logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim3636
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20143593
Wykaz nr telefonów 3109
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20163085
Burmistrz Gorzowa Śląskiego3022
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim2975
Kierownictwo urzędu2929
Statut Gminy Gorzów Śląski2679
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  2510
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim2381
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski2263
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach2156
Polityka prywatności 2112
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór2089
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gorzowie Śląskim1984
Budżet 20161804
Schemat organizacyjny1724
Podatki i opłaty - DRUKI DO POBRANIA1723
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r1716
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski1697
Dyżury radnych1687
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim1656
Konta bankowe1649
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach1640
Godziny pracy1630
Budżet 20141627
Budżet 20151596
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20131593
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach1583
Podatek od nieruchomości1576
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach1551
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim1545
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20141539
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór1533
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V1502
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY1500
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach1478
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach1470
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV1454
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych1439
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski1439
Oświadczenia majątkowe1435
KONKURSY1434
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY1433
Skład Rady Miejskiej 2014-20181427
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku1419
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.1397
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany1389
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.1369
Informacja z przetargu 1365
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III1364
Budżet 20131350
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI1345
Instrukcja obsługi1342
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-141339
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko1334
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej ,Burmistrza Gorzowa Śląskiego za 2013 oraz na zakończenie kadencji, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego za 2013 rok1315
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku1297
Referat Finansowy1294
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim1282
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim1274
Wybory samorządowe 20141265
Wymiana dowodu osobistego1236
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20151224
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.1221
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.1205
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.1203
Referat organizacyjny Or-I1192
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.1180
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.1174
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.1173
Ogłoszenia o przetargach rok 20081163
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim1162
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 261159
Rozstrzygnięte przetargi na wynajem lokali użytkowych1149
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.1148
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim1137
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20151130
Informacje o wykonaniu budżetu gminy1119
Budżet 20121115
Budżet 2005 (wpisz swoją nazwę nagłówka)1108
Budżet 20111104
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20151102
Informacje o wykonaniu budżetu gminy1093
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA1091
Budżet 20091088
Oświadczenie majątkowe Burmistrza za 2015 rok1082
Otwarty konkurs ofert na - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Gorzów Śląski.1075
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski1073
Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok1058
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów1058
Informacja o wykonaniu budżetu 20101047
Zameldowanie na pobyt stały1042
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach1041
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 1038
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW (ZŁOŻONE W 2015 ROKU)1038
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO (archiwum)1034
INFORMACJA O WYKONANIU BUDZĘTU GMINY1022
STEFAN TOMASZ1022
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym1021