logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/skrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

15 01/2018

Uwaga! Zagrożenie ASF!

Informacja o postępowaniu w przypadku znalezienia padłego dzika

tablica informacyjna

21 03/2019

Obwieszczenia o umorzeniu postępowania administracyjnego

14 03/2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach" - postępowanie wszczęte

13 03/2019

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

07 03/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.17.2019 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

07 03/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.016.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

05 03/2019

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim" (Etap I) - postępowanie wszczęte

01 03/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.14.2019 W SPRAWIE POWIERZENIA OBOWIĄZKÓW DYREKTORA BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GORZOWIE ŚL.

01 03/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.13.2019 W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

28 02/2019

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim (Etap I) - postępowanie wszczęte

06 02/2019

MALECHA ROBERT

05 02/2019

Uchwała nr V/38/2019 w sprawie zmiany uchwały nr IX/50/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 26 listopada 2003r w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Gorzów Śląski

05 02/2019

Uchwała nr V/37/2019 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gorzów Śląski

05 02/2019

Uchwała nr V/36/2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski

05 02/2019

Uchwała nr V/35/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

05 02/2019

Uchwała nr V/34/2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzów Śląski

05 02/2019

Uchwała nr V/33/2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Gorzów Śląski, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Gorzów Śląski, warunków i zasad korzystania z nich