logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

30 11/2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTORA D/S INWESTYCJI

27 11/2017

ZAWIADOMIENIE DOT. ZEBRANIA WIEJSKIEGO W PAWŁOWICACH

27 11/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

20 11/2017

LISTA KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

06 11/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

27 01/2017

OBWIESZCZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie podania do wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa.

05 01/2017

Informacja w sprawie zjadliwej grypy ptaków

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, informujemy o

tablica informacyjna

11 12/2017

Informacja z III przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Gorzowie Śl.

11 12/2017

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

04 12/2017

Uchwała nr XXXVI/249/2017 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

04 12/2017

Uchwała nr XXXVI/248/2017 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami gminy Gorzów Śląski na lata 2017-2020"

04 12/2017

Uchwała nr XXXVI/247/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

04 12/2017

Uchwała nr XXXVI/246/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

30 11/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.124 W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2017/2018

30 11/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.123 W SPRAWIE WYZNACZENIA NAUCZYCIELI Z GMINY GORZÓW ŚL. DO SKŁADÓW GMINNYCH KOMISJI KONKURSOWYCH DLA PRZEPROWADZENIA II ETAPU ELIMINACJI GMINNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GORZOWIE ŚL. I W RADŁOWIE

30 11/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.122 W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNYCH KOMISJI KONKURSOWYCH DLA PRZEPROWADZENIA II ETAPU ELIMINACJI GMINNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

30 11/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.121 W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENU GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW OSP W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO I USŁUG

28 11/2017

Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej "Uśmiech" w Gorzowie Śląskim

24 11/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.120 W SP;RAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.117.2017 Z 13.11.2017 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

24 11/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.119 W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

24 11/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.118 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

21 11/2017

INFORMACJA O ODBYTYM PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. RYNEK 17 W GORZOWIE ŚLĄSKIM

    INFORMACJA Burmistrz Gorzowa Śl.
16 11/2017

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski

08 04/2017

Informacja o wyniku naboru

13 03/2017

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE
07 03/2017

Nabór na wolne stanowisko pracy !

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów