logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.142

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:15
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:30 - 14:45

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

07 09/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.89.2020 W SPRAWIE WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO LOKALU UŻYTKOWEGO
04 09/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.87.2020 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTWA POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI
22 07/2020
Ogłoszenie o IV publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka działki nr 2117 i 2119, 2121
26 06/2020
Ogłoszenie o kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach od 01.01.2020
10 06/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.54.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
19 05/2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

tablica informacyjna

17 09/2020

Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Pawłowicach

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
17 09/2020

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

17 09/2020

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

15 09/2020

Zakup i dostawa opału do obiektów stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na sezon grzewczy 2020/2021

14 09/2020

Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śląskim przy ul. Kluczborskiej 7

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
04 09/2020

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2121 położonej w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka

04 09/2020

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 2117 i nr 2119 położonych w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka

31 08/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.82.2020 W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENU GMINY GORZÓW SL.

28 08/2020

Wycena nieruchomości zabudowanej oraz środków technicznych stanowiących składniki likwidowanego Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
27 08/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.81.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

27 08/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.80.2020 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ROZPATRZENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE NAGRODY DLA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH

27 08/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR. 0050.79.2020 W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM

26 08/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.81.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

26 08/2020

zawiadomienie o przyjęciu "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"

Obwieszczenie zawiadamiające o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia
11 08/2020

Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
28 07/2020

Uchwała nr XIX/150/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w przedmiocie wprowadzenia lokalnej "tarczy antykryzysowej"