logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710,
(+48) 34 35 05 715,
(+48) 34 35 94 004
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

05 01/2017

Grypa ptaków

05 01/2017

Informacja w sprawie zjadliwej grypy ptaków

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, informujemy o
05 01/2017

Informacja dla hodowców drobiu

tablica informacyjna

16 01/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.009 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO V PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 2114 POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM

16 01/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.005.008 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW I PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

16 01/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.007 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

16 01/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.006 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

12 01/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.005 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

10 01/2017

Zgłaszanie przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Tytuł:     Zgłaszanie
10 01/2017

Zgłaszanie eksploatacji zbiornika bezodpływowego

Tytuł:     Zgłaszanie
10 01/2017

Zgłaszanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Tytuł:     Zgłaszanie
10 01/2017

Zażalenia na postanowienia organu egzekucyjnego

Tytuł:     Zażalenia na
10 01/2017

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Tytuł:     Wpis do rejestru
10 01/2017

Wniosek o zawieszenie lub umorzenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego

Tytuł:     Wniosek o
10 01/2017

Ulga w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tytuł:     Wydawanie decyzji
10 01/2017

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tytuł:     Opłata za
05 01/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.004 W SPRAWIE USTALENIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 TOK

05 01/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.003 W SPRAWIE PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ DYREKTOROM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

05 01/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.002 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA