logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20143463
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim2988
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim2550
Wykaz nr telefonów 2542
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20162437
Statut Gminy Gorzów Śląski2430
Burmistrz Gorzowa Śląskiego2323
Kierownictwo urzędu2190
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  2101
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim2052
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski2026
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór1798
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach1784
Polityka prywatności 1728
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gorzowie Śląskim1536
Budżet 20161512
Budżet 20141393
Podatek od nieruchomości1362
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski1351
Budżet 20151351
Schemat organizacyjny1350
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim1343
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach1338
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20131327
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach1318
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20141317
Podatki i opłaty - DRUKI DO POBRANIA1309
Dyżury radnych1272
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim1270
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór1261
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach1252
Skład Rady Miejskiej 2014-20181218
Oświadczenia majątkowe1213
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V1211
Konta bankowe1211
KONKURSY1209
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych1208
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach1200
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach1190
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski1189
Godziny pracy1178
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany1177
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV1154
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY1149
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko1145
Instrukcja obsługi1142
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku1141
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.1137
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej ,Burmistrza Gorzowa Śląskiego za 2013 oraz na zakończenie kadencji, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego za 2013 rok1123
Informacja z przetargu 1117
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY1116
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III1083
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI1073
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.1065
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku1060
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-141046
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim1017
Referat Finansowy1015
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20151003
Budżet 20131000
Wybory samorządowe 2014977
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.967
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.962
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.962
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim942
Referat organizacyjny Or-I940
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.939
Rozstrzygnięte przetargi na wynajem lokali użytkowych933
Wymiana dowodu osobistego933
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim929
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.924
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.916
Ogłoszenia o przetargach rok 2008912
Budżet 2005 (wpisz swoją nazwę nagłówka)910
Informacje o wykonaniu budżetu gminy905
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.2015903
Informacje o wykonaniu budżetu gminy902
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim896
Budżet 2011894
Budżet 2012894
Zameldowanie na pobyt stały891
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 26885
Budżet 2009883
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW (ZŁOŻONE W 2015 ROKU)866
Informacja o wykonaniu budżetu 2010864
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.2015857
Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok851
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 2013848
INFORMACJA O WYKONANIU BUDZĘTU GMINY843
Oświadczenie majątkowe Burmistrza za 2015 rok841
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA840
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów838
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski828
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO (archiwum)818
Nabór na wolne stanowiska807
INFORMACJA O WYKONANIU BUDZĘTU GMINY805
Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok803
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach798
Ponowne wybory do Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w okręgu wyborczym nr4786
Informacja o wykonaniu budżetu gminy783