logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.42

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:30
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:15 - 15:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

13 08/2019

BADANIA PRZESIEWOWE RAKA JELITA GRUBEGO

tablica informacyjna

06 12/2019

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych położonych w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka

Burmistrz Gorzowa Śląskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks.
28 11/2019

Bieżąca obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
25 11/2019

Dostawa drukarki laserowej

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
22 11/2019

Uchwała nr XIII/93/2019 w sprawie przyjęcia"Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzów Śląski"

22 11/2019

Uchwała nr XIII/92/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

22 11/2019

Uchwała nr XIII/91/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok

20 11/2019

Informacja z nieodbytego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jamach

14 11/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.99.2019 W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2019/2020

14 11/2019

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

12 11/2019

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 w gminie gorzów śląski

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej  
05 11/2019

renowacja pomnika zwycięstwa i wolności

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
03 11/2019

Klauzula informacyjna dot. transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
03 11/2019

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Gminie Gorzów Śląski

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
31 10/2019

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gorzów Śląski

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
29 10/2019

Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych oraz remont mostu na rzece Piaska

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
25 10/2019

Uchwała nr XII/90/2019 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gorzów Śląski