logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r16195
Burmistrz Gorzowa Śląskiego10601
Kierownictwo urzędu10565
Wykaz nr telefonów 10557
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20168490
Podatki i opłaty 2020 - DRUKI8221
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim7372
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim6844
Godziny pracy6385
Konta bankowe6384
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 6368
Dyżury radnych6356
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym6332
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim6175
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach6169
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach5940
Zamówienia publiczne 20155687
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  5560
Zamówienia publiczne 20155557
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20155496
Zamówienia publiczne 20165431
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży5401
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski5206
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim5205
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach5082
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim5046
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim4939
Schemat organizacyjny4914
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski4836
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach4780
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144693
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.4687
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach4684
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 4601
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór4572
Polityka prywatności 4546
Statut Gminy Gorzów Śląski4543
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku4540
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA4519
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej4414
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.4412
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach4410
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.4391
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór4362
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.4356
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski4345
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM4328
Budżet 20164310
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.4279
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski4263
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.4249
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach4235
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów4201
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.4135
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 264126
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim4114
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej4096
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim4074
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.4050
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski3988
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany3980
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach3962
Budżet 20153949
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20153902
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20153896
Informacja z przetargu 3893
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach3842
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych3814
Budżet 20143805
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.3783
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach3774
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.3773
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20133765
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 363749
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego IZP-IV3732
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim3704
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.3689
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie3686
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.3674
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.3660
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"3634
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim3629
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.3627
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V3609
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)3594
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.3592
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim3569
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim3546
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim3542
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20143520
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch3519
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-143501
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.3493
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim3488
Skład Rady Miejskiej 2014-20183488
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY3480
KONKURSY3470
Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.20163470
Referat Finansowy FN-II3463
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach3459