logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

17 01/2020

ODWIERT STUDNI GŁĘBINOWEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 137 W MIEJSCOWOŚCI GOŁA

20 12/2019

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JASTRZYGOWICE

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego pod nazwą:"PRZEBUDOWA DROGI
09 10/2019

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzów Śląski

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019, poz. 755 ze zm.) Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
28 06/2019

ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ O POWIERZCHNIĘ PRODUKCYJNĄ - ODLEWNIA I OBRÓBKA ODLANYCH DETALI ZE STOPÓW ALUMINIUM

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego pod nazwą: ROZBUDOWA HALI
25 03/2019

BUDOWA OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI BUDZÓW

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie osiedla domków
03 08/2018

OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2025

15 06/2018

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanych decyzjach środowiskowych

07 06/2018

BUDOWA BUDYNKU CHLEWNI WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

09 05/2017

BUDOWA OBWODNICY PRASZKI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 45

29 11/2016

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 19020 O POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI USZYCE

29 11/2016

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ PO TRASIE BYŁEJ LINII KOLEJOWEJ PRASZKA - OLESNO