logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.142

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:15
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:30 - 14:45

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

15 01/2021
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.8.2021 W SPRAWIE ZMIAN W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.
15 01/2021
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.7.2021 W SPRAWIE UTWORZENIA I ORGANIZACJI TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2
08 01/2021
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
21 12/2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego nr IN.I.7820.10.2020.AM z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
07 12/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.134.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
07 12/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.133.2020 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
03 12/2020
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego nr PO.ZUZ.2.4210.450m.2020.SR z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wydania pozwolenia
04 11/2020
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
OBWIESZCZENIE nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 29 października 2020r. dotyczące wydanego pozwolenia wodnoprawnego, jak w załączniku.
06 10/2020
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 30 września 2020r. zawiadamiające o wszczęciu
26 06/2020
Ogłoszenie o kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach od 01.01.2020
19 05/2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
10 11/2020
Dyżury radnych - zmiana
 W związku z obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania urzędów administracji publicznej informujemy, że dyżury Przewodniczących Rady

tablica informacyjna

11 01/2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

11 01/2021

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1 MW NA DZIAŁCE NR 2541 OBRĘB GORZÓW ŚLĄSKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

11 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.3.2021 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO DO WYKONYWANIA PRAC SPISOWYCH PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020 R.

11 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.2.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO PRZEPROWADZENIA PROCEDURY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

11 01/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.1.2021 W SPRAWIE PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ DYREKTOROM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

08 01/2021

NABÓR NA PRACOWNIKÓW DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚL.

31 12/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.142.2020 W SPRAWIE POWIERZENIA PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚLĄSKIM

29 12/2020

Informacja o wyniku przeprowadzonego I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 359/1 o powierzchni 0,0657 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krzyżanowice arkusz mapy 1

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/184/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gorzów Śląski na rok 2021

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/183/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Gorzów Śląski na rok 2021

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/182/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/181/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/180/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/121/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaskiego z dnia 18 marca 2020r w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakłądu Usług Komunalnych w Gorzówie Śląskim w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/179/2020 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wyznaczenia aglomeracji Praszka oraz upoważnienia Burmistrza Gorzowa Śląskiego do zawarcia niniejszego porozumienia

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/178/2020 w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2021

28 12/2020

Uchwała nr XXIII/177/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/185/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Ślaskiego z dnia 14 grudnia 2016r w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Gorzów Śląski