logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2012

31 12/2012

Zarządzenie nr 050/108/2012: przekazania do eksploatacji Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gorzowie Śl. Amfiteatru w Gorzowie Śl.

28 12/2012

Zarządzenie nr 050/107/2012: przekazania w administrowanie sieci wodociągowej w ul. Kluczborskiej, Kościelnej, Rynku, Byczyńsiej i Małej w Gorzowie Śląskim

28 12/2012

Zarządzenie nr 050/106/2012: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Gorzowie Śl.

28 12/2012

Zarządzenie nr 050/105/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śl. na 2012 rok

12 12/2012

Zarządzenie nr 050/104/2012: zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012/2013

12 12/2012

Zarządzenie nr 050/103/2012: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Gorzowie Śląskim

12 12/2012

Zarządzenie nr 050/102/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

11 12/2012

Zarządzenie nr 050/101/2012: zmiany Zarządzenia Nr 0050.94.2012 Burmistrza Gorzowa Śl. z dnia 19.11.2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

11 12/2012

Zarządzenie nr 050/100/2012: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.

05 12/2012

Zarządzenie nr 050/099/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2012 rok

30 11/2012

Zarządzenie nr 050/098/2012: nadania Regulaminów dla Parku oraz Skateparku w Gorzowie Śl.

30 11/2012

Zarządzenie nr 050/097/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

26 11/2012

Zarządzenie nr 050/096/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2012 rok

19 11/2012

Zarządzenie nr 050/095/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2012 rok

19 11/2012

Zarządzenie nr 050/094/2012: sprzedaży lokalu mieszkalnego

12 11/2012

Zarządzenie nr 050/093/2012: projektu uchwały budżetowej na 2013 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

12 11/2012

Zarządzenie nr 050/092/2012: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

12 11/2012

Zarządzenie nr 050/091/2012: zmiany Zarządzenia Nr 0151/61/2010 z dnia 26.07.2010 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej działającej w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim oraz ustalenia regulaminu jej pracy

12 11/2012

Zarządzenie nr 050/090/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

12 11/2012

Zarządzenie nr 050/089/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Gorzowie Śl.

12 11/2012

Zarządzenie nr 050/088/2012: ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim

09 11/2012

Zarządzenie nr 050/087/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2012 rok

06 11/2012

Zarządzenie nr r0050/086/2012 : powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Gorzowie Śl.

06 11/2012

Zarządzenie nr 050/085/2012: powołania Komisji Egzaminacyjnej prowadzącej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

31 10/2012

Zarządzenie nr 050/084/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

24 10/2012

Zarządzenie nr 050/083/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2012 rok 

19 10/2012

Zarządzenie nr 050/082/2012: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Gorzowie Śl.

18 10/2012

Zarządzenie nr 050/081/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

17 10/2012

Zarządzenie nr 050/080/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

17 10/2012

Zarządzenie nr 050/079/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

16 10/2012

Zarządzenie nr 050/078/2012: ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu

08 10/2012

Zarządzenie nr 050/077/2012: norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzów Śląski

08 10/2012

Zarządzenie nr 050/076/2012: organizacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania stalego dyżuru Burmistrza Gorzowa Śląskiego

03 10/2012

Zarządzenie nr 050/075/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

27 09/2012

Zarządzenie nr 050/074/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Gorzów Śląski na 2012 rok

25 09/2012

Zarządzenie nr 050/073/2012: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 25 września 2012 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Gorzowie Śl. stanowiącej własność Gminy Gorzów Śl.

14 09/2012

Zarządzenie nr 050/072/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

14 09/2012

Zarządzenie nr 050/071/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

12 09/2012

Zarządzenie nr 050/070/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

12 09/2012

Zarządzenie nr 050/069/2012: w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

31 08/2012

Zarządzenie nr 050/068/2012: zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Gorzów Śląski na 2012 rok

31 08/2012

Zarządzenie nr 050/067/2012: zmiany budżetu Gminy na 2012 rok

29 08/2012

Zarządzenie nr 050/066/2012: zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

29 08/2012

Zarządzenie nr 050/065/2012: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. E.Kani w Uszycach

29 08/2012

Zarządzenie nr 050/064/2012: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kozłowicach

29 08/2012

Zarządzenie nr 050/063/2012: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim

29 08/2012

Zarządzenie nr 050/062/2012: przedłuzenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozłowicach

28 08/2012

Zarządzenie nr 050/061/2012: zmian w planie wydatków na 2012 rok

22 08/2012

Zarządzenie nr 050/060/2012: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

14 08/2012

Zarządzenie nr 050/059/2012: powołania Komisji Egzaminacyjnej prowadzącej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego