logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zamiana udziałów w prawie własności nieruchomości, położonej w obrębie Więckowice.

 

      ZARZĄDZENIE Nr 0050. 20.2015

   Burmistrza Gorzowa Śląskiego

z dnia 13.03.2015r

 

w sprawie: zamiany udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie Więckowice.

 

    Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity z 2014r poz.518 z późn. zm.)  w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej  Nr XL/300/2014 z dnia 09.07.2014r w sprawie „nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Gorzów Śl.”  zarządza się, co następuje :

§ 1

1.Gmina zbywa udział w wysokości ¾ w prawie współwłasności działki niezabudowanej  nr  332/3 o pow. 0,1936    ha, opisanej w KW                OP1L/00001288/1, położonej w obrębie Więckowice o wartości 38.681 zł, na rzecz jej  współwłaściciela, a  w zamian nabywa jego udział w        wysokości ¼ części w prawie  współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Więckowice, opisanej w KW               OP1L/00001288/1, oznaczonej jako działki nr nr 332/1, 332/2, 332/4, 332/5, 332/6 oraz 332/7, o pow. łącznej    0,5413 ha, o wartości  38.354 zł.

2.Zamiana będzie odbywać się z dopłatą równą różnicy wartości zamienianych udziałów
   w współwłasności  w/w  nieruchomości.

 

                                                                                                     § 2

                                                                         

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie  na tablicach informacyjnych i zamieszczenie na stronie internetowej urzędu.               

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                                                                                    Artur Tomala

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1797
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2015-03-16 14:11:43
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2015-03-16 14:25:25

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-03-16 14:25:25 Jadwiga Wiejowska Edycja artykułu
2015-03-16 14:23:36 Jadwiga Wiejowska Edycja artykułu
2015-03-16 14:14:31 Jadwiga Wiejowska Publikacja artykułu