logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.142

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 13:45
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:30 - 14:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

Ogłoszenie sprzedaży samochodu specjalnego STEYR
Ogłoszenie sprzedaży samochodu   Burmistrz
Wykrywanie i przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin
Najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego - konsultacje
W związku z realizacją wymogu określonego w art. 84 oraz art. 119a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W GMINIE GORZÓW ŚL. /OBOWIĄZUJĄCE OD 20.09.2023 ROKU/
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO PORGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" - EDYCJA 2024
Postępowanie ws Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

tablica informacyjna

ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2024 przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2024-2030

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzów Śląski na lata 2024 - 2030

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL.W SPRAWIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO RATOWNICZO - GAŚNICZEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DO ZAPLANOWANIA, PROJEKTOWANIA I WDROŻENIA DO EKSPLOATACJI SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO "PROSNA Z-1" PRZEZNACZONEGO DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH OZNACZONYCH MAKSYMALNĄ KLAUZULĄ ZASTRZEŻONE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.58.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WYZNACZENIA ADMINISTRATORA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO ORAZ INSPEKTORA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO "PROSNA Z-1" PRZEZNACZONEGO DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH OZNACZONYCH MAKSYMALNĄ KALUZULĄ ZASTRZEŻONE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚL.

INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 167/4 O POWIERZCHNI 0,1164 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 11.04.2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 766/1 O POWIERZCHNI 0,0162 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 11.04.2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI USZYCE OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 477 O POWIERZCHNI 0,0600 HA

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

obwieszczenie komisarza wyborczego w opolu I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O DRUGIM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2 O POWIERZCHNI 0,2232 HA I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3 O POWIERZCHNI 0,2668 HA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O DRUGIM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM - DZIAŁKA NR 2121 O POWIERZCHNI 0.1049 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 09.04.2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 09.04.2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 9.04.2024 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę chodnika oraz przebudowę ok. 2,7 km odcinka dróg gminnych nr 100817 Pawłowice – Dębina (długość