logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

04 01/2017

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok