logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO (archiwum)1131
MÜNZER JÓZEF1120
Zameldowanie na pobyt stały1120
INFORMACJA O WYKONANIU BUDZĘTU GMINY1119
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW (ZŁOŻONE W 2015 ROKU)1117
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20131112
KIECKO JANUSZ1104
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok1103
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch1095
SZIRCH REGINA 1094
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim1089
Nabór na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010r.1075
Informacja z przetargu na sprzedaż dziaki budowlanej1066
Ponowne wybory do Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w okręgu wyborczym nr41065
INFORMACJA O WYKONANIU BUDZĘTU GMINY1065
KULESA DAMIAN1063
MALECHA ROBERT1061
Informacja o wykonaniu budżetu gminy1057
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski1052
SÓWKA KATARZYNA1050
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach1046
PAWEŁCZYK PIOTR1046
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach1042
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim1041
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.1040
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)1035
Komisja ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej1027
Oświadczenie majątkowe Burmistrza za 2014 rok1025
SCHIRCH MARCIN1025
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM1022
OSTRZECHA JÓZEF1022
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa1010
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 361009
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"1003
Uchwała nr XXIII/158/2016 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Ziemi Uszyckiej1003
BUDŻET 20171002
Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na na rok 20161000
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej999
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie998
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim998
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów995
Wybory Prezydenckie 2015993
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.991
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim982
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.981
Modernizacja budynku sali wiejskiej w Pawłowicach.975
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Gorzołki w Gorzowie Śląskim972
KELER URSZULA969
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim967
Karosowanie samochodu pożarniczego dla OSP Uszyce967
Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok962
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (lewy)961
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Rynek 18 i 17, 46-310 Gorzów Śl.960
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.959
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży956
Nabór na wolne stanowiska954
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.946
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.941
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.941
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim939
Budżet Gminy na 2004 rok, dodana 2004-02-20930
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości926
Komisja Rewizyjna924
Informacje i komunikaty dla wyborców924
Rozstrzygnięcia konkursów920
Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.2016919
Uchwała nr XXIII/159/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego912
Budżet 2010910
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach907
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ899
Komisja Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia897
BUDŻET GMINY NA 2006 ROK897
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : DS. GOSPODARKI ODPADAMI.895
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów893
ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w Gorzowie Śl.891
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.056 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ891
Informacja z II przetargów na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie Więckowice878
Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Inwestycji869
Powszechny Spis Rolny 2010r.867
DRUKI861
OBWIESZCZENIE - OBWODY860
JURCZOK MAREK 859
FRONCEK KLAUDIA856
Godziny pracy MKW w Gorzowie Śląskim855
UCHWAŁA Nr XXI/142/2016 ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK854
Informacja PKW dotycząca członkostwa w obwodowej komisji wyborczej854
Informacja w sprawie zjadliwej grypy ptaków852
Budżet 2008850
Oferty realizacji zadań publicznych 2014849
Składy OKW w Gorzowie Śląskim848
OGŁOSZENIE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI NIE NALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO847
ZMIANY STATUTU GMINY847
CZYŻEWSKI MARCIN844
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2012- VII 2014843
OGŁOSZENIE O KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM843
GARNCAREK DARIUSZ842
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚLĄSKIM837
Informacja o odbytym przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim836
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim833
KAJKOWSKI ARTUR833