logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

URZĄD MIEJSKI W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15

tel.: 34 35 05 710, 34 35 05 712, 34 35 05 715-717
fax: 34 35 05 710,


email: um@gorzowslaski.pl

NIP: 576-12-40-708 REGON: 000527954
KOD TERYT: 5162308024

Informacja publiczna - wniosek

Informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim i nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać w siedzibie Urzędu - art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198):

"(...) Art 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. (...)"

21 06/2016

Informacja o terminie oraz planowanym porządku obrad sesji Rady Miejskiej

     

tablica informacyjna

24 06/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.046 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

22 06/2016

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki budowlanej

BURMISTRZ   GORZOWA Śl.   ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
22 06/2016

Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach

21 06/2016

ZARZĄDZENIE Nr 2016.0050.045 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI BUDOWLANEJ NR 2114 POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚL.

21 06/2016

ZARZĄDZENIE Nr 2016.0050.044 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

21 06/2016

ZARZĄDZENIE Nr 2016.0050.043 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

16 06/2016

UCHWAŁA Nr XXI/142/2016 ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

15 06/2016

INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY

15 06/2016

ZARZĄDZENIE Nr 2016.0050.042 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

14 06/2016

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

09 06/2016

ZARZĄDZENIE Nr 2016.0050.041 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

09 06/2016

ZARZĄDZENIE Nr 2016.0050.040 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

08 06/2016

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach

07 06/2016

Informacja z przetargu

Dnia 07.06.2016r o godz. 9 00 w tutejszym urzędzie odbył się II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż
02 06/2016

Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

01 06/2016

Uchwała nr XX/141/2016:przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania realizacji zadań Gminy w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty”