logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

13 08/2019

BADANIA PRZESIEWOWE RAKA JELITA GRUBEGO

24 06/2019

Wybory ławników

Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 30 czerwca 2019r. Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy

tablica informacyjna

13 08/2019

UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI W ROKU 2019

09 08/2019

Zarządzenie Burmistrz Nr 0050.68.2019 w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kozłowicach

09 08/2019

Zarządzenie Burmistrz Nr 0050.67.2019 w sprawie zmian w planie wydatków na 2019r.

08 08/2019

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

01 08/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.66.2019 W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY GORZÓW ŚL.

01 08/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.65.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

01 08/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.63.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

01 08/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.62.2019 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ Z USTAWY Z 10.03.2006 R. O ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

01 08/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.61.2019 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

01 08/2019

wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży

31 07/2019

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku OSP na klub dziecięcy oraz budową miejsc postojowych i placu zabaw - postępowanie wszczęte

12 07/2019

RAPORT BURMISTRZA W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

11 07/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.60.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYTU

11 07/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.59.2029 W SPRAWIE ZASAD PRZEKAZANIA I ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU ORUROWANIA DLA ISTNIEJĄCEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ NA UJĘCIU WODY W GORZOWIE ŚL. DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚL.

11 07/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.58.2019 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2019 ROK

11 07/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.57.2019 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK