logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

03 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.45.2019 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTW POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

tablica informacyjna

14 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.53.2019 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚL.

14 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.52.2019 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

14 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.51.2019 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

14 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.50.2019 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

14 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.49.2019 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

14 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.48.2019 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

13 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.47.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROKI

13 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.46.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

13 06/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.44.2019 W SPRAWIE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

06 06/2019

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

05 06/2019

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Kozłowicach

31 05/2019

RAPORT O STANIE GMINY

31 05/2019

roboty budowlane adaptacyjno - modernizacyjne dostosowujące istniejące pomieszczenie na potrzeby Punktu Konsultacyjnego - postępowanie wszczęte

30 05/2019

Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Gorzów Śląski - postępowanie wszczęte

29 05/2019

zameldowanie na pobyt stały

29 05/2019

Zameldowanie cudzoziemca