logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kierownictwo urzędu30854
Wykaz numerów telefonów 30773
Burmistrz Gorzowa Śląskiego25558
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r24454
Podatki i opłaty - DRUKI22845
Godziny pracy17789
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 17545
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach17508
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym17365
Konta bankowe16182
Dyżury radnych 15467
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży15123
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach14656
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach14362
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Spółka z o.o.13461
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej13304
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach12582
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 12019
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim11656
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM11346
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 201611148
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany10849
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku10744
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim10516
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach10495
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA10394
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.10392
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.10274
Druki do pobrania (planowanie przestrzenne)10181
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór10154
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.10035
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim9952
Wykaz jednostek pomocniczych /Sołectwa i Osiedla/ 9941
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.9940
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów9924
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim9881
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.9807
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  9701
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim9692
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018 9672
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski9668
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.91.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA9604
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski9554
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim9507
Zawiadomienia o zakończeniu postępowania administracyjnego9451
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20159400
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 269389
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.9347
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20159276
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach9257
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim9254
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim9179
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.9125
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2019 9120
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim9088
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)9087
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W GORZOWIE ŚL. UL.RYNEK 29077
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski9071
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim9054
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim9023
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.8994
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (lewy)8978
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.8973
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.8965
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie8956
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim8955
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Gorzołki w Gorzowie Śląskim8893
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.8883
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VIII nabór8879
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"8790
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku - etap II8782
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 8755
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice - Dęby8748
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.8704
Odwiert studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śląskim8701
Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.20168692
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice - Dęby"8670
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski - postępowanie rozstrzygnięte8645
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.8630
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.8599
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 4 W GORZOWIE ŚLĄSKIM8573
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.062 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA8571
Zawiadomienia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy8569
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. GORZOŁKI W GORZOWIE ŚLĄSKIM8563
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ8563
Rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Gminie Gorzów Śląski8543
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 368539
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH8522
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina" - Postępowanie rozstrzygnięte8518
Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim - POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE8511
Schemat organizacyjny8487
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.8453
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina - postępowanie unieważnione8427
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.83.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY8362
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego8357
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski - postępowanie unieważnione8343
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski8212
Archiwum z obrad Rady Miejskiej8137
Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej "Uśmiech" w Gorzowie Śląskim8113
Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej nr 100849O - ul. Powstańców Śląskich w Gorzowie Śląskim - Postępowanie unieważnione8080