logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Ogłoszenia, zawiadomienia, konsultacje

22 10/2019

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI - PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2020

07 10/2019

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

  INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  7 października 2019 roku.  
22 10/2018

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI - PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2019

05 10/2018

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

  INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  5 października 2018 roku.  
27 10/2017

Protokół z konsultacji - PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2018

11 10/2017

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2018

  INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  11 października 2017 roku.  
05 07/2017

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE ROZBUDOWY WLOTU DROGI GMINNEJ - ULICA MICKIEWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 42

17 05/2017

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

31 10/2016

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2017

INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  30 października 2016 roku.   dotycząca
14 06/2016

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

02 11/2015

Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na na rok 2016

INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  30 października 2015
16 10/2014

Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na na rok 2015

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w
16 01/2012

Zawiadomenie Starosty Oleskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznmych.

  Starosta Oleski
11 03/2011

Udostępnianie aktów normatywnych publikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorze Polskim

Zgodnie z pismem z dnia 17 grudnia 2009 Rządowego Centrum Legislacji w sprawie
18 11/2010

Konsultacje Programu współpracy Gmin Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi.

  INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 stycznia 2011 roku.
20 08/2010

Powszechny Spis Rolny 2010r.

Od 1 września do 31 października br. przeprowadzone zostanie największe ogólnopolskie
07 06/2010

Nabór na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010r.

29 05/2009

Zawiadomienia

  Starosta Oleski zawiadamia o wyłożeniu
11 03/2008

OGŁOSZENIE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI NIE NALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO

05 02/2008

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim informuje, że zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów