logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Budżet 2005 (wpisz swoją nazwę nagłówka)1630
Informacje o wykonaniu budżetu gminy1628
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów1626
Oświadczenie majątkowe Burmistrza za 2015 rok1619
Informacje o wykonaniu budżetu gminy1618
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim1599
MÜNZER JÓZEF1596
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM1594
Informacja z przetargu na sprzedaż dziaki budowlanej1591
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO (archiwum)1578
SZIRCH REGINA 1563
KIECKO JANUSZ1560
Informacja o wykonaniu budżetu 20101547
MALECHA ROBERT1542
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.1535
SÓWKA KATARZYNA1526
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)1523
Uchwała nr XXIII/158/2016 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Ziemi Uszyckiej1522
SCHIRCH MARCIN1522
INFORMACJA O WYKONANIU BUDZĘTU GMINY1520
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"1519
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 361514
KULESA DAMIAN1512
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20131508
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie1506
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim1505
PAWEŁCZYK PIOTR1493
OSTRZECHA JÓZEF1492
BUDŻET 20171481
Ponowne wybory do Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w okręgu wyborczym nr41479
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim1476
Nabór na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010r.1474
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów1471
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa1466
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.1466
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.1464
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.1462
Otwarty konkurs ofert na - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Gorzów Śląski.1460
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim1456
Oświadczenie majątkowe Burmistrza za 2014 rok1452
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.1451
Komisja ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej1450
KELER URSZULA1445
Informacja o wykonaniu budżetu gminy1444
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim1440
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Gorzołki w Gorzowie Śląskim1431
ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w Gorzowie Śl.1431
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (lewy)1429
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.1428
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.1425
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW (ZŁOŻONE W 2015 ROKU)1423
INFORMACJA O WYKONANIU BUDZĘTU GMINY1420
FRONCEK KLAUDIA1418
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim1416
Komisja Rewizyjna1407
Zameldowanie na pobyt stały1404
Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na na rok 20161399
Wybory Prezydenckie 20151390
Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.20161376
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany1372
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach1368
Budżet Gminy na 2004 rok, dodana 2004-02-201366
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Rynek 18 i 17, 46-310 Gorzów Śl.1358
Informacja w sprawie zjadliwej grypy ptaków1353
KAJKOWSKI ARTUR1349
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ1347
Informacja z II przetargów na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie Więckowice1347
CZYŻEWSKI MARCIN1344
Uchwała nr XXIII/159/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego1334
Komisja Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia1331
JAREMA JOLANTA1327
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : DS. GOSPODARKI ODPADAMI.1327
GRAJCAREK MARIAN1327
GARNCAREK DARIUSZ1322
Modernizacja budynku sali wiejskiej w Pawłowicach.1321
JURCZOK MAREK 1319
Karosowanie samochodu pożarniczego dla OSP Uszyce1318
BUDŻET GMINY NA 2006 ROK1310
Budżet 20101299
Powszechny Spis Rolny 2010r.1296
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych połozonych w Jamach1293
MALINOWSKA DONATA1286
Informacje i komunikaty dla wyborców1276
Rozstrzygnięcia konkursów1270
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości1269
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE1265
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działek budowlanych połozonych w obrębie Więckowice1264
WOLNA KRYSTYNA1260
MIDURA KATARZYNA1259
Budżet 20081259
DYRKA SEBASTIAN1257
Budżet Gminy na rok 2003, dodana 2003-08-071240
OGŁOSZENIE O KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM1239
PANEK KATARZYNA1239
Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Inwestycji1235
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.056 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ1227
Informacja z przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w obrębie Więckowice1219
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 1217
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim1216
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH1215