logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

20 12/2019

POZWOLENIA WODNOPRAWNE - informacja

Informację o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego organ

tablica informacyjna

24 02/2020

"Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim bez barier architektonicznych" - Remont elewacji wraz z wymianą okien i drzwi oraz wykonaniem fundamentu pod szyb dźwigowy.

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o 
20 02/2020

Dostawa Projektora BenQ MH733 wraz z kartą WiFi WDRT8192

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
18 02/2020

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim" (Etap II)

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
17 02/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.11.2020 W SPRAWIE USTALENIA CEN I OPŁAT ZA USŁUGI CMENTARNE

05 02/2020

Konkursy 2020

05 02/2020

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim (Etap II)

03 02/2020

Uchwała nr XV/113/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

03 02/2020

Uchwała nr XV/112/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,za warunki pracy, oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

03 02/2020

Uchwała nr XV/111/2019 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2020

03 02/2020

Uchwała nr XV/110/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/2019 z dnia 20 grudnia 2019r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

03 02/2020

Uchwała nr XV/109/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

03 02/2020

Uchwała nr XV/108/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

29 01/2020

Szacowanie wartości zamówienia - Dostawa i montaż windy zewnętrznej

Szanowni Państwo,   informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter
23 01/2020

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

22 01/2020

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg i chodników na terenie Gminy Gorzów Śląski

Część 1 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa         
17 01/2020

ODWIERT STUDNI GŁĘBINOWEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 137 W MIEJSCOWOŚCI GOŁA