logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

29 01/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.10.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZDZIECHOWICACH, KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

15 01/2018

Uwaga! Zagrożenie ASF!

Informacja o postępowaniu w przypadku znalezienia padłego dzika
27 01/2017

OBWIESZCZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie podania do wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa.

tablica informacyjna

22 02/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.16.2018 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KOLEJNYCH PRZETARGÓW USTNYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W KOZŁOWICACH I W GOŁEJ

22 02/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.15.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

22 02/2018

ZARZĄDZENIE BUR,MISTRZA NR 0050.14.2018 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

16 02/2018

Konkursy 2018

15 02/2018

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 11 W GORZOWIE ŚLĄSKIM

  ZARZĄDZENIE Nr 0050.13.2018 Burmistrza Gorzowa Śląskiego
14 02/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.13.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJMU

14 02/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.12.2018 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2018 ROK

14 02/2018

Wybory samorządowe: sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Wybory samorządowe: sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! (język polski
09 02/2018

Uchwała nr XXXIX/263/2018 w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

09 02/2018

Uchwała nr XXXIX/262/2018 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 dla Gminy Gorzów Śląski

09 02/2018

Uchwała nr XXXIX/261/2018 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym

09 02/2018

Uchwała nr XXXIX/260/2018 w sprawie nabycia do zasobu Gminy Gorzów Śląski nieruchomości położonych w Gorzowie Śląskim

09 02/2018

Uchwała nr XXXIX/259/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości gminnej służebnością gruntową

09 02/2018

Uchwała nr XXXIX/258/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/216/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 czerwca 2013r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

09 02/2018

Uchwała nr XXXIX/257/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

09 02/2018

Uchwała nr XXXIX/256/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

08 01/2018

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku

18 04/2017

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach obowiązującej od 1 listopada 2017