logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

KOD TERYT: 1608023

NIP: 576-15-50-857
REGON: 151398617


Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski,
ul. Wojska Polskiego 15

tel.: (+48) 34 35 05 710
fax: wew.142

www.gorzowslaski.pl
www.bip.gorzowslaski.pl

email: um@gorzowslaski.pl

adresy skrzynek ePUAP:
/660q2rlvsj/SkrytkaESP
/660q2rlvsj/skrytka

Godziny pracy urzędu:

pn, wt, cz, pt: 7:15 - 15:00; kasa: 7:15 - 14:15
śr: 7:30 - 15:30; kasa: 7:30 - 14:45

Skargi i wnioski przyjmują:

Burmistrz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Sekretarz - w każdą środę w godz. 14:30 - 15:30,
Kierownicy referatów - codziennie w godz. 8:00 - 15:00.

20 08/2021
OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. KS. JÓZEFA OLSZOKA DZIAŁKI NR 2117 I 2119
OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. KS. JÓZEFA OLSZOKA
19 08/2021
Obwieszczenie Starosty Oleskiego z dnia 13.08.2021 r.
Obwieszczenie Starosty Oleskiego nr AB.6740.307.1.2021 z dnia 13.08.2021 r. o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Gorzowa Śląskiego, w sprawie
16 08/2021
Warto wiedzieć- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
   
13 08/2021
PROGRAM OCHRONY POWIETRZA
Zarząd Województwa Opolskiego, na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
13 08/2021
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
23 07/2021
ZARZĄDZENIE Nr 0050.96.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 21.07.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
23 07/2021
ZARZĄDZENIE Nr 0050.95.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 21.07.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
13 07/2021
Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, iż na mocy Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm) każda osoba mieszkająca w Polsce ma obowiązek spisania się w NSP 2021. Odmowa udziału w spisie skutkuje nałożeniem kary grzywny (art.57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej t.j. Dz. U. 2021 poz. 955). Aktualnie są już procedowane wnioski o ukaranie osób, które odmówiły spisania się.
   
13 07/2021
Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, iż na mocy Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm) każda osoba mieszkająca w Polsce ma obowiązek spisania się w NSP 2021. Odmowa udziału w spisie skutkuje nałożeniem kary grzywny (art.57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej t.j. Dz. U. 2021 poz. 955). Aktualnie są już procedowane wnioski o ukaranie osób, które odmówiły spisania się.
13 07/2021
OBWIESZCZENIE PUBLICZNE
09 07/2021
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2021-27
Rozpoczęcie konsultacji społecznych     Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
09 07/2021
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCEJ ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE JASTRZYGOWICE
23 07/2021
ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 07.07.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
07 07/2021
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - GMINNY KOORDYNATOR PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko
02 07/2021
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO GMINNEGO KOORDYNATORA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci
29 06/2021
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach obowiązujące. od 1 stycznia 2021 r.
23 06/2021
22 828 88 88; 22 279 99 99 -Odbierz, to nasz rachmistrz!
23 06/2021
Od 23 czerwca rachmistrzowie rozpoczynają wywiady bezpośrednie.
   
23 06/2021
Pamiętasz, że udział w spisie jest obowiązkowy?
   
18 06/2021
Powołanie OKW oraz terminy posiedzenia
16 06/2021
Termin dodatkowych zgłoszeń do OKW- informacja KW w Opolu III
11 06/2021
Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz numerach i granicach obwodów głosowania
02 06/2021
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr PO.ZUZ.2.4210.77.2021.JG z dnia
15 06/2021
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza
26 05/2021
INFORMACJA KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA
13 05/2021
SENIORZE- JAK SIĘ SPISAĆ BEZPIECZNIE
  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy już 14 maja o godzinie 14:00 na Live pt. "Jak bezpiecznie się
28 04/2021
OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA WS. MECHANIZMU UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UZYSKANYCH Z GOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
25 03/2021
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
23 03/2021
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 23
11 03/2021
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WYDANIU DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DLA ZADANIA PN. "BUDOWA OBWODNICY PRASZKI W CIĄGU
23 02/2021
OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM WIĘCKOWICE, DZIAŁKI NR 540 I NR 542 ARKUSZ MAPY 3,DZIAŁKI NR 196 I NR 197 ARKUSZ MAPY 1
19 02/2021
OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM OFERT PISEMNYCH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM BUDZÓW, ARKUSZ MAPY 1, DZIAŁKI NR: 15, 1, 2
04 02/2021
Ogłoszenie o kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach obow. od 01.11.2020 r.
04 02/2021
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.16.2021 W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIJĄCEGO, W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW, NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GORZÓW ŚL.
27 01/2021
Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa
15 01/2021
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.7.2021 W SPRAWIE UTWORZENIA I ORGANIZACJI TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2
21 12/2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
Obwieszczenie Wojewody Opolskiego nr IN.I.7820.10.2020.AM z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
07 12/2020
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.134.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
03 12/2020
INFORMACJA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego nr PO.ZUZ.2.4210.450m.2020.SR z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wydania pozwolenia
04 11/2020
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
OBWIESZCZENIE nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 29 października 2020r. dotyczące wydanego pozwolenia wodnoprawnego, jak w załączniku.
06 10/2020
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 30 września 2020r. zawiadamiające o wszczęciu
19 05/2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

tablica informacyjna

28 09/2021

Uchwała nr XXXIII/254/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gorzów Śląski a Gminą Rudniki w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

28 09/2021

Uchwała nr XXXIII/253/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gorzów Śląski a Gminą Praszka w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego- zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

28 09/2021

Uchwała nr XXXIII/252/2021 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

28 09/2021

Uchwała nr XXXIII/251/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zdziechowicach, przyznania pierwszeństwa nabycia oraz udzielenia bonifikaty

28 09/2021

Uchwała nr XXXIII/250/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

28 09/2021

Uchwała nr XXXIII/249/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

24 09/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.128.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA PRZEPROWADZENIA PRZETARGÓW NA ZBYCIE I DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL.

21 09/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.125.2021 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM ORAZ GARAŻY STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

21 09/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.124.2021 W SPRAWIE NADANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM

20 09/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.123.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

17 09/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.122.2021 W SPRAWIE WYNAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO LOKALU UŻYTKOWEGO

17 09/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.121.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA ZASTĘPCY BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

16 09/2021

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

14 09/2021

WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY

14 09/2021

WYKAZ NOWYCH WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO NAJMU SOCJALNEGO LOKALU

13 09/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.117.2021 W SPRAWIE NIESKORZYSTANIA Z PRAWA PIERWOKUPU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁA