logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

URZĄD MIEJSKI W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: 34 35 05 710,
34 35 05 712,
34 35 05 715-717
fax: 34 35 05 710,
email: um@gorzowslaski.pl

NIP: 576-12-40-708
REGON: 000527954
KOD TERYT: 5162308024

Godziny pracy urzędu:
pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00
śr: 7:30 - 15:30

Skargi i wnioski przyjmują:
Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

tablica informacyjna

27 07/2016

Informacja z przetargu

Dnia 26.07.2016r o godz. 9 00 w tutejszym urzędzie odbył się III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod
26 07/2016

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ 2014-2018

Komisja
26 07/2016

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski

25 07/2016

Obwieszczenia

22 07/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.058 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

22 07/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.057 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

21 07/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.056 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

13 07/2016

Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach

05 07/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.055 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

05 07/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.054 W SPRAWIE PRZEKAZANIA BUDYNKU UŻYTKOWO-MIESZKALNEGO W ADMINISTROWANIE ZAKŁADOWI USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL.

05 07/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.053 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

04 07/2016

UCHWAŁA NR XXII/153/2016 w sprawie ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ZA 2015 ROK

04 07/2016

UCHWAŁA NR XXII/152/2016 w sprawie UTWORZENIA GRUPY ZAKUPOWEJ W CELU WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

04 07/2016

UCHWAŁA NR XXII/151/2016 w sprawie PRZYJĘCIA " PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020"

04 07/2016

UCHWAŁA NR XXII/150/2016 w sprawie ZATWIERDZENIA TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

04 07/2016

UCHWAŁA NR XXII/149/2016 w sprawie ZMIANY UCHWAŁY NR XXXI/245/2009 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLASKIM Z DNIA 24 CZERWCA 2009R W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM