logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

24 06/2019

Wybory ławników

Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 30 czerwca 2019r. Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy

tablica informacyjna

12 07/2019

RAPORT BURMISTRZA W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

11 07/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.60.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYTU

11 07/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.59.2029 W SPRAWIE ZASAD PRZEKAZANIA I ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU ORUROWANIA DLA ISTNIEJĄCEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ NA UJĘCIU WODY W GORZOWIE ŚL. DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL.

11 07/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.58.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

11 07/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.57.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

11 07/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.56.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

11 07/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.55.2019 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI LIKWIDACYJNEJ ŚRODKA TRWAŁEGO - SAMOCHODU POŻARNICZEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL.

11 07/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.54.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW SL. NA 2019 ROK

11 07/2019

Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży

28 06/2019

ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ O POWIERZCHNIĘ PRODUKCYJNĄ - ODLEWNIA I OBRÓBKA ODLANYCH DETALI ZE STOPÓW ALUMINIUM

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego pod nazwą: ROZBUDOWA HALI
27 06/2019

Uchwała nr IX/69/2019 w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego z dnia 5 czerwca 2019r na uchwałę Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12.10.2018r. Nr XLIV/310/2018

27 06/2019

Uchwała nr IX/68/2019 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski

27 06/2019

Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Gorzów Śląski do realizacji w latach 2019-2021 projektu p.n. „Niech słońce świeci dla wszystkich dzieci III” w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)

27 06/2019

Uchwała nr IX/66/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz EWE Energia sp. z o.o.

27 06/2019

Uchwała nr IX/65/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kozłowicach

27 06/2019

Uchwała nr IX/64/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok