logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

15 01/2018

Uwaga! Zagrożenie ASF!

Informacja o postępowaniu w przypadku znalezienia padłego dzika

tablica informacyjna

16 11/2018

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gorzów Śląski - postępowanie wszczęte

15 11/2018

zmiana w wykazie działek przeznaczonych do sprzedaży

13 11/2018

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek budopwlanych położonych w Kozłowicach

07 11/2018

Wykaz działek budowlanych, położonych w Jamach, przeznaczonych do sprzedaży

07 11/2018

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Zdziechowicach

06 11/2018

Świadczenie usługi polegającej na bieżącej obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim - postępowanie wszczęte

05 11/2018

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goła - postępowanie rozstrzygnięte

02 11/2018

Obwieszczenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego

26 10/2018

obwieszczenie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarzew województwa opolskiego

26 10/2018

obwieszczenie o wynikach wyborów do rad na obszarzew województwa opolskiego

24 10/2018

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach obowiązującej od 1 listopada 2018 roku

22 10/2018

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI - PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2019

19 10/2018

obwieszczenie o siedzibie obwodowych komisji wyborczych

18 10/2018

Uchwała nr XLIV/312/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Dębinie

18 10/2018

Uchwała nr XLIV/311/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski

18 10/2018

Uchwała nr XLIV/310/2018 w sprawie uchwalenia"regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzów Śląski"