logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710,
(+48) 34 35 05 715,
(+48) 34 35 94 004
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

tablica informacyjna

29 09/2016

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM

ZARZĄDZENIE Nr 0050.84.2016 Burmistrza Gorzowa Śląskiego
28 09/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.084 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

28 09/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.083 W SPRAWIE WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO LOKALU UŻYTKOWEGO

27 09/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

26 09/2016

ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w Gorzowie Śl.

26 09/2016

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"

26 09/2016

Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim

22 09/2016

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działek budowlanych połozonych w obrębie Więckowice

19 09/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.081 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

16 09/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.080 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO IV PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 2114 POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚL.

16 09/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.079 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WIĘCKOWICE

15 09/2016

Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie

14 09/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.078 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ZA 2016 ROK

14 09/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.077 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

13 09/2016

Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach

09 09/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.076 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ