logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gorzowa Śląskiego5463
Kierownictwo urzędu5262
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20165169
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim5122
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r5097
Wykaz nr telefonów 5070
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim4498
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144047
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim4027
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  3655
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim3443
Polityka prywatności 3417
Statut Gminy Gorzów Śląski3407
Podatki i opłaty 2018 rok - DRUKI DO POBRANIA3384
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach3364
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski3330
Godziny pracy3192
Dyżury radnych3129
Konta bankowe3093
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór2990
Schemat organizacyjny2889
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski2812
Zamówienia publiczne 20152804
Budżet 20162740
Zamówienia publiczne 20152729
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim2705
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach2688
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20152685
Zamówienia publiczne 20162668
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim2578
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach2527
Budżet 20152508
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20132490
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach2448
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach2423
Budżet 20142421
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY2420
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim2414
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V2412
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.2392
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór2377
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV2373
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2334
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych2331
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku2315
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym2308
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach2291
Podatek od nieruchomości2284
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20142270
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.2231
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY2230
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-142229
Informacja z przetargu 2220
Referat Finansowy2210
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski2202
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach2196
Oświadczenia majątkowe2181
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany2167
KONKURSY2158
Skład Rady Miejskiej 2014-20182135
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III2128
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI2123
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.2113
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.2063
Wybory samorządowe 20142061
Budżet 20132060
Ogłoszenia o przetargach rok 20082058
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA2054
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.2034
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.2025
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok2020
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim2018
Wymiana dowodu osobistego2014
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku2011
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 261987
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.1980
Referat organizacyjny Or-I1979
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20151977
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim1953
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko1943
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.1943
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży1932
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej1917
Rozstrzygnięte przetargi na wynajem lokali użytkowych1899
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski1888
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej ,Burmistrza Gorzowa Śląskiego za 2013 oraz na zakończenie kadencji, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego za 2013 rok1883
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski1878
Budżet 20091872
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach1860
STEFAN TOMASZ1854
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20151853
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20151848
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim1842
Instrukcja obsługi1836
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch1829
Budżet 20111820
Budżet 20121796
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów1789
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach1787