logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r9153
Burmistrz Gorzowa Śląskiego7810
Kierownictwo urzędu7364
Wykaz nr telefonów 6597
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20166515
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim5946
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim5165
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim5120
Podatki i opłaty 2019 rok - DRUKI DO POBRANIA4739
Dyżury radnych4372
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  4347
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144317
Godziny pracy4282
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach4152
Konta bankowe4143
Zamówienia publiczne 20154088
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim4061
Polityka prywatności 4034
Zamówienia publiczne 20153980
Statut Gminy Gorzów Śląski3940
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20153934
Zamówienia publiczne 20163912
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski3871
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski3684
Schemat organizacyjny3654
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór3582
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim3464
Budżet 20163379
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 3361
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach3320
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym3306
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach3219
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach3170
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim3159
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim3150
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.3093
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach3088
Budżet 20153069
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór3021
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku2982
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach2978
Budżet 20142955
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20132946
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V2931
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV2919
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.2867
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych2859
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY2842
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach2837
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży2830
Informacja z przetargu 2822
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski2801
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-142790
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA2757
Referat Finansowy2755
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20142736
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.2727
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.2726
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej2698
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok2697
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY2676
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.2673
Skład Rady Miejskiej 2014-20182666
KONKURSY2654
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.2645
Podatek od nieruchomości2631
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.2629
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI2621
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.2604
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III2603
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 262600
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany2587
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski2579
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim2565
Referat organizacyjny Or-I2544
Wybory samorządowe 20142542
Oświadczenia majątkowe2533
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.2529
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski2519
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach2516
Ogłoszenia o przetargach rok 20082486
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów2485
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach2469
Budżet 20132468
STEFAN TOMASZ2461
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku2448
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim2447
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20152438
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM2434
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20152429
Wymiana dowodu osobistego2426
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch2414
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko2399
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach2376
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20152376
Budżet 20092353
Rozstrzygnięte przetargi na wynajem lokali użytkowych2348
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim2316
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej2302
Informacja z przetargu na sprzedaż dziaki budowlanej2274