logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim3959
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20143670
Burmistrz Gorzowa Śląskiego3434
Wykaz nr telefonów 3406
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20163400
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim3348
Kierownictwo urzędu3307
Statut Gminy Gorzów Śląski2793
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  2708
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim2570
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski2520
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gorzowie Śląskim2397
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach2308
Polityka prywatności 2283
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r2217
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór2209
Budżet 20161934
Podatki i opłaty - DRUKI DO POBRANIA1928
Schemat organizacyjny1918
Dyżury radnych1889
Godziny pracy1867
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski1846
Konta bankowe1846
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim1804
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach1804
Budżet 20141731
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach1728
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim1721
Budżet 20151711
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20131710
Podatek od nieruchomości1689
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY1688
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach1668
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20141658
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V1658
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór1646
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach1629
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach1621
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV1605
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych1567
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany1553
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski1545
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY1543
Oświadczenia majątkowe1537
KONKURSY1536
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku1534
Skład Rady Miejskiej 2014-20181526
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.1500
Informacja z przetargu 1495
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-141489
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.1489
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III1479
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI1473
Budżet 20131446
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim1436
Referat Finansowy1427
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko1426
Instrukcja obsługi1414
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku1405
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej ,Burmistrza Gorzowa Śląskiego za 2013 oraz na zakończenie kadencji, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego za 2013 rok1400
Wybory samorządowe 20141387
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim1378
Wymiana dowodu osobistego1378
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.1333
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.1322
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20151322
Referat organizacyjny Or-I1322
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.1297
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.1283
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.1282
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.1281
Ogłoszenia o przetargach rok 20081273
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 261270
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.1259
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim1257
Rozstrzygnięte przetargi na wynajem lokali użytkowych1253
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20151230
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim1229
Zamówienia publiczne 20151221
Informacje o wykonaniu budżetu gminy1218
Budżet 20121217
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20151206
Budżet 20111203
Budżet 2005 (wpisz swoją nazwę nagłówka)1198
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 1196
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA1195
Budżet 20091188
Informacje o wykonaniu budżetu gminy1184
Oświadczenie majątkowe Burmistrza za 2015 rok1183
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski1174
Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok1166
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym1166
Zamówienia publiczne 20151161
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów1154
Informacja o wykonaniu budżetu 20101149
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach1148
Zamówienia publiczne 20161145
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20151145
STEFAN TOMASZ1143
Otwarty konkurs ofert na - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Gorzów Śląski.1142