logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gorzowa Śląskiego5030
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim4877
Kierownictwo urzędu4843
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20164794
Wykaz nr telefonów 4781
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r4531
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim4237
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20143993
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim3599
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  3481
Statut Gminy Gorzów Śląski3272
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim3257
Polityka prywatności 3166
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski3158
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach3105
Podatki i opłaty 2018 rok - DRUKI DO POBRANIA3097
Godziny pracy2926
Dyżury radnych2914
Konta bankowe2872
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór2801
Schemat organizacyjny2730
Budżet 20162571
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski2518
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach2506
Zamówienia publiczne 20152489
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim2458
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim2439
Zamówienia publiczne 20152414
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach2379
Zamówienia publiczne 20162358
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20152354
Budżet 20152326
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20132312
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach2308
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach2299
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY2299
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V2298
Budżet 20142290
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV2250
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór2230
Podatek od nieruchomości2185
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.2183
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim2179
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych2173
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku2163
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach2157
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20142149
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2120
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-142107
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.2095
Informacja z przetargu 2088
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym2080
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski2079
Referat Finansowy2078
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany2059
Oświadczenia majątkowe2055
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY2038
KONKURSY2034
Skład Rady Miejskiej 2014-20182014
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III2006
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI2000
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.1987
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach1967
Wybory samorządowe 20141957
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.1926
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim1905
Budżet 20131896
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.1895
Wymiana dowodu osobistego1894
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku1893
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA1886
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.1883
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok1881
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.1867
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko1858
Referat organizacyjny Or-I1856
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.1847
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 261832
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.1818
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20151817
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej ,Burmistrza Gorzowa Śląskiego za 2013 oraz na zakończenie kadencji, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego za 2013 rok1795
Ogłoszenia o przetargach rok 20081795
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim1779
Instrukcja obsługi1755
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży1754
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej1747
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20151743
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski1739
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach1717
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20151715
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim1710
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch1704
Rozstrzygnięte przetargi na wynajem lokali użytkowych1703
STEFAN TOMASZ1698
Budżet 20091696
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski1693
Budżet 20121687
Budżet 20111682
Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok1658
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach1647