logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r13505
Burmistrz Gorzowa Śląskiego9319
Kierownictwo urzędu9041
Wykaz nr telefonów 8348
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20167933
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim6751
Podatki i opłaty 2019, 2020 - DRUKI6450
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim6140
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim5705
Dyżury radnych5515
Godziny pracy5337
Zamówienia publiczne 20155314
Konta bankowe5208
Zamówienia publiczne 20155182
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20155133
Zamówienia publiczne 20165094
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach5076
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  4951
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 4888
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym4831
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim4664
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach4637
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski4590
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144542
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski4450
Polityka prywatności 4344
Statut Gminy Gorzów Śląski4296
Schemat organizacyjny4238
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim4213
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży4113
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim4081
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór4079
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach3922
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.3918
Budżet 20163910
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach3902
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach3834
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór3808
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku3792
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach3772
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej3676
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim3666
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA3657
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.3654
Informacja z przetargu 3591
Budżet 20153588
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.3571
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski3570
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.3562
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej3556
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 3547
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.3511
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski3483
Budżet 20143450
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.3447
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach3431
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20133428
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.3419
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM3403
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach3401
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych3391
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 263390
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów3389
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach3381
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV3360
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.3359
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim3332
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.3321
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V3318
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski3287
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach3232
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20143213
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20153205
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-143204
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch3182
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20153182
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY3165
Skład Rady Miejskiej 2014-20183151
Referat Finansowy3139
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY3120
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach3114
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany3103
KONKURSY3098
Wybory samorządowe 20143032
Informacja z przetargu na sprzedaż dziaki budowlanej3031
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III3008
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI2998
KELER URSZULA2989
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie2983
STEFAN TOMASZ2968
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.2965
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim2958
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 362950
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.2935
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"2914
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany2912
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim2910
Ogłoszenia o przetargach rok 20082910
Referat organizacyjny Or-I2908
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.2905