logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20131010
MÜNZER JÓZEF1002
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch1000
Nabór na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010r.997
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok993
SZIRCH REGINA 987
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim985
KIECKO JANUSZ977
Ponowne wybory do Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w okręgu wyborczym nr4976
INFORMACJA O WYKONANIU BUDZĘTU GMINY969
Informacja o wykonaniu budżetu gminy959
MALECHA ROBERT953
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach951
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim947
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.945
Informacja z przetargu na sprzedaż dziaki budowlanej945
KULESA DAMIAN945
SÓWKA KATARZYNA941
Oświadczenie majątkowe Burmistrza za 2014 rok935
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)933
PAWEŁCZYK PIOTR932
Zamówienia publiczne 2015924
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM924
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 36919
Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok916
Komisja ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej915
OSTRZECHA JÓZEF912
Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na na rok 2016910
Wybory Prezydenckie 2015908
SCHIRCH MARCIN908
Nabór na wolne stanowiska904
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim904
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"902
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa900
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.899
Modernizacja budynku sali wiejskiej w Pawłowicach.894
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski893
Karosowanie samochodu pożarniczego dla OSP Uszyce892
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach891
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie889
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.885
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim883
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Gorzołki w Gorzowie Śląskim880
KELER URSZULA877
Zamówienia publiczne 2015876
Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Rynek 18 i 17, 46-310 Gorzów Śl.875
Zamówienia publiczne 2016874
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów872
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015870
Uchwała nr XXIII/158/2016 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Ziemi Uszyckiej870
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.869
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim867
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (lewy)863
BUDŻET 2017856
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości848
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.848
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.846
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim846
Informacje i komunikaty dla wyborców845
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej844
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.844
Budżet Gminy na 2004 rok, dodana 2004-02-20842
Rozstrzygnięcia konkursów841
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach838
Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.2016837
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów830
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży826
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.056 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ824
Komisja Rewizyjna820
Budżet 2010819
UCHWAŁA Nr XXI/142/2016 ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK809
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ809
BUDŻET GMINY NA 2006 ROK808
Uchwała nr XXIII/159/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego803
Komisja Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia800
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : DS. GOSPODARKI ODPADAMI.800
Informacja z II przetargów na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie Więckowice792
OBWIESZCZENIE - OBWODY789
ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w Gorzowie Śl.788
DRUKI786
Informacja PKW dotycząca członkostwa w obwodowej komisji wyborczej786
Składy OKW w Gorzowie Śląskim781
Godziny pracy MKW w Gorzowie Śląskim781
Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Inwestycji779
OGŁOSZENIE O KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM774
Oferty realizacji zadań publicznych 2014773
Powszechny Spis Rolny 2010r.771
Zakup wozu asenizacyjnego z funkcją WUKO771
ZMIANY STATUTU GMINY766
OGŁOSZENIE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI NIE NALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO764
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2012- VII 2014764
Budżet 2008762
Wydawanie pozwoleń na przejście inwestycji liniowej (wodociąg, kanalizacja, linia energetyczna, linia telekomunikacyjna) przez nieruchomości stanowiące drogi gminne762
Informacja o odbytym przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim760
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚLĄSKIM757
UCHWAŁA NR XXII/150/2016 w sprawie ZATWIERDZENIA TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW756
Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia OKW dla celów głosowania korespondencyjnego753
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim z dnia 2 lutego 2015 roku749
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim749
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzów Śląski za 2014 rok746