logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Artykuły archiwalne

03 11/2017

Informacja z II przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Gorzowie Śl.

30 10/2017

Informacja z II przetargu na sprzedaz działki leśnej, położonej w Kozłowicach

28 09/2017

ogłoszenie II przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Gorzowie Śląskim

27 09/2017

Informacja z V przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Kozłowicach

21 09/2017

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki położonej w Kozłowicach

21 09/2017

Wykaz do sprzedaży w trybie przetargu

19 09/2017

Informacja z III przetargu na sprzedaż działki położonej w Pawłowicach

14 09/2017

Wykaz działek do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

06 09/2017

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

05 09/2017

Informacja z przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Gorzowie Śląskim

31 08/2017

Informacja z przetargu na sprzedaz działki lesnej, połozonej w Kozłowicach

24 08/2017

Ogłoszenie V przetargu na sprzedaż działek położonych w Kozłowicach

16 08/2017

Informacja z przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

16 08/2017

Informacja z odbytego przetargu na sprzedaz działki budowlanej położonej w Kozłowicach

14 08/2017

Informacja z przetargu na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Kozłowicach

10 08/2017

Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż działki położonej w Pawłowicach

08 08/2017

ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Gorzowie Śl.

08 08/2017

Informacja z IV przetargu na sprzedaż działek budowlanych połozonych w Kozłowicach

28 07/2017

informacja z przetargu na sprzedaż działki położonej w Pawłowicach

27 07/2017

ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki położonej w Kozłowicach

13 07/2017

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów Powiat oleski

06 07/2017

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

05 07/2017

Wykaz gruntu do dzierżawy

04 07/2017

Nowy Artykuł 263ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Kozłowicach

27 06/2017

Informacja z przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

27 06/2017

Wykaz działek położonych w Więckowicach, przeznaczonych do sprzedaży

27 06/2017

Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.70.2017

27 06/2017

Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.66.2017 w sprawie wykazu działek do sprzedaży y

27 06/2017

Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.66.2017 w sprawie IV przetargu na sprzedaż działek

26 06/2017

Wykaz działek położonych w Więckowicach, przeznaczonych do sprzedaży

20 06/2017

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 448/2 położonej w Pawłowicach

20 06/2017

Informacja z III przetargu na sprzedaż działek położonych w Kozłowicach

20 06/2017

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

07 06/2017

PIORiN powiatu oleskiego podaje do wiadomości Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

02 06/2017

Czyżewski Marcin

29 05/2017

Informacja z przetargu na sprzedaż działki położonej w Pawłowicach

25 05/2017

OBWIESZCZENIE - INFORMUJĄCE O ZORGANIZOWANIU ZEBRANIA DOT. SCALENIA GRUNTÓW W OBRĘBIE WYGIEŁDÓW, GMINA PRASZKA ORAZ CZĘŚCI OBRĘBU JASTRZYGOWICE, GMINA GORZÓW ŚL.

25 05/2017

Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży

24 05/2017

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu

23 05/2017

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

18 05/2017

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 4 działek budowlanych, połozonych w Kozłowicach

15 05/2017

Informacja z przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

09 05/2017

informacja przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Kozłowicach

20 04/2017

Ogłaszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat, gruntu o powierzchni 0,0217 ha, stanowiącego część działki nr 776, położonego w Gorzowie Śl.

14 04/2017

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.039 W SPRAWIE UCHYLENIA ZARZĄDZENIA NR 0050.98.2016 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. Z DNIA 9 LISTOPADA 2016 ROKU

04 04/2017

Uchwała nr XXX/200/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kluczbork

21 03/2017

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

13 03/2017

OGŁOSZENIE O KONKURSACH NA STANOWISKA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

27 02/2017

Informacja z przetargu na sprzedaż działki budowlanej

10 02/2017

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej