logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r17401
Wykaz nr telefonów 11694
Burmistrz Gorzowa Śląskiego11281
Kierownictwo urzędu11241
Podatki i opłaty 2020 - DRUKI9074
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20168682
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim7695
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 7236
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym7196
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim7158
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach7032
Godziny pracy6954
Konta bankowe6910
Dyżury radnych6696
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach6436
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim6381
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży6146
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  5881
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach5827
Zamówienia publiczne 20155769
Zamówienia publiczne 20155639
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20155571
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach5515
Zamówienia publiczne 20165499
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski5487
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim5475
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim5427
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim5410
Schemat organizacyjny5203
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach5151
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.5147
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 5076
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski5065
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór5042
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku5018
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA4971
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM4887
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.4844
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.4839
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski4817
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.4798
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej4784
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144763
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.4737
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski4712
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów4671
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach4658
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.4657
Polityka prywatności 4651
Statut Gminy Gorzów Śląski4645
Budżet 20164560
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.4534
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 264533
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór4528
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany4516
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.4495
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim4483
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski4466
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach4426
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach4419
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20154331
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim4315
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20154314
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej4207
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.4197
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.4187
Budżet 20154153
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 364142
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim4113
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie4105
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.4104
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych4097
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.4087
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"4076
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach4039
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim4035
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.4033
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)4019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.4009
Informacja z przetargu 3998
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim3991
Budżet 20143985
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim3960
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim3955
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20133943
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach3938
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego IZP-IV3911
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.3910
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim3897
Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.20163887
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (lewy)3876
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Gorzołki w Gorzowie Śląskim3827
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.3796
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VIII nabór3748
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V3723
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20143705
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY3705
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-143676
KONKURSY3672
Skład Rady Miejskiej 2014-20183663