logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r14715
Burmistrz Gorzowa Śląskiego9901
Kierownictwo urzędu9707
Wykaz nr telefonów 9269
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20168294
Podatki i opłaty 2020 - DRUKI7285
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim7044
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim6487
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim5919
Dyżury radnych5893
Godziny pracy5784
Konta bankowe5714
Zamówienia publiczne 20155603
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 5473
Zamówienia publiczne 20155470
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach5421
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym5421
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20155412
Zamówienia publiczne 20165359
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach5226
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  5185
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim4912
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski4900
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski4642
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży4621
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144618
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim4535
Schemat organizacyjny4489
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim4451
Polityka prywatności 4434
Statut Gminy Gorzów Śląski4414
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach4340
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór4233
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach4226
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.4221
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach4142
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór4117
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku4092
Budżet 20164086
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 4024
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA4008
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach3998
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.3962
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach3955
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej3931
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.3906
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.3898
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej3880
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim3865
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski3845
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski3841
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.3808
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM3774
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.3767
Budżet 20153754
Informacja z przetargu 3742
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów3737
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.3704
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 263681
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim3637
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.3621
Budżet 20143602
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach3596
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20133587
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych3580
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski3579
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach3555
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego IZP-IV3541
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach3539
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.3535
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20153470
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20153468
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany3448
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V3445
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20143351
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-143341
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch3340
Skład Rady Miejskiej 2014-20183312
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach3296
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.3285
Referat Finansowy FN-II3281
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 363270
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY3270
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.3269
KONKURSY3257
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie3252
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim3251
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY3249
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"3202
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.3198
Informacja z przetargu na sprzedaż dziaki budowlanej3193
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.3189
Wybory samorządowe 20143188
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim3183
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.3182
Referat Spraw Obywatelskich SO-VI3178
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)3148
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim3147
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.3145
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III3139