logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.142

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:15
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:30 - 14:45

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

11 06/2021
Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz numerach i granicach obwodów głosowania
02 06/2021
Zmiana składu MKW w Gorzowie Ślaskim- postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu
02 06/2021
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej- postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu
02 06/2021
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr PO.ZUZ.2.4210.77.2021.JG z dnia
15 06/2021
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza
26 05/2021
INFORMACJA KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA
19 05/2021
OBWIESZCZENIE BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO O SIEDZIBIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
18 05/2021
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.65.2021 W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚL.
13 05/2021
SENIORZE- JAK SIĘ SPISAĆ BEZPIECZNIE
  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy już 14 maja o godzinie 14:00 na Live pt. "Jak bezpiecznie się
28 04/2021
OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA WS. MECHANIZMU UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UZYSKANYCH Z GOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
09 04/2021
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.57.2021 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM
25 03/2021
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
23 03/2021
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 23
11 03/2021
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WYDANIU DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DLA ZADANIA PN. "BUDOWA OBWODNICY PRASZKI W CIĄGU
23 02/2021
OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM WIĘCKOWICE, DZIAŁKI NR 540 I NR 542 ARKUSZ MAPY 3,DZIAŁKI NR 196 I NR 197 ARKUSZ MAPY 1
19 02/2021
OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM OFERT PISEMNYCH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM BUDZÓW, ARKUSZ MAPY 1, DZIAŁKI NR: 15, 1, 2
04 02/2021
Ogłoszenie o kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach obow. od 01.11.2020 r.
04 02/2021
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.16.2021 W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIJĄCEGO, W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW, NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GORZÓW ŚL.
28 01/2021
KOMUNIKAT W SPRAWIE WYBORU PREZESA ZARZĄDU
27 01/2021
Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa
15 01/2021
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.7.2021 W SPRAWIE UTWORZENIA I ORGANIZACJI TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2
21 12/2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego nr IN.I.7820.10.2020.AM z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
07 12/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.134.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
03 12/2020
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego nr PO.ZUZ.2.4210.450m.2020.SR z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wydania pozwolenia
04 11/2020
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
OBWIESZCZENIE nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 29 października 2020r. dotyczące wydanego pozwolenia wodnoprawnego, jak w załączniku.
06 10/2020
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 30 września 2020r. zawiadamiające o wszczęciu
19 05/2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

tablica informacyjna

15 06/2021

Obwieszczenie MKW w Gorzowie Śląskim o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

15 06/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GMINNY KOORDYNATOR PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
15 06/2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

14 06/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.78.2021 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

10 06/2021

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach, gm. Gorzów Śląski"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
10 06/2021

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY

10 06/2021

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU SOCJALNEGO LOKALU

09 06/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.76.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

09 06/2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

08 06/2021

UWAGA!!! ZMIANA DYŻURÓW MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

08 06/2021

DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO

08 06/2021

Ogłoszenie dot. szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności

02 06/2021

informacja MKW w sprawie pełnionych funkcji

01 06/2021

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim

31 05/2021

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Obręb Więckowice, działka nr 303 o powierzchni 0,0281 ha Więcej szczegółów w załączniku poniżej.
31 05/2021

Uchwała nr XXIX/235/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/221/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/199/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Pakoszów nr 8 oraz określenia zasad jej sprzedaży