logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gorzowa Śląskiego6150
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r6038
Kierownictwo urzędu5802
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20165507
Wykaz nr telefonów 5480
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim5371
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim4660
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim4358
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144115
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  3861
Podatki i opłaty 2018 rok - DRUKI DO POBRANIA3699
Polityka prywatności 3647
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim3611
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach3606
Statut Gminy Gorzów Śląski3578
Godziny pracy3511
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski3503
Dyżury radnych3449
Konta bankowe3390
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór3141
Zamówienia publiczne 20153140
Schemat organizacyjny3110
Zamówienia publiczne 20153076
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20153040
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski3020
Zamówienia publiczne 20163004
Budżet 20162960
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim2914
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach2880
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim2758
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach2744
Budżet 20152681
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach2654
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim2636
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2624
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.2620
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20132613
Budżet 20142599
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach2585
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór2579
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym2566
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V2550
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY2542
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV2518
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku2505
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych2471
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach2437
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach2434
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.2421
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20142410
Informacja z przetargu 2397
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski2387
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-142384
Podatek od nieruchomości2380
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY2365
Referat Finansowy2363
Skład Rady Miejskiej 2014-20182317
KONKURSY2314
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.2304
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany2290
Oświadczenia majątkowe2285
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.2284
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA2254
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI2251
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III2250
Wybory samorządowe 20142212
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.2199
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.2199
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.2189
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok2181
Ogłoszenia o przetargach rok 20082180
Budżet 20132171
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.2171
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży2171
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 262168
Referat organizacyjny Or-I2160
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim2157
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku2153
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim2135
Wymiana dowodu osobistego2134
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.2127
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej2121
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko2111
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski2091
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski2086
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20152082
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach2053
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20152045
STEFAN TOMASZ2043
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20152023
Rozstrzygnięte przetargi na wynajem lokali użytkowych2018
Budżet 20091995
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów1983
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch1977
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej ,Burmistrza Gorzowa Śląskiego za 2013 oraz na zakończenie kadencji, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego za 2013 rok1976
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim1963
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach1952
Budżet 20111949
Budżet 20121940
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM1917