logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

27 01/2017

OBWIESZCZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie podania do wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa.

05 01/2017

Informacja w sprawie zjadliwej grypy ptaków

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, informujemy o

tablica informacyjna

20 10/2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. RYNEK 17 W GORZOWIE ŚLĄSKI

              Ogłoszenie na podstawie Zarządzenia Burmistrza
18 10/2017

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

11 10/2017

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2018

  INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  11 października 2017 roku.  
11 10/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.107 W SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚRODKA TRWAŁEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

11 10/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.109 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

11 10/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.108 W SPRAWIE KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018

11 10/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.106 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS. PRZYGOTOWANIA PROCESU PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL. DZIAŁAJĄCYM W FORMIE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W GMINNĄ SPÓŁKĘ Z O.O.

11 10/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.105 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

11 10/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.104 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

11 10/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.103 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA SPISU Z NATURY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY

02 10/2017

świąteczna opieka medyczna!

28 09/2017

ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Gorzowie Śląskim

28 09/2017

Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Gorzów Śląski w zakresie: Część 1 - Wykonanie oświetlenia drogowego w Kozłowicach Część 2 - Wykonanie oświetlenia drogowego w Zdziechowicach Część 3 - Wykonanie oświetlenia drogowego w Jastrzygowicach Część 4 - Zakup lamp solarnych

28 09/2017

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 17 W GORZOWIE ŚLĄSKIM

  ZARZĄDZENIE Nr 0050.101.2017 Burmistrza Gorzowa
27 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.102 W SPRAWIE WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO LOKALU UŻYTKOWEGO

27 09/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.101 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

08 04/2017

Informacja o wyniku naboru

13 03/2017

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE
07 03/2017

Nabór na wolne stanowisko pracy !

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów