logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.142

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 13:45
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:30 - 14:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia
Wykrywanie i przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego - konsultacje
W związku z realizacją wymogu określonego w art. 84 oraz art. 119a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W GMINIE GORZÓW ŚL. /OBOWIĄZUJĄCE OD 20.09.2023 ROKU/
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO PORGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" - EDYCJA 2024
Postępowanie ws Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

tablica informacyjna

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI USZYCE OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 477 O POWIERZCHNI 0,0600 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 18.06.2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Moniuszki w Gorzowie Śląskim

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzyżanowicach

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO

rozpoczęcie pracy obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA TRZECIEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO RATOWNICZO-GASNICZEGO STEYR/DAIMLER-GBA 3,5/24

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZDZIECHOWICACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USZYCACH

INFORMACJA O ORGANIZACJI GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO w dniu 9 czerwca 2024 r.

Budowa ścieżki rowerowej na terenie m. Gorzów Śląski

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej