logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r10200
Burmistrz Gorzowa Śląskiego8184
Kierownictwo urzędu7762
Wykaz nr telefonów 6984
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20166866
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim6129
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim5350
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim5287
Podatki i opłaty 2019 rok - DRUKI DO POBRANIA5055
Dyżury radnych4648
Godziny pracy4541
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  4499
Konta bankowe4388
Zamówienia publiczne 20154384
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach4376
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144375
Zamówienia publiczne 20154266
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20154224
Zamówienia publiczne 20164201
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim4194
Polityka prywatności 4109
Statut Gminy Gorzów Śląski4033
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski3984
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski3951
Schemat organizacyjny3782
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór3707
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 3691
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym3642
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim3613
Budżet 20163512
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach3498
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach3463
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim3380
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach3331
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.3294
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach3286
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim3268
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór3198
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku3192
Budżet 20153184
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży3111
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach3079
Budżet 20143074
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20133060
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.3057
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V3037
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV3019
Informacja z przetargu 3012
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych2984
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski2983
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach2975
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA2969
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej2959
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.2941
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY2934
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.2925
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok2910
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-142890
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.2868
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20142849
Referat Finansowy2845
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.2830
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.2823
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach2816
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.2807
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski2789
Skład Rady Miejskiej 2014-20182785
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 262784
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY2781
KONKURSY2765
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim2750
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.2714
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI2714
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III2710
Podatek od nieruchomości2700
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski2699
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów2698
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany2680
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM2657
Wybory samorządowe 20142653
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach2643
Referat organizacyjny Or-I2630
Oświadczenia majątkowe2608
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch2606
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20152601
Ogłoszenia o przetargach rok 20082590
STEFAN TOMASZ2590
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20152588
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach2578
Budżet 20132555
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej2552
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku2548
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim2534
Wymiana dowodu osobistego2509
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko2507
Rozstrzygnięte przetargi na wynajem lokali użytkowych2473
Informacja z przetargu na sprzedaż dziaki budowlanej2469
Budżet 20092467
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20152464
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim2427