logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.142

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 13:45
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:30 - 14:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia
Ogłoszenie sprzedaży samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego STEYR
 
Wykrywanie i przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin
Najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego - konsultacje
W związku z realizacją wymogu określonego w art. 84 oraz art. 119a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W GMINIE GORZÓW ŚL. /OBOWIĄZUJĄCE OD 20.09.2023 ROKU/
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO PORGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" - EDYCJA 2024
Postępowanie ws Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

tablica informacyjna

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.78.2024 W SPRAWIE powołania przedstawicieli do Związku Powiatowo – Gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi za2023 rok

RAPORT O STANIE GMINY 2023

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.80.2024 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO W SPRAWIE ORGANIZACJI GŁÓWNEGO STANOWISKA KIEROWANIA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO W STAŁEJ SIEDZIBIE I W ZAPASOWYM MIEJSCU PRACY W RAZIE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA, A TAKŻE W CZASIE WOJNY.

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MARCIN SCHIRCH PEŁNI DYŻUR W SPRAWACH PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW W III ŚRODĘ

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 2121 O POWIERZCHNI 0,1049 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2 O POWIERZCHNI 0,2232 HA I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3 O POWIERZCHNI 0,2668 HA

Terminy pierwszych posiedzeń OKW

Postanowienie Komisarza

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2024 BUMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZDZIECHOWICACH

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USZYCACH

Uchwała nr II/10/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr II/9/2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok

Uchwała nr II/8/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego

Uchwała nr II/7/2024 w sprawie powołania i ustalenia osobowego składu Stałej Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej oraz zakresu jej działania