logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.142

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:15
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:30 - 14:45

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

ZAWIADOMIENIE (zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego) PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE Nr PO.ZUZ.2.4210.375.2023.BK z 17-11-2023r.
W załączniku poniżej znajduje się ZAWIADOMIENIE (Informacja) PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE Nr PO.ZUZ.2.4210.375.2023.BK z
WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W GMINIE GORZÓW ŚL. /OBOWIĄZUJĄCE OD 20.09.2023 ROKU/
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO PORGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" - EDYCJA 2024
OBWIESZCZENIE (zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego) PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE Nr PO.ZUZ.2.4210.159.2023.SR z 11-07-2023r.
UWAGA! Właściciele nieruchomości położonych w okolicy drogi krajowej DK 42/45 W załączniku poniżej znajduje się
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa Opolskiego w 2023 roku
Postępowanie ws Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

tablica informacyjna

Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej

ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 01.12.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 1455/3 O POWIERZCHNI 0,2386 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 01.12.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2 I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OKREŚLENIA PROCEDUR I KONTROLI PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH I TRANSPORTUJĄCYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY GORZÓW ŚL.

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 17.11.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 150 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH O NR EWIDENCYJNYCH 180/5, 218 I CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EWIDENCYJNYM 180/6, OBRĘB BUDZÓW, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

Remont drogi gminnej nr 100801 O w Uszycach

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ - DZIAŁKA NR 167/4 O POWIERZCHNI 0,1164 HA

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych przebudowy dróg gminnych oraz wykonania przejść dla pieszych na terenie miasta i gminy Gorzów Śląski

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie

ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 07.11.2023 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIĄTYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 222/65 O POWIERZCHNI 0,1132 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 06.11.2023 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA PIĄTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKROŃSKU

INFORMACJA O WYNIKU CZWARTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 222/65 O POWIERZCHNI 0,1132 HA