logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski1357
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej1352
Informacja o wykonaniu budżetu 20101342
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO (archiwum)1339
MÜNZER JÓZEF1339
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach1329
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży1327
Informacja z przetargu na sprzedaż dziaki budowlanej1326
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim1325
INFORMACJA O WYKONANIU BUDZĘTU GMINY1322
SZIRCH REGINA 1318
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów1312
KIECKO JANUSZ1311
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20131304
MALECHA ROBERT1293
Otwarty konkurs ofert na - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Gorzów Śląski.1287
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów1284
KULESA DAMIAN1276
SÓWKA KATARZYNA1276
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM1273
Uchwała nr XXIII/158/2016 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Ziemi Uszyckiej1272
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW (ZŁOŻONE W 2015 ROKU)1266
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.1259
Ponowne wybory do Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w okręgu wyborczym nr41258
Nabór na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010r.1257
SCHIRCH MARCIN1256
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim1253
Zameldowanie na pobyt stały1252
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"1249
Informacja o wykonaniu budżetu gminy1249
OSTRZECHA JÓZEF1249
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)1247
PAWEŁCZYK PIOTR1247
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa1246
BUDŻET 20171240
Komisja ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej1239
INFORMACJA O WYKONANIU BUDZĘTU GMINY1238
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie1238
Oświadczenie majątkowe Burmistrza za 2014 rok1233
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 361230
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim1219
KELER URSZULA1213
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.1209
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim1198
Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na na rok 20161195
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.1191
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.1190
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Gorzołki w Gorzowie Śląskim1187
Wybory Prezydenckie 20151180
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim1177
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (lewy)1175
Modernizacja budynku sali wiejskiej w Pawłowicach.1163
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.1163
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.1161
Budżet Gminy na 2004 rok, dodana 2004-02-201155
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.1154
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim1154
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Rynek 18 i 17, 46-310 Gorzów Śl.1143
Karosowanie samochodu pożarniczego dla OSP Uszyce1142
Uchwała nr XXIII/159/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego1132
ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w Gorzowie Śl.1128
Komisja Rewizyjna1122
Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.20161114
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : DS. GOSPODARKI ODPADAMI.1110
Informacja w sprawie zjadliwej grypy ptaków1105
Komisja Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia1104
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ1101
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości1094
Informacje i komunikaty dla wyborców1094
BUDŻET GMINY NA 2006 ROK1091
FRONCEK KLAUDIA1091
Informacja z II przetargów na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie Więckowice1085
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE1081
Powszechny Spis Rolny 2010r.1079
Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok1078
Budżet 20101078
Rozstrzygnięcia konkursów1077
GRAJCAREK MARIAN1077
GARNCAREK DARIUSZ1074
JURCZOK MAREK 1071
KAJKOWSKI ARTUR1070
JAREMA JOLANTA1067
Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Inwestycji1062
CZYŻEWSKI MARCIN1062
Nabór na wolne stanowiska1056
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach1045
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany1040
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.056 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ1039
OGŁOSZENIE O KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM1038
Budżet 20081035
Budżet Gminy na rok 2003, dodana 2003-08-071032
MIDURA KATARZYNA1031
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów1030
OGŁOSZENIE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI NIE NALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO1020
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim1017
Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na na rok 20151015
MALINOWSKA DONATA1014
Godziny pracy MKW w Gorzowie Śląskim1013
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych połozonych w Jamach1012
Informacja PKW dotycząca członkostwa w obwodowej komisji wyborczej1012