logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

15 01/2018

Uwaga! Zagrożenie ASF!

Informacja o postępowaniu w przypadku znalezienia padłego dzika
27 01/2017

OBWIESZCZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie podania do wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa.

tablica informacyjna

18 09/2018

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim

12 09/2018

informacja MKW w Gorzowie Śląskim

11 09/2018

dyżury MKW w Gorzowie Śląskim

10 09/2018

Uchwała nr XLIII/304/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

10 09/2018

Uchwała nr XLIII/303/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Kluczbork a Gminą Gorzów Śląski w sprawie zasad organizacj, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego szkół Gminy Gorzów Śląski

10 09/2018

Uchwała nr XLIII/302/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Byczyna a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

10 09/2018

Uchwała nr XLIII/301/2018 w sprawie nabycia do gminnego zasobu Gminy Gorzów Śląski nieruchomości gruntowych, położonych w Jastrzygowicach

10 09/2018

Uchwała nr XLIII/300/2018 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Jastrzygowicach

10 09/2018

Uchwała nr XLIII/299/2018 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

10 09/2018

Uchwała nr XLIII/298/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Gorzów Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

10 09/2018

Uchwała nr XLIII/297/2018 w sprawie odstępstw od zakazu sporzycia napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym na terenie Gminy Gorzów Śląski

10 09/2018

Uchwała nr XLIII/296/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzów Śląski

10 09/2018

Uchwała nr XLIII/295/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

10 09/2018

Uchwała nr XLIII/294/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

06 09/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.85.2018 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

06 09/2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.82.2018 W SPRAWIE POWOŁANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚL.