logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.142

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 13:45
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:30 - 14:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

Najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego - konsultacje
W związku z realizacją wymogu określonego w art. 84 oraz art. 119a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W GMINIE GORZÓW ŚL. /OBOWIĄZUJĄCE OD 20.09.2023 ROKU/
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO PORGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" - EDYCJA 2024
Postępowanie ws Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

tablica informacyjna

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD ORAZ NALICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO STRAŻAKOM OSP I KANDYDATOM NA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

prezentacja przygotowana przez krajowe biuro wyborcze dla terytorialnych komisji wyborczych wraz z regulaminem oraz wytycznymi

Regulamin terytorialnych komisji wyborczych

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (wykaz osób powołanych)

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW DO ZAMIANY LOKALU KOMUNALNEGO wykaz z dnia 26.02.2024 r.

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU SOCJALNEGO wykaz z dnia 26.02.2024 r.

WYKAZ WNIOSKODAWCÓW DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU KOMUNALNEGO wykaz z dnia 26.02.2024 r.

HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Informacja PSZOK

W związku z usprawnieniem obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłaszanie

Renowacja murów zewnętrznych kościoła katolickiego w Gorzowie Śląskim

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIJĄCEGO, W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW, NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL.W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW, NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GORZÓW ŚL.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRASZKI "Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O Praszka - Szyszków - Gorzów Śląski

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GORZOWIE ŚL.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2 O POWIERZCHNI 0,2232 HA I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3 O POWIERZCHNI 0,2668 HA

WYKAZ NOWYCH WNIOSKODOWACÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAJMU NA CZAS NIEOKREŚLONY 08.02.2024 R.