logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.142

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:15
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:30 - 14:45

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

09 04/2021
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.57.2021 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM
25 03/2021
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
23 03/2021
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 23
11 03/2021
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WYDANIU DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DLA ZADANIA PN. "BUDOWA OBWODNICY PRASZKI W CIĄGU
23 02/2021
OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM WIĘCKOWICE, DZIAŁKI NR 540 I NR 542 ARKUSZ MAPY 3,DZIAŁKI NR 196 I NR 197 ARKUSZ MAPY 1
19 02/2021
OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM OFERT PISEMNYCH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM BUDZÓW, ARKUSZ MAPY 1, DZIAŁKI NR: 15, 1, 2
04 02/2021
Ogłoszenie o kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach obow. od 01.11.2020 r.
04 02/2021
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.16.2021 W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIJĄCEGO, W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW, NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GORZÓW ŚL.
28 01/2021
KOMUNIKAT W SPRAWIE WYBORU PREZESA ZARZĄDU
27 01/2021
Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa
15 01/2021
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.7.2021 W SPRAWIE UTWORZENIA I ORGANIZACJI TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2
21 12/2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego nr IN.I.7820.10.2020.AM z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
07 12/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.134.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
03 12/2020
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego nr PO.ZUZ.2.4210.450m.2020.SR z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wydania pozwolenia
04 11/2020
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
OBWIESZCZENIE nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 29 października 2020r. dotyczące wydanego pozwolenia wodnoprawnego, jak w załączniku.
06 10/2020
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 30 września 2020r. zawiadamiające o wszczęciu
19 05/2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

tablica informacyjna

13 04/2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

09 04/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.56.2021 W SPAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

09 04/2021

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

09 04/2021

LISTA KANDYDATÓW DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENTA

09 04/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.55.2021 W SPAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA OKOLICZNOŚĆ OGŁOSZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA D/S GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

06 04/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.54.2021 W SPRAWE PRZYJĘCIA "PLANU WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2021-2023"

02 04/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.53.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GORZOWA ŚL. NR 0050.18.2021. Z DNIA 03.02.2021 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

02 04/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.52.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GORZOWA ŚL. NR 0050.13.2021. Z DNIA 27.01.2021 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

02 04/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.53.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.18.2021 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. Z 03.02.2021 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

02 04/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.52.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0050.13.2021 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. Z 27.01.2021 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

31 03/2021

PETYCJA NR OR-I.152.5.2021

29 03/2021

Deklaracja Dostępności GUS

29 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.49.2021 W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL. POPRZEZ WPROWADZENIE ZWOLNIENIA Z CZYNSZU ZA NAJEM LOKALI UZYTKOWYCH

25 03/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.47.2021 W SPRAWIE WYŁĄCZENIA LOKALU MIESZKALNEGO Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY GORZÓW ŚL.

23 03/2021

Postępowanie ws Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

23 03/2021

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko