logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r11515
Burmistrz Gorzowa Śląskiego8583
Kierownictwo urzędu8210
Wykaz nr telefonów 7410
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20167252
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim6379
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim5652
Podatki i opłaty 2019 rok - DRUKI5511
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim5419
Dyżury radnych4934
Godziny pracy4813
Zamówienia publiczne 20154711
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  4666
Konta bankowe4660
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach4602
Zamówienia publiczne 20154585
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20154542
Zamówienia publiczne 20164519
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144441
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim4354
Polityka prywatności 4200
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski4163
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski4139
Statut Gminy Gorzów Śląski4132
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 4062
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym4021
Schemat organizacyjny3933
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach3858
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór3847
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim3822
Budżet 20163659
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach3630
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim3609
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.3500
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach3496
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach3489
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży3428
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim3408
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór3388
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku3376
Budżet 20153336
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.3257
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej3225
Budżet 20143217
Informacja z przetargu 3207
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski3191
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA3190
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach3187
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20133187
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.3145
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV3143
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V3136
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.3133
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach3133
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach3127
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok3126
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych3124
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.3089
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.3026
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY3026
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski3026
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.3022
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.3017
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-142999
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 262982
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20142981
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej2958
Referat Finansowy2949
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim2938
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.2928
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów2926
Skład Rady Miejskiej 2014-20182920
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM2913
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski2900
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY2899
KONKURSY2890
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach2859
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III2815
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI2814
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch2805
Wybory samorządowe 20142800
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20152800
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20152799
Podatek od nieruchomości2776
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach2773
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany2773
Referat organizacyjny Or-I2723
STEFAN TOMASZ2720
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach2719
Ogłoszenia o przetargach rok 20082704
Oświadczenia majątkowe2689
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku2673
Informacja z przetargu na sprzedaż dziaki budowlanej2670
Budżet 20132662
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko2630
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim2624
Rozstrzygnięte przetargi na wynajem lokali użytkowych2622
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany2600
Wymiana dowodu osobistego2599
Budżet 20092591