logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r20014
Wykaz nr telefonów 15674
Kierownictwo urzędu14007
Burmistrz Gorzowa Śląskiego13860
Podatki i opłaty - DRUKI11192
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20169169
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 9060
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym8953
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach8849
Godziny pracy8494
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim8479
Konta bankowe8318
Dyżury radnych 7969
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim7865
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży7712
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach7447
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach7314
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach7063
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim6894
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  6676
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim6328
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski6192
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 6180
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim6149
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim6148
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach6080
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.6050
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM6032
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku5986
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA5975
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór5968
Schemat organizacyjny5967
Zamówienia publiczne 20155924
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.5848
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej5814
Zamówienia publiczne 20155782
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.5770
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.5741
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.5714
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20155709
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski5692
Zamówienia publiczne 20165645
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów5642
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany5627
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski5625
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.5607
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski5604
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.5495
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim5384
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 265383
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.5357
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski5350
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach5312
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20155241
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20155239
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach5128
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.5107
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.5094
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 365057
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.5055
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.5047
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim5010
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie4965
Budżet 20164957
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim4942
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"4937
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.4917
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.4910
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)4898
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144869
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim4866
Statut Gminy Gorzów Śląski4866
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór4856
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim4839
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach4836
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim4828
Polityka prywatności 4787
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim4780
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.4771
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (lewy)4764
Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.20164723
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim4717
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Gorzołki w Gorzowie Śląskim4689
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ4631
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VIII nabór4609
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych4586
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej4576
Rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Gminie Gorzów Śląski4493
Budżet 20154491
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 4484
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.062 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA4461
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach4439
Budżet 20144349
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego IZP-IV4319
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach4311
Informacja z przetargu 4306
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20134304
Odwiert studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śląskim4290
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 4 W GORZOWIE ŚLĄSKIM4290
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. GORZOŁKI W GORZOWIE ŚLĄSKIM4247