logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim4464
Burmistrz Gorzowa Śląskiego4234
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20164082
Kierownictwo urzędu4046
Wykaz nr telefonów 4018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20143872
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim3839
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r3313
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  3099
Statut Gminy Gorzów Śląski3057
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gorzowie Śląskim2984
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim2915
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski2901
Polityka prywatności 2708
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach2691
Podatki i opłaty 2018 rok - DRUKI DO POBRANIA2533
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór2496
Dyżury radnych2388
Godziny pracy2345
Konta bankowe2289
Schemat organizacyjny2273
Budżet 20162225
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski2210
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach2156
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim2124
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim2099
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach2019
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY2009
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20132003
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V1994
Budżet 20141993
Budżet 20151986
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach1962
Podatek od nieruchomości1960
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach1937
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór1915
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV1914
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20141907
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych1879
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach1877
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany1838
Zamówienia publiczne 20151838
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku1833
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.1813
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-141811
KONKURSY1796
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim1795
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY1791
Oświadczenia majątkowe1787
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski1785
Informacja z przetargu 1782
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.1769
Zamówienia publiczne 20151767
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III1756
Skład Rady Miejskiej 2014-20181756
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20151745
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI1733
Referat Finansowy1728
Zamówienia publiczne 20161728
Wybory samorządowe 20141674
Wymiana dowodu osobistego1665
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku1653
Budżet 20131641
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko1631
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.1630
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim1615
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 1613
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej ,Burmistrza Gorzowa Śląskiego za 2013 oraz na zakończenie kadencji, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego za 2013 rok1607
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.1591
Instrukcja obsługi1584
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.1579
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym1577
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.1557
Referat organizacyjny Or-I1555
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.1554
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20151549
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.1546
Ogłoszenia o przetargach rok 20081546
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 261531
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.1514
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim1509
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA1505
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok1491
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach1473
Rozstrzygnięte przetargi na wynajem lokali użytkowych1468
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20151464
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim1456
Budżet 20121434
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20151433
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski1426
Budżet 20091416
Informacje o wykonaniu budżetu gminy1412
Budżet 2005 (wpisz swoją nazwę nagłówka)1412
Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok1411
Budżet 20111408
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach1405
Informacje o wykonaniu budżetu gminy1396
STEFAN TOMASZ1387
Oświadczenie majątkowe Burmistrza za 2015 rok1379
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch1373