logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

13 08/2019

BADANIA PRZESIEWOWE RAKA JELITA GRUBEGO

tablica informacyjna

17 10/2019

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

16 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.92.2019 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

14 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.91.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

14 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.90.2019 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA PRZEPROWADZENIA PRZETARGÓW NA ZBYCIE I DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL.

11 10/2019

Informacja o rozpoczęciu prac obwodowych komisji wyborczych w gniu głosowania

11 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.87.2019 W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

09 10/2019

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzów Śląski

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019, poz. 755 ze zm.) Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
07 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.86.2019 W SPRAWIE KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚL. Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYM. W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020

07 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.84.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

07 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.83.2019 W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA NA RZECZ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH PONIESIONYCH NA PRZEBUDOWĘ SKRZYŻOWANIA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ 487

07 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.82.2019 W SPRAWIE WPROWADZENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI ŚRODKÓW UNIJNYCH NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W GMINIE GORZÓW ŚL. W RAMACH RPOWO NA LATA 2014-2020

07 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.81.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

07 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.80.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU NA 2019 ROK

07 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.78.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

07 10/2019

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

  INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  7 października 2019 roku.  
03 10/2019

wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy gorzów śląski - postępowanie rozstrzygnięte

UWAGA!!! Zmiana treści zapytania ofertowego!!!