logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kierownictwo urzędu33189
Wykaz numerów telefonów 33017
Burmistrz Gorzowa Śląskiego26878
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r24501
Podatki i opłaty - DRUKI23974
Godziny pracy19251
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 18411
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach18384
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym18189
Konta bankowe17356
Dyżur Przewodniczego Rady Miejskiej 16107
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży15847
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach15352
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach15089
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej14140
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Spółka z o.o.13881
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach13051
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 12542
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim11986
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM11915
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany11388
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 201611313
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku11182
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach10924
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA10891
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim10884
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.10777
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.10747
Druki do pobrania (planowanie przestrzenne)10622
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór10539
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.10400
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.91.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA10374
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów10354
Wykaz jednostek pomocniczych /Sołectwa i Osiedla/ 10327
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim10315
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.10303
Zawiadomienia o zakończeniu postępowania administracyjnego10292
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim10288
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018 10182
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.10162
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim10124
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski10017
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W GORZOWIE ŚL. UL.RYNEK 210005
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  9957
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski9889
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20159813
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim9806
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 269730
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.9676
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20159667
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim9658
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2019 9631
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach9595
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim9575
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim9509
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)9505
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim9470
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim9431
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.9420
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski9406
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim9397
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (lewy)9385
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.9381
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.9311
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH9304
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Gorzołki w Gorzowie Śląskim9294
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VIII nabór9289
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie9288
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.9274
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku - etap II9258
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski - postępowanie rozstrzygnięte9251
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.9226
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice - Dęby9217
Odwiert studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śląskim9176
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice - Dęby"9159
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"9127
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 9105
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ9094
Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.20169077
Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim - POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE9042
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.062 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA9037
Zawiadomienia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy9030
Rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Gminie Gorzów Śląski9007
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 4 W GORZOWIE ŚLĄSKIM8998
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. GORZOŁKI W GORZOWIE ŚLĄSKIM8996
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina" - Postępowanie rozstrzygnięte8981
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.8971
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego8970
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.8921
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.8871
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 368858
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski - postępowanie unieważnione8842
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.83.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY8828
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina - postępowanie unieważnione8826
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.8696
Podatki i opłaty 2024 rok - uchwały8683
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski8661
Schemat organizacyjny8591
Archiwum z obrad Rady Miejskiej8577
Zakup, dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim - postępowanie rozstrzygnięte8565