logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

15 01/2018

Uwaga! Zagrożenie ASF!

Informacja o postępowaniu w przypadku znalezienia padłego dzika
27 01/2017

OBWIESZCZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie podania do wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa.

tablica informacyjna

18 06/2018

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim Część 1: Rewitalizacja elewacji frontowej budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim - postępowanie wszczęte

15 06/2018

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

15 06/2018

Informacje o wydanych decyzjach środowiskowych

14 06/2018

UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI W ROKU 2018

14 06/2018

Informacja z przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przy ul. Jaronia

13 06/2018

informacja z IV przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Gorzowie Śląskim

12 06/2018

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

12 06/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.51.2018 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

12 06/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.50.2018 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

12 06/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.49.2018 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAZNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

12 06/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.48.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

12 06/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.47.2018 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

12 06/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.46.2018 W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA ETATU NAUCZYCIELA W INNEJ SZKOLE

12 06/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.45.2018 W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA ETATU NAUCZYCIELA W INNEJ SZKOLE

12 06/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.44.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

08 06/2018

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Pawłowicach - postępowanie wszczęte

08 01/2018

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku

18 04/2017

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach obowiązującej od 1 listopada 2017