logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r20532
Wykaz nr telefonów 16951
Kierownictwo urzędu15243
Burmistrz Gorzowa Śląskiego15129
Podatki i opłaty - DRUKI11964
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 9785
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym9685
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach9609
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20169355
Godziny pracy9137
Konta bankowe8929
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Spółka z o.o.8859
Dyżury radnych 8508
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży8326
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim8170
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach7904
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach7882
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach7668
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim7142
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  7018
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej6804
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim6680
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 6636
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM6505
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski6489
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach6475
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim6432
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim6429
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.6422
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku6377
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA6369
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór6345
Schemat organizacyjny6320
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.6223
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.6144
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.6125
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany6093
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.6091
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski6040
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów6026
Zamówienia publiczne 20155997
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski5987
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.5963
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.5928
Zamówienia publiczne 20155859
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski5825
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20155780
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 265756
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim5753
Zamówienia publiczne 20165720
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.5695
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski5683
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach5673
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20155592
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20155569
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.5491
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.5457
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.5433
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 365408
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.5406
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim5379
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach5334
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim5311
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie5309
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"5281
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)5259
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.5259
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.5258
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim5216
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim5188
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim5184
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim5145
Budżet 20165144
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (lewy)5111
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.5097
Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.20165055
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach5039
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ5038
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Gorzołki w Gorzowie Śląskim5037
Statut Gminy Gorzów Śląski4972
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór4970
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VIII nabór4969
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144929
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim4917
Polityka prywatności 4875
Rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Gminie Gorzów Śląski4854
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 4843
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.062 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA4802
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych4761
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej4757
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018 4691
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 4 W GORZOWIE ŚLĄSKIM4664
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach4647
Odwiert studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śląskim4642
Budżet 20154635
Druki do pobrania (planowanie przestrzenne)4621
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. GORZOŁKI W GORZOWIE ŚLĄSKIM4607
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice - Dęby4592
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice - Dęby"4543
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach4527