logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz nr telefonów 24228
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r23413
Kierownictwo urzędu23266
Burmistrz Gorzowa Śląskiego20734
Podatki i opłaty - DRUKI17874
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 14376
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach14273
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym14106
Godziny pracy13223
Konta bankowe12691
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży12303
Dyżury radnych 11946
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach11803
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Spółka z o.o.11564
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach11507
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej10618
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach10571
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 201610471
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim10236
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 9705
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM9344
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany8976
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim8959
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku8930
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  8845
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.8804
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim8750
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA8744
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach8737
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór8475
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.8453
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.8407
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów8357
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.8337
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.8325
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim8293
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski8265
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.8224
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim8209
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski8209
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski8167
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim8108
Druki do pobrania (planowanie przestrzenne)7998
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 267970
Schemat organizacyjny7909
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.7904
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20157860
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach7825
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20157797
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.7789
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski7690
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim7655
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim7581
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.7555
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie7531
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim7524
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)7517
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018 7508
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.7498
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.7481
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim7479
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.7475
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.7444
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim7422
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (lewy)7421
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim7375
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.7370
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"7358
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.7355
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Gorzołki w Gorzowie Śląskim7340
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 367338
Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.20167218
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 7182
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VIII nabór7095
Rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Gminie Gorzów Śląski7051
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ7029
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.91.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA7027
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 4 W GORZOWIE ŚLĄSKIM7009
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice - Dęby7008
Odwiert studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śląskim7007
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski6985
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.062 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA6973
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. GORZOŁKI W GORZOWIE ŚLĄSKIM6965
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2019 6907
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku - etap II6904
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice - Dęby"6884
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach6798
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina - postępowanie unieważnione6764
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina" - Postępowanie rozstrzygnięte6722
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.83.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY6721
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski - postępowanie rozstrzygnięte6700
Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim - POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE6674
Zamówienia publiczne 20156583
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski6526
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski - postępowanie unieważnione6498
Zawiadomienia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy6480
Budżet 20166410
Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej "Uśmiech" w Gorzowie Śląskim6384
Zamówienia publiczne 20156383
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach6381