logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gorzowa Śląskiego5042
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim4899
Kierownictwo urzędu4861
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20164821
Wykaz nr telefonów 4804
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r4565
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim4281
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20143995
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim3621
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  3492
Statut Gminy Gorzów Śląski3280
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim3274
Polityka prywatności 3180
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski3169
Podatki i opłaty 2018 rok - DRUKI DO POBRANIA3118
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach3117
Godziny pracy2942
Dyżury radnych2930
Konta bankowe2881
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór2812
Schemat organizacyjny2737
Budżet 20162579
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski2533
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach2518
Zamówienia publiczne 20152517
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim2466
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim2451
Zamówienia publiczne 20152439
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach2390
Zamówienia publiczne 20162380
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20152377
Budżet 20152337
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20132324
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach2315
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach2310
Budżet 20142309
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V2308
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY2307
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV2263
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór2240
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.2199
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim2193
Podatek od nieruchomości2192
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych2180
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku2177
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach2163
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20142158
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2133
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-142116
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.2109
Informacja z przetargu 2099
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski2092
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym2091
Referat Finansowy2087
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany2065
Oświadczenia majątkowe2060
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY2045
KONKURSY2043
Skład Rady Miejskiej 2014-20182021
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III2017
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI2012
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.2003
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach1983
Wybory samorządowe 20141964
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.1930
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim1913
Budżet 20131906
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.1903
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku1903
Wymiana dowodu osobistego1902
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.1896
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA1895
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok1890
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.1877
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko1863
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.1859
Referat organizacyjny Or-I1859
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 261842
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.1828
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20151824
Ogłoszenia o przetargach rok 20081805
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej ,Burmistrza Gorzowa Śląskiego za 2013 oraz na zakończenie kadencji, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego za 2013 rok1799
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim1783
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży1766
Instrukcja obsługi1759
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej1754
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski1752
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20151752
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach1729
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim1722
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20151722
Rozstrzygnięte przetargi na wynajem lokali użytkowych1714
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch1713
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski1710
STEFAN TOMASZ1708
Budżet 20091704
Budżet 20121696
Budżet 20111691
Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok1668
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach1656