logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

13 08/2019

BADANIA PRZESIEWOWE RAKA JELITA GRUBEGO

tablica informacyjna

20 09/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.79.2019 W SPRAWIE WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO LOKALU UŻYTKOWEGO

17 09/2019

Informacja komisarza wyborczego w Opolu o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze.

16 09/2019

Uchwała nr XI/81/2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2019

16 09/2019

Uchwała nr XI/80/2019 w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Gorzów Śląski

16 09/2019

Uchwała nr XI/79/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

16 09/2019

Uchwała nr XI/78/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

11 09/2019

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

09 09/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.77.2019 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW NA ZBYCIE I DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL.

06 09/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.76.2019 W SPRAWIE WYZNACZENIA NA OBSZARZE MIASTA I GMINY GORZÓW Śl. MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

06 09/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.75.2019 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ODBIOROWEJ ZADANIA PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE SL." (ETAP I)

06 09/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.73.2019 W SPRAWIE ZMIAN Y BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

05 09/2019

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

02 09/2019

Dyżury urzędnika wyborczego

DYŻURY  URZĘDNIKA  WYBORCZEGO   
02 09/2019

Informacja o KW o składzie i pełnionych dyżurach

Informacja
30 08/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.72.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU DO SPRZEDAŻY

30 08/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.71.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK