logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.142

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 13:45
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:30 - 14:00

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

Najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego - konsultacje
W związku z realizacją wymogu określonego w art. 84 oraz art. 119a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W GMINIE GORZÓW ŚL. /OBOWIĄZUJĄCE OD 20.09.2023 ROKU/
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO PORGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" - EDYCJA 2024
Postępowanie ws Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

tablica informacyjna

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim z dnia 4 marca 2024 r. dotyczące dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Uchwała nr LXI/467/2024 w sprawie rozpatrzenia petycji „Inicjatywa- Jawnosc Transparentnosc- Wszyscy zmieniamy Administrację na lepsze”

Uchwała nr LXI/466/2024 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców śląscy samorządowcy w okręgu nr 13

Uchwała nr LXI/465/2024 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gorzów Śląski

Uchwała nr LIXI/464/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gorzów Śląski na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Uchwała nr LXI/463/2024 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śląski w 2024 roku

Uchwała nr LXI/462/2024 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego w Gorzowie Śląskim

Uchwała nr LXI/461/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gorzów Śląski

Uchwała nr LXI/460/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gorzów Śląski przy ul. Polnej

Uchwała nr LXI/459/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Uszyce

Uchwała nr LXI/458/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr LXI/457/2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok

Rejestr działalności regulowanej - aktualizacja

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O TRZECIM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ - DZIAŁKA NR 167/4 O POWIERZCHNI 0,1164 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 29.02.2024 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ