logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

16 04/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.26.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. EMANUELA KANI W USZYCACH, KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚL.

15 01/2018

Uwaga! Zagrożenie ASF!

Informacja o postępowaniu w przypadku znalezienia padłego dzika

tablica informacyjna

23 04/2019

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania

18 04/2019

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

16 04/2019

Remonty cząstkowe dróg gminnych - postępowanie wszczęte

16 04/2019

wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

16 04/2019

Zarządzenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego w sprawie miejsc do plakatowania

16 04/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.27.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU NA 2019 ROK

16 04/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.25.2019 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

15 04/2019

Dostawa tłucznia bazaltowego na drogi gminne - postępowanie wszczęte

09 04/2019

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz skrzyżowania z DW 487 w Nowej Wsi" - postępowanie wszczęte

05 04/2019

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz skrzyżowania z DW 487 w Nowej Wsi - postępowanie wszczęte

03 04/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.24.2019 W SPRAWIE ZASAD PRZEKAZANIA I ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PN. "ZAGOSPODAROWANIE STUDNI GŁĘBINOWEJ NA UJĘCIU WODY W GORZOWIE ŚL." DLA Z-DU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE SL.

03 04/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.23.2019 W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZÓW ŚL. I SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK ORAZ INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

03 04/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.22.2019 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DYREKTORA MGOPS W GORZOWIE SL. DO WYDAWANIA W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL. DECYZJI ADMIN. DOT. DODATKU ENERGETYCZNEGO

03 04/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.21.2019 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DYREKTORA MGOPS W GORZOWIE ŚL. DO WYDAWANIA W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL. DECYZJI ADMIN. DOT. DODATKU MIESZKANIOWEGO

03 04/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.20.2019 W SPRAWIE WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO LOKALU MIESZKALNEGO

27 03/2019

Uchwała nr VI/49/2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzów Śląski