logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710,
(+48) 34 35 05 715,
(+48) 34 35 94 004
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

tablica informacyjna

21 10/2016

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

20 10/2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM

                 Ogłoszenie na podstawie Zarządzenia Burmistrza
19 10/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.091 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

19 10/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.090 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

12 10/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.089 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW, PROWADZENIA POSTĘPOWANIA I WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

05 10/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.088 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH W jAMACH

05 10/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.087 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

05 10/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.086 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

04 10/2016

Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim

04 10/2016

Uchwała nr XXIV/164/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

04 10/2016

Uchwała nr XXIV/163/2016 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego oraz wyrażnia zgody na sprzedaż lokali

04 10/2016

Uchwała nr XXIV/162/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Kozłowicach i Uszycach

04 10/2016

Uchwała nr XXIV/161/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

04 10/2016

Uchwała nr XXIV/160/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok

03 10/2016

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.085 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2016 ROK

29 09/2016

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM

ZARZĄDZENIE Nr 0050.84.2016 Burmistrza Gorzowa Śląskiego