logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim4461
Burmistrz Gorzowa Śląskiego4227
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20164075
Kierownictwo urzędu4036
Wykaz nr telefonów 4008
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20143872
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim3837
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r3303
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  3096
Statut Gminy Gorzów Śląski3055
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gorzowie Śląskim2980
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim2913
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski2901
Polityka prywatności 2707
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach2686
Podatki i opłaty 2018 rok - DRUKI DO POBRANIA2528
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór2493
Dyżury radnych2382
Godziny pracy2336
Konta bankowe2277
Schemat organizacyjny2266
Budżet 20162221
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski2208
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach2150
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim2122
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim2092
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach2015
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY2007
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20132000
Budżet 20141992
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V1991
Budżet 20151982
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach1960
Podatek od nieruchomości1959
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach1933
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór1913
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV1910
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20141907
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych1878
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach1876
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany1835
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku1833
Zamówienia publiczne 20151832
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-141809
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.1809
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim1791
KONKURSY1790
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY1789
Oświadczenia majątkowe1786
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski1784
Informacja z przetargu 1780
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.1767
Zamówienia publiczne 20151761
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III1755
Skład Rady Miejskiej 2014-20181754
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20151739
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI1732
Referat Finansowy1725
Zamówienia publiczne 20161721
Wybory samorządowe 20141671
Wymiana dowodu osobistego1663
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku1651
Budżet 20131639
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko1630
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.1627
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim1612
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 1609
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej ,Burmistrza Gorzowa Śląskiego za 2013 oraz na zakończenie kadencji, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego za 2013 rok1606
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.1589
Instrukcja obsługi1583
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.1577
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym1575
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.1554
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.1553
Referat organizacyjny Or-I1552
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20151547
Ogłoszenia o przetargach rok 20081545
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.1544
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 261528
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.1513
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim1506
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA1503
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok1487
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach1471
Rozstrzygnięte przetargi na wynajem lokali użytkowych1467
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20151463
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim1456
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20151432
Budżet 20121430
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski1426
Budżet 20091414
Budżet 2005 (wpisz swoją nazwę nagłówka)1411
Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok1411
Informacje o wykonaniu budżetu gminy1410
Budżet 20111404
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach1403
Informacje o wykonaniu budżetu gminy1394
STEFAN TOMASZ1386
Oświadczenie majątkowe Burmistrza za 2015 rok1378
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch1372