logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.142

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:15
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:30 - 14:45

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

30 06/2022
INFORMACJA DOT. NABORU NA DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKERKA" W GORZOWIE ŚL.
15 06/2022
ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚL.
27 05/2022
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 26.05.2022 r.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 26 maja 2022 r. o wydaniu decyzji z dnia 12 maja 2022 r., znak: DLI-II.7621.4.2021.ŁO.20(EŁ), 
20 05/2022
ZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
DOS-RG.7422.19.2022.JJ ZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA
28 04/2022
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. JANA JARONIA - DZIAŁKA NR 332/1 ORAZ DZIAŁKA NR 332/4 ORAZ 1/2 UDZIAŁU W DZIAŁCE NR 332/5
O G Ł O S Z E N I E
28 04/2022
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. JANA JARONIA - DZIAŁKA NR 332/6 ORAZ 1/4 UDZIAŁU W DZIAŁCE NR 332/5
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O I
28 04/2022
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. JANA JARONIA - DZIAŁKA NR 332/2 ORAZ 1/4 UDZIAŁU W DZIAŁCE NR 332/5
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O I
28 04/2022
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. JANA JARONIA 36 - DZIAŁKA NR 332/7
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O I
12 04/2022
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
04 04/2022
Obwieszczenie w sprawie wyłożenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
28 03/2022
OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2721
OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM OZNACZONEJ
23 03/2022
uwaga! złóż deklarację
Dnia 30 czerwca 2022 roku mija termin złożenia Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw  
15 12/2021
Budowa drogi gminnej przy ul. Byczyńskiej w Gorzowie Śląskim
Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
16 11/2021
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO DZIAŁKI NR 2 I 3
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI
10 11/2021
OGŁOSZENIE O KWOCIE DOTACJI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH OD 01.11.2021
10 11/2021
Nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 03.11.2021
Nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 03.11.2021
21 10/2021
Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Gorzów Śląski
Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
18 10/2021
Obwieszczenie Starosty Oleskiego z dnia 13.10.2021 r.
Obwieszczenie Starosty Oleskiego nr AB.6740.307.1.2021 z dnia 13.10.2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 
18 10/2021
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 100823 O oraz drogi gminnej wewnętrznej w Skrońsku"
Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
20 08/2021
OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. KS. JÓZEFA OLSZOKA DZIAŁKI NR 2117 I 2119
OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. KS. JÓZEFA OLSZOKA
19 08/2021
Obwieszczenie Starosty Oleskiego z dnia 13.08.2021 r.
Obwieszczenie Starosty Oleskiego nr AB.6740.307.1.2021 z dnia 13.08.2021 r. o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Gorzowa Śląskiego, w sprawie
13 08/2021
PROGRAM OCHRONY POWIETRZA
Zarząd Województwa Opolskiego, na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
13 08/2021
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
23 07/2021
ZARZĄDZENIE Nr 0050.96.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 21.07.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
23 07/2021
ZARZĄDZENIE Nr 0050.95.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 21.07.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
13 07/2021
OBWIESZCZENIE PUBLICZNE
09 07/2021
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2021-27
Rozpoczęcie konsultacji społecznych     Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
09 07/2021
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCEJ ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE JASTRZYGOWICE
23 07/2021
ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 07.07.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
02 06/2021
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr PO.ZUZ.2.4210.77.2021.JG z dnia
26 05/2021
INFORMACJA KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA
28 04/2021
OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA WS. MECHANIZMU UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UZYSKANYCH Z GOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
25 03/2021
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
16 05/2022
Postępowanie ws Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
23 03/2021
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 23
11 03/2021
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WYDANIU DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DLA ZADANIA PN. "BUDOWA OBWODNICY PRASZKI W CIĄGU
23 02/2021
OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM WIĘCKOWICE, DZIAŁKI NR 540 I NR 542 ARKUSZ MAPY 3,DZIAŁKI NR 196 I NR 197 ARKUSZ MAPY 1
19 02/2021
OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM OFERT PISEMNYCH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM BUDZÓW, ARKUSZ MAPY 1, DZIAŁKI NR: 15, 1, 2
27 01/2021
Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa
21 12/2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego nr IN.I.7820.10.2020.AM z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
07 12/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.134.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
03 12/2020
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego nr PO.ZUZ.2.4210.450m.2020.SR z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wydania pozwolenia
04 11/2020
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
OBWIESZCZENIE nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 29 października 2020r. dotyczące wydanego pozwolenia wodnoprawnego, jak w załączniku.
06 10/2020
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 30 września 2020r. zawiadamiające o wszczęciu
19 05/2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

tablica informacyjna

30 06/2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚL.

30 06/2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 29.06.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBYCIA POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI PAKOSZÓW

29 06/2022

UCHWAŁA NR XLII/334/2022 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI GORZOWA ŚLĄSKIEGO

29 06/2022

UCHWAŁA NR XLII/333/2022 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

29 06/2022

UCHWAŁA NR XLII/332/2022 W SPRAWIE UDZIELENIA WOTUM ZAUFANIA BURMISTRZOWI GORZOWA ŚLĄSKIEGO

29 06/2022

UCHWAŁA NR XLII/331/2022 W SPRAWIE ZAKRESU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

29 06/2022

UCHWAŁA NR XLII/330/2022 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XL/311/2022 RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2022R. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI NA ROK 2022

29 06/2022

UCHWAŁA NR XLII/329/2022 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXVI/211/2021 Z DNIA 16 MARCA 2021R. W SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ USTALENIA STAWKI TEJ OPŁATY I USTALENIA STAWKI OPŁATY ZA POJEMNIK

29 06/2022

UCHWAŁA NR XLII/328/2022 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXVIII/226/2021 Z DNIA 28 KWIETNIA 2021R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

29 06/2022

UCHWAŁA NR XLII/327/2022 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXIV/262/2021 Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2021R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PAKOSZÓW NR 8 ORAZ OKREŚLENIA ZASAD JEJ SPRZEDAŻY

29 06/2022

UCHWAŁA NR XLII/326/2022 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXVII/220/2021 RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 14 KWIETNIA 2021R. W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

29 06/2022

UCHWAŁA NR XLII/325/2022 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR VII/35/2005 RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM Z DNIA 3 LISTOPADA 2005R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ DO SPORZĄDZENIA SPISU MIENIA KOMUNALNEGO

29 06/2022

UCHWAŁA NR XLII/324/2022 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAMIANĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI GOŁA

29 06/2022

UCHWAŁA NR XLII/323/2022 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

29 06/2022

UCHWAŁA NR XLII/322/2022 W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW POŁOŻONYCH NA GRUNTACH OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH ZDZIECHOWICE, GOŁA, KRZYŻANOWICE, KOBYLA GÓRA I PAKOSZÓW

29 06/2022

UCHWAŁA NR XLII/321/2022 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ