logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Artykuły archiwalne

04 09/2014

Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej

04 09/2014

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

04 09/2014

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do
04 09/2014

Zezwolenie na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną

Zezwolenie na
04 09/2014

Przyjmowanie zgłoszeń o objawach chorób zwierząt łownych

Przyjmowanie
04 09/2014

Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi

Wydawanie
04 09/2014

Zaświadczenie o zadłużeniu w podatku od nieruchomości osób fizycznych

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg ustawowych w podatku rolnym - osoby fizyczne

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg podatku od środków transportowych osób fizycznych(odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty)

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg podatku rolnego osób fizycznych (odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty)

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg podatku rolnego osób prawnych (odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty)

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg podatku od nieruchomości osób prawnych

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg podatku od nieruchomości osób fizycznych

04 09/2014

Podatek rolny i leśny - wydawanie zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach gruntowych osób fizycznych

04 09/2014

Podatek od nieruchomości - wydawanie zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach gruntowych osób fizycznych

04 09/2014

Wnioski w sprawach ulg podatku od środków transportowych osób prawnych

01 09/2014

WYBORY

29 08/2014

Wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

05 06/2014

Przetargi na nieruchomości gminne

09 05/2014

Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r

09 05/2014

Zamówienia powyżej 30 tyś. EUR

09 05/2014

Zamówienia publiczne 2014

08 05/2014

Informacja o wyborach do Parlamentu Europejskiego

Wszystko co powinieneś wiedzeć o wyborach znajdziesz : http://pkw.gov.pl/
08 05/2014

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014

25 04/2014

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Treść obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
27 03/2014

Obwieszczenia o zmianach w planie przestrzennego zagospodarowania i w studium uwaunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM
17 02/2014

Przetargi rok 2008

17 02/2014

Zamówienia publiczne 2009

17 02/2014

Wybory samorzadowe 2010

17 02/2014

Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz inne dokumenty zawierające dane o środowisku

17 02/2014

Polityki,strategie, plany lub programy oraz ich projekty

17 02/2014

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

17 02/2014

Wnioski : o wydanie decyzji, udzielenie wskazań lokalizacyjnych oraz programu dostosowawczego

17 02/2014

Protokoły

17 02/2014

Uchwały Rady Miejskiej

17 02/2014

Informacja o wyborach do Sejmu i Senatu RP

17 02/2014

Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2012 r.

17 02/2014

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

17 02/2014

Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2013 r.

17 02/2014

Zamówienia publiczne 2010

17 02/2014

Zamówienia publiczne 2011

17 02/2014

Zamówienia publiczne 2012

17 02/2014

Zamówienia publiczne 2013

17 02/2014

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

10 01/2014

Zarządzenia Burmistrza 2014

  Nr  z
03 01/2014

Wybierz sposób dostarczenia wniosku do urzędu

03 01/2014

Formularz EPUAP

03 01/2014

Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw

03 01/2014

Formularz PDF

03 01/2014

Pobierz programy