logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

15 01/2018

Uwaga! Zagrożenie ASF!

Informacja o postępowaniu w przypadku znalezienia padłego dzika

tablica informacyjna

10 01/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.5.2019 W SPRAWIE USTALENIA CENY WYWOŁAWCZEJ DO II PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W ZDZIECHOWICACH

07 01/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.4.2019 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI POŁOŻONEJ W KRZYŻANOWICACH ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU

07 01/2019

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych połozonych w Jamach

07 01/2019

Wykaz do nieruchomości gruntowych do oddania w użytkowanie

03 01/2019

Uchwała nr IV/30/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2019

03 01/2019

Uchwała nr IV/29/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gorzów Śląski na rok 2019

03 01/2019

Uchwała nr IV/28/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałąnia Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzów Śląski na rok 2019

03 01/2019

Uchwała nr IV/27/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

03 01/2019

Uchwała nr IV/26/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok

03 01/2019

Uchwała nr IV/25/2018 w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2018r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

03 01/2019

Uchwała nr IV/24/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 9 listopada 2016r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

03 01/2019

Uchwała nr IV/23/2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowicych własność Gminy Gorzów Śląski

03 01/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.3.2019 W SPRAWIE PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ DYREKTOROM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

03 01/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.2.2019 W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA SPRAW I PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W IMIENIU BURMISTRZA GORZOWA ŚL.

03 01/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.1.2019 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

03 01/2019

Uchwała nr IV/22/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok