logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20143526
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim3405
Wykaz nr telefonów 2830
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim2772
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20162759
Burmistrz Gorzowa Śląskiego2686
Kierownictwo urzędu2571
Statut Gminy Gorzów Śląski2542
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  2303
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim2199
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski2142
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach1948
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór1936
Polityka prywatności 1904
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gorzowie Śląskim1751
Budżet 20161649
Schemat organizacyjny1521
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski1511
Budżet 20141498
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim1497
Podatki i opłaty - DRUKI DO POBRANIA1490
Dyżury radnych1488
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach1475
Budżet 20151461
Podatek od nieruchomości1461
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20131443
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach1432
Konta bankowe1431
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20141409
Godziny pracy1401
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór1399
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach1399
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim1398
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V1355
Oświadczenia majątkowe1332
Skład Rady Miejskiej 2014-20181321
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach1316
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych1314
KONKURSY1313
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach1310
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski1303
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY1292
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV1285
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku1272
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany1270
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY1266
Budżet 20131256
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.1252
Instrukcja obsługi1237
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko1231
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r1218
Informacja z przetargu 1216
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III1215
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej ,Burmistrza Gorzowa Śląskiego za 2013 oraz na zakończenie kadencji, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego za 2013 rok1213
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.1207
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI1200
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku1180
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-141174
Referat Finansowy1143
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim1122
Wybory samorządowe 20141102
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim1094
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20151093
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.1076
Wymiana dowodu osobistego1076
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.1074
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.1073
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.1057
Referat organizacyjny Or-I1054
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.1037
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.1036
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim1033
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim1030
Rozstrzygnięte przetargi na wynajem lokali użytkowych1026
Ogłoszenia o przetargach rok 20081016
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.1013
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 261013
Budżet 2005 (wpisz swoją nazwę nagłówka)1001
Informacje o wykonaniu budżetu gminy998
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.2015998
Otwarty konkurs ofert na - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Gorzów Śląski.988
Informacje o wykonaniu budżetu gminy983
Budżet 2012982
Budżet 2011977
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA971
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.2015968
Zameldowanie na pobyt stały967
Budżet 2009956
Oświadczenie majątkowe Burmistrza za 2015 rok954
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW (ZŁOŻONE W 2015 ROKU)952
Informacja o wykonaniu budżetu 2010949
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów948
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski942
Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok932
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO (archiwum)926
INFORMACJA O WYKONANIU BUDZĘTU GMINY915
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach911
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 2013910
Nabór na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010r.895
STEFAN TOMASZ884