logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim3639
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20143595
Wykaz nr telefonów 3124
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20163097
Burmistrz Gorzowa Śląskiego3028
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim2984
Kierownictwo urzędu2942
Statut Gminy Gorzów Śląski2689
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  2520
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim2383
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski2267
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach2164
Polityka prywatności 2121
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór2093
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gorzowie Śląskim1990
Budżet 20161814
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r1735
Schemat organizacyjny1731
Podatki i opłaty - DRUKI DO POBRANIA1729
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski1700
Dyżury radnych1689
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim1659
Konta bankowe1655
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach1645
Godziny pracy1634
Budżet 20141630
Budżet 20151605
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20131597
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach1589
Podatek od nieruchomości1580
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach1556
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20141551
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim1548
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór1536
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V1510
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY1506
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach1480
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach1475
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV1460
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski1445
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych1444
KONKURSY1439
Oświadczenia majątkowe1439
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY1435
Skład Rady Miejskiej 2014-20181430
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku1423
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.1401
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany1395
Informacja z przetargu 1371
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.1371
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III1366
Budżet 20131358
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI1352
Instrukcja obsługi1347
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-141346
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko1335
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej ,Burmistrza Gorzowa Śląskiego za 2013 oraz na zakończenie kadencji, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego za 2013 rok1317
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku1300
Referat Finansowy1297
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim1287
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim1274
Wybory samorządowe 20141270
Wymiana dowodu osobistego1241
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20151230
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.1225
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.1214
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.1205
Referat organizacyjny Or-I1196
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.1185
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.1178
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.1176
Ogłoszenia o przetargach rok 20081169
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim1166
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 261160
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.1152
Rozstrzygnięte przetargi na wynajem lokali użytkowych1151
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim1141
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20151133
Informacje o wykonaniu budżetu gminy1125
Budżet 20121119
Budżet 20111112
Budżet 2005 (wpisz swoją nazwę nagłówka)1111
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20151105
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA1095
Informacje o wykonaniu budżetu gminy1095
Budżet 20091093
Oświadczenie majątkowe Burmistrza za 2015 rok1084
Otwarty konkurs ofert na - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Gorzów Śląski.1078
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski1077
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów1061
Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok1060
Informacja o wykonaniu budżetu 20101051
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 1046
Zameldowanie na pobyt stały1046
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach1045
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW (ZŁOŻONE W 2015 ROKU)1039
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO (archiwum)1037
INFORMACJA O WYKONANIU BUDZĘTU GMINY1028
STEFAN TOMASZ1025
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym1025