logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

27 01/2017

OBWIESZCZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie podania do wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa.

05 01/2017

Informacja w sprawie zjadliwej grypy ptaków

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, informujemy o

tablica informacyjna

22 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.099 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ODBIOROWEJ

22 09/2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO-GARAŻU PRZY UL. RYNEK 11 "LEWY" W GORZOWIE ŚLĄSKIM

              Ogłoszenie na podstawie Zarządzenia Burmistrza
21 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.098 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

21 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.097 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

21 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.096 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 2016.0050.110 W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD I PROCEDUR CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI, JEJ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH I SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

21 09/2017

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej w Kozłowicach

21 09/2017

Wykaz do sprzedaży w trybie przetargu

19 09/2017

Informacja z III przetargu na sprzedaż działki położonej w Pawłowicach

15 09/2017

Uchwała nr XXXIV/232/2017 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. nr 28/99/1998 z dnia 18 czerwca 1998r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Gorzów Śl.

15 09/2017

Uchwała nr XXXIV/231/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/212/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaśkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r w sprawie sprzedaży gruntu położonego w Kozłowicach

15 09/2017

Uchwała nr XXXIV/230/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

15 09/2017

Uchwała nr XXXIV/229/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

14 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.095 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

14 09/2017

Wykaz działek do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

11 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.094 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚL.

11 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.093 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI LEŚNEJ POŁOŻONEJ W KOZŁOWICACH

08 04/2017

Informacja o wyniku naboru

13 03/2017

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE
07 03/2017

Nabór na wolne stanowisko pracy !

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów