logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r7152
Burmistrz Gorzowa Śląskiego6583
Kierownictwo urzędu6308
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20165822
Wykaz nr telefonów 5802
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim5543
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim4818
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim4608
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144185
Podatki i opłaty 2019 rok - DRUKI DO POBRANIA4007
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  3996
Polityka prywatności 3841
Dyżury radnych3790
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach3759
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim3753
Godziny pracy3736
Statut Gminy Gorzów Śląski3681
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski3614
Konta bankowe3591
Zamówienia publiczne 20153454
Zamówienia publiczne 20153380
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20153330
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór3317
Zamówienia publiczne 20163309
Schemat organizacyjny3285
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski3220
Budżet 20163109
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim3099
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach3017
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach2902
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim2876
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 2814
Budżet 20152808
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim2799
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach2780
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.2757
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym2754
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20132722
Budżet 20142712
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach2707
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór2700
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V2677
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska IZS-IV2660
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY2654
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku2639
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach2615
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych2591
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach2561
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.2541
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20142518
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-142512
Referat Finansowy2511
Informacja z przetargu 2507
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski2504
Podatek od nieruchomości2485
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY2463
Skład Rady Miejskiej 2014-20182431
KONKURSY2430
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.2428
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.2404
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA2397
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany2393
Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI2388
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III2378
Oświadczenia majątkowe2375
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży2360
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.2335
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok2322
Wybory samorządowe 20142317
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.2311
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.2309
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.2304
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 262300
Referat organizacyjny Or-I2286
Budżet 20132277
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej2275
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim2271
Ogłoszenia o przetargach rok 20082271
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku2250
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim2247
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.2238
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski2223
Wymiana dowodu osobistego2223
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski2219
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko2196
STEFAN TOMASZ2181
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20152179
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20152167
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach2163
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów2138
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20152137
Rozstrzygnięte przetargi na wynajem lokali użytkowych2121
Budżet 20092117
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch2107
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim2082
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM2072
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach2071
Budżet 20112060
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej ,Burmistrza Gorzowa Śląskiego za 2013 oraz na zakończenie kadencji, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego za 2013 rok2051
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach2045