logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim4258
Burmistrz Gorzowa Śląskiego3828
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20143767
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20163723
Wykaz nr telefonów 3633
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim3618
Kierownictwo urzędu3617
Statut Gminy Gorzów Śląski2916
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  2868
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski2741
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gorzowie Śląskim2738
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim2734
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r2698
Polityka prywatności 2461
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach2458
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór2332
Podatki i opłaty 2018 rok - DRUKI DO POBRANIA2208
Dyżury radnych2069
Schemat organizacyjny2068
Godziny pracy2059
Budżet 20162056
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski1995
Konta bankowe1994
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach1948
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim1930
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim1880
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY1864
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach1852
Budżet 20141847
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20131838
Budżet 20151811
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach1804
Podatek od nieruchomości1801
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V1789
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20141769
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach1758
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór1751
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV1730
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach1720
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych1704
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany1679
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku1661
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-141657
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski1653
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY1651
Oświadczenia majątkowe1633
KONKURSY1631
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.1626
Skład Rady Miejskiej 2014-20181620
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.1619
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim1600
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III1597
Informacja z przetargu 1596
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI1589
Referat Finansowy1545
Budżet 20131533
Wymiana dowodu osobistego1512
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko1510
Zamówienia publiczne 20151508
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku1507
Wybory samorządowe 20141505
Instrukcja obsługi1497
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej ,Burmistrza Gorzowa Śląskiego za 2013 oraz na zakończenie kadencji, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego za 2013 rok1486
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim1473
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.1458
Zamówienia publiczne 20151444
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.1429
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20151425
Referat organizacyjny Or-I1423
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20151414
Zamówienia publiczne 20161414
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.1413
Ogłoszenia o przetargach rok 20081393
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.1385
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 261383
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.1382
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.1376
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.1371
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 1369
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim1368
Rozstrzygnięte przetargi na wynajem lokali użytkowych1343
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym1340
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA1326
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20151325
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim1323
Budżet 20121308
Informacje o wykonaniu budżetu gminy1298
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20151297
Budżet 2005 (wpisz swoją nazwę nagłówka)1291
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski1284
Budżet 20111281
Budżet 20091278
Oświadczenie majątkowe Burmistrza za 2015 rok1274
Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok1267
Informacje o wykonaniu budżetu gminy1264
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok1262
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach1259
STEFAN TOMASZ1245
Informacja o wykonaniu budżetu 20101240
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów1220