logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

27 01/2017

OBWIESZCZENIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie podania do wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa.

05 01/2017

Informacja w sprawie zjadliwej grypy ptaków

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, informujemy o

tablica informacyjna

25 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.077 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

25 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.076 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

25 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.075 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ODBIOROWEJ

25 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.074 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

21 07/2017

test data

asdf
06 07/2017

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

05 07/2017

Wykaz gruntu do dzierżawy

05 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.073 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

05 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.072 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA III PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ;LOKALOWEJ

05 07/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.071 W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA 2017 ROK

05 07/2017

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE ROZBUDOWY WLOTU DROGI GMINNEJ - ULICA MICKIEWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 42

04 07/2017

Uchwała nr XXXIII/228/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

04 07/2017

Uchwała nr XXXIII/227/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzów Śląski za 2016 rok

04 07/2017

Uchwała nr XXXIII/226/2017 w sprawie przyjecia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn." Nowoczesna edukacja" nr projektu RPOP.09.01.01-16-0013/16

04 07/2017

Uchwała nr XXXIII/225/2017 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

04 07/2017

Uchwała nr XXXIII/224/2017 w sprawie sprzedaży gruntu

08 04/2017

Informacja o wyniku naboru

13 03/2017

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE
07 03/2017

Nabór na wolne stanowisko pracy !

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 46-310 Gorzów