logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r12789
Burmistrz Gorzowa Śląskiego9074
Kierownictwo urzędu8713
Wykaz nr telefonów 7999
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20167682
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim6614
Podatki i opłaty 2019 rok - DRUKI6044
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim5963
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim5587
Dyżury radnych5289
Godziny pracy5127
Zamówienia publiczne 20155101
Zamówienia publiczne 20154973
Konta bankowe4973
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20154925
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach4901
Zamówienia publiczne 20164886
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  4850
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim4551
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 4549
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym4520
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144502
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski4442
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski4338
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach4332
Polityka prywatności 4292
Statut Gminy Gorzów Śląski4238
Schemat organizacyjny4132
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim4076
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór4000
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim3900
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży3856
Budżet 20163810
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach3798
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.3753
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach3741
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach3662
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór3647
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku3627
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim3566
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach3549
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej3530
Budżet 20153498
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.3497
Informacja z przetargu 3474
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA3458
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski3422
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.3415
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.3384
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej3384
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok3375
Budżet 20143367
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.3349
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20133326
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach3321
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski3303
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.3286
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach3285
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych3284
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV3278
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.3255
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V3249
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.3247
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 263229
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów3211
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM3202
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim3178
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.3171
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach3145
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-143134
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20143131
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski3127
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY3121
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach3084
Skład Rady Miejskiej 2014-20183065
Referat Finansowy3063
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch3057
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20153046
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY3041
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20153023
KONKURSY3019
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach3006
Wybory samorządowe 20142945
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III2925
KELER URSZULA2923
Informacja z przetargu na sprzedaż dziaki budowlanej2922
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI2919
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany2906
STEFAN TOMASZ2876
Podatek od nieruchomości2862
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany2856
Ogłoszenia o przetargach rok 20082838
Referat organizacyjny Or-I2834
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie2818
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim2816
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.2805
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim2800
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku2799
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 362793
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko2778