logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r8237
Burmistrz Gorzowa Śląskiego7078
Kierownictwo urzędu6947
Wykaz nr telefonów 6270
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20166180
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim5767
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim4999
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim4904
Podatki i opłaty 2019 rok - DRUKI DO POBRANIA4427
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144255
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  4205
Dyżury radnych4149
Godziny pracy4045
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach3970
Polityka prywatności 3956
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim3925
Konta bankowe3921
Statut Gminy Gorzów Śląski3818
Zamówienia publiczne 20153791
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski3767
Zamówienia publiczne 20153695
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20153649
Zamówienia publiczne 20163623
Schemat organizacyjny3502
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski3456
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór3456
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim3302
Budżet 20163268
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach3179
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach3096
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 3091
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym3034
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim3021
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim2976
Budżet 20152958
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach2942
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.2933
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach2889
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach2873
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór2866
Budżet 20142849
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20132842
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V2820
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku2817
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV2809
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY2751
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych2735
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.2714
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach2712
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-142672
Informacja z przetargu 2669
Referat Finansowy2665
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski2658
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20142641
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży2602
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY2593
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA2586
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.2582
Podatek od nieruchomości2559
Skład Rady Miejskiej 2014-20182556
KONKURSY2554
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.2551
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI2526
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok2518
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III2506
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.2502
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany2497
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.2489
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej2487
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.2476
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.2465
Oświadczenia majątkowe2461
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 262455
Referat organizacyjny Or-I2447
Wybory samorządowe 20142434
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim2422
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski2411
Ogłoszenia o przetargach rok 20082391
Budżet 20132390
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.2384
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski2380
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku2352
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim2350
Wymiana dowodu osobistego2346
STEFAN TOMASZ2332
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach2327
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów2323
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko2303
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20152301
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach2287
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20152286
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20152281
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch2265
Budżet 20092258
Rozstrzygnięte przetargi na wynajem lokali użytkowych2247
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM2246
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach2232
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim2211
Budżet 20112167
Budżet 20122152