logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO (archiwum)1216
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach1214
MÜNZER JÓZEF1212
INFORMACJA O WYKONANIU BUDZĘTU GMINY1209
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch1208
Otwarty konkurs ofert na - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Gorzów Śląski.1203
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20131191
SZIRCH REGINA 1191
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim1188
KIECKO JANUSZ1188
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski1188
Zameldowanie na pobyt stały1183
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW (ZŁOŻONE W 2015 ROKU)1180
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach1171
Informacja z przetargu na sprzedaż dziaki budowlanej1171
KULESA DAMIAN1158
MALECHA ROBERT1156
SÓWKA KATARZYNA1147
Nabór na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010r.1146
Ponowne wybory do Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w okręgu wyborczym nr41144
INFORMACJA O WYKONANIU BUDZĘTU GMINY1142
Informacja o wykonaniu budżetu gminy1138
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej1132
PAWEŁCZYK PIOTR1132
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim1132
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM1128
SCHIRCH MARCIN1127
OSTRZECHA JÓZEF1127
Oświadczenie majątkowe Burmistrza za 2014 rok1120
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)1119
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.1119
Komisja ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej1117
Uchwała nr XXIII/158/2016 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Ziemi Uszyckiej1117
BUDŻET 20171117
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów1109
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"1106
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie1105
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa1102
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży1100
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim1095
Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na na rok 20161092
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 361084
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.1082
Wybory Prezydenckie 20151073
KELER URSZULA1070
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim1069
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim1054
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.1052
Modernizacja budynku sali wiejskiej w Pawłowicach.1052
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Gorzołki w Gorzowie Śląskim1051
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Rynek 18 i 17, 46-310 Gorzów Śl.1045
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (lewy)1044
Karosowanie samochodu pożarniczego dla OSP Uszyce1042
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.1040
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim1033
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.1030
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.1027
Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok1019
Budżet Gminy na 2004 rok, dodana 2004-02-201018
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.1015
Komisja Rewizyjna1004
Nabór na wolne stanowiska1001
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości1000
Informacje i komunikaty dla wyborców994
Uchwała nr XXIII/159/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego992
Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.2016989
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : DS. GOSPODARKI ODPADAMI.988
Rozstrzygnięcia konkursów988
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ988
Budżet 2010979
ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w Gorzowie Śl.973
BUDŻET GMINY NA 2006 ROK969
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach969
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE968
Komisja Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia967
Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Inwestycji967
Informacja w sprawie zjadliwej grypy ptaków963
FRONCEK KLAUDIA960
Powszechny Spis Rolny 2010r.957
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów957
Informacja z II przetargów na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie Więckowice952
GARNCAREK DARIUSZ949
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.056 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ948
JAREMA JOLANTA940
JURCZOK MAREK 940
CZYŻEWSKI MARCIN938
Budżet 2008933
GRAJCAREK MARIAN930
OBWIESZCZENIE - OBWODY924
KAJKOWSKI ARTUR924
OGŁOSZENIE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI NIE NALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO923
UCHWAŁA Nr XXI/142/2016 ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK922
Godziny pracy MKW w Gorzowie Śląskim920
DRUKI918
Informacja PKW dotycząca członkostwa w obwodowej komisji wyborczej918
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim915
Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia OKW dla celów głosowania korespondencyjnego914
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2012- VII 2014913
Składy OKW w Gorzowie Śląskim912
MIDURA KATARZYNA911