logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz numerów telefonów 25654
Kierownictwo urzędu24825
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r24140
Burmistrz Gorzowa Śląskiego21988
Podatki i opłaty - DRUKI19001
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 15106
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach15058
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym14866
Godziny pracy14160
Konta bankowe13492
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży12988
Dyżury radnych 12704
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach12475
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach12204
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Spółka z o.o.12192
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej11548
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach11025
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim10659
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 201610635
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 10325
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM9774
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany9454
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku9348
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim9328
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.9214
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach9136
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  9135
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA9114
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim9067
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.8849
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór8844
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.8841
Wykaz jednostek pomocniczych /Sołectwa i Osiedla/ 8802
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.8795
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.8745
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów8743
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim8688
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim8641
Druki do pobrania (planowanie przestrzenne)8635
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski8535
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski8527
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.8516
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim8476
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 268333
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.8213
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20158204
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach8178
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20158158
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.8146
Schemat organizacyjny8129
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018 8061
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski8031
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim8004
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim7937
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie7900
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim7890
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.7870
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)7869
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.7865
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.7838
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim7837
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.7820
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim7785
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.7770
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.7761
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (lewy)7756
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"7715
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim7709
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Gorzołki w Gorzowie Śląskim7686
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.7669
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 367634
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.91.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA7596
Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.20167569
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 7562
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VIII nabór7496
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice - Dęby7445
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2019 7444
Rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Gminie Gorzów Śląski7390
Odwiert studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śląskim7389
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 4 W GORZOWIE ŚLĄSKIM7353
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku - etap II7348
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. GORZOŁKI W GORZOWIE ŚLĄSKIM7324
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.062 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA7322
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ7315
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice - Dęby"7246
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski7219
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina - postępowanie unieważnione7170
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina" - Postępowanie rozstrzygnięte7138
Zawiadomienia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy7130
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach7124
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski - postępowanie rozstrzygnięte7117
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.83.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY7086
Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim - POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE7064
Zawiadomienia o zakończeniu postępowania administracyjnego6994
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski6971
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski - postępowanie unieważnione6931
Archiwum z obrad Rady Miejskiej6920
Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej "Uśmiech" w Gorzowie Śląskim6828
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH6820
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach6705