiany Zarządzenia Nr 0050.61.2013 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 08 sierpnia 2013 r. w sprawie zamrożenia czynszów na lokale użytkowe na terenie Gminy Gorzów Śląski

21 08/2013

Zarządzenie nr 0050/065/2013: zmiany Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.59.2013 z dnia 23.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

14 08/2013

Zarządzenie nr 0050/064/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzoerżawy

14 08/2013

Zarządzenie nr 0050/063/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok

13 08/2013

Zarządzenie nr 0050/062/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

08 08/2013

Zarządzenie nr 0050/061/2013: zamrożenia czynszów za lokale użytkowe na terenie Gminy Gorzów Śląski

23 07/2013

Zarządzenie nr 0050/060/2013: przejęcia na stan środków trwałych Gminy Gorzów Śląski wysypiska komunalnego w Krzyżanowicach

23 07/2013

Zarządzenie nr 0050/059/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

22 07/2013

Zarządzenie nr 0050/058/2013: powołania komisji do rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody dla uczniów wybitnie uzdolnionych

03 07/2013

Zarządzenie nr 0050/057/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok

03 07/2013

Zarządzenie nr 0050/056/2013: ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej położonej w Gorzowie Śl. przy ul. J.Lompy

27 06/2013

Zarządzenie nr 0050/055/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

26 06/2013

Zarządzenie nr 0050/054/2013: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2013 rok

17 06/2013

Zarządzenie nr 0050/053/2013: zmiany Zarządzenia Nr 0151/107/10 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych na terenie Gminy Gorzów Sl., zmienione Zarządzeniem Nr 0050.47.2011 z dnia 19 maja 2011 r.

17 06/2013

Zarządzenie nr 0050/052/2013: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy