logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

URZĄD MIEJSKI W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: 34 35 05 710,
34 35 05 712,
34 35 05 715-717
fax: 34 35 05 710,
email: um@gorzowslaski.pl

NIP: 576-12-40-708
REGON: 000527954
KOD TERYT: 5162308024

Godziny pracy urzędu:
pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00
śr: 7:30 - 15:30

Skargi i wnioski przyjmują:
Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

tablica informacyjna

31 08/2016

Uchwała nr XXIII/159/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

31 08/2016

Uchwała nr XXIII/158/2016 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Ziemi Uszyckiej

31 08/2016

Uchwała nr XXIII/157/2016 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski

31 08/2016

Uchwała nr XXIII/156/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Gorzów Śląski, których właścicielem lub zarzadcą jest Gmina Gorzów Śląski, warunków i zasad korzystania z nich

31 08/2016

Uchwała nr XXIII/155/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

31 08/2016

Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok

26 08/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.070 W SPRAWIE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA STAŁEGO DYŻURU BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

23 08/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.069 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ROZPATRZENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE NAGRODY DLA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH

23 08/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.068 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2016 ROK

17 08/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.067 W SPRAWIE UCHYLENIA ZARZĄDZENIA O POWIERZENIU OBOWIĄZKÓW PANI URSZULI KELER DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚLĄSKIM

17 08/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.066 W SPRAWIE POWOŁANIA DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZOWIE ŚLĄSKIM

17 08/2016

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych połozonych w Jamach

12 08/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.065 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

12 08/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.064 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

12 08/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.063 W SPRAWIE UDZIELENIE UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

12 08/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.062 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK