logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r20909
Wykaz nr telefonów 17991
Kierownictwo urzędu16625
Burmistrz Gorzowa Śląskiego16247
Podatki i opłaty - DRUKI12787
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 10400
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym10314
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach10220
Godziny pracy9669
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20169508
Konta bankowe9426
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Spółka z o.o.9180
Dyżury radnych 8982
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży8870
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach8414
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim8398
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach8230
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach8175
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim7327
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  7313
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej7296
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 7070
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim6981
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM6889
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski6773
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach6769
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA6716
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.6707
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku6706
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim6682
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim6675
Schemat organizacyjny6641
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór6639
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.6552
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany6466
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.6449
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.6449
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.6416
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów6352
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski6324
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.6292
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.6285
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski6275
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim6075
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 266062
Zamówienia publiczne 20156059
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.5975
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski5974
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski5966
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach5949
Zamówienia publiczne 20155924
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20155905
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20155848
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20155847
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.5840
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.5783
Zamówienia publiczne 20165782
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.5770
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.5750
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 365694
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim5686
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie5606
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim5603
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.5574
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"5572
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)5565
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.5547
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim5516
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach5510
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim5506
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim5502
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim5454
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (lewy)5443
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.5390
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ5361
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Gorzołki w Gorzowie Śląskim5354
Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.20165343
Budżet 20165299
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VIII nabór5249
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach5186
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 5155
Rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Gminie Gorzów Śląski5131
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018 5092
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.062 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA5091
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim5084
Statut Gminy Gorzów Śląski5054
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór5050
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 4 W GORZOWIE ŚLĄSKIM4997
Druki do pobrania (planowanie przestrzenne)4996
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144977
Odwiert studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śląskim4950
Polityka prywatności 4938
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych4932
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. GORZOŁKI W GORZOWIE ŚLĄSKIM4925
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej4905
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice - Dęby4877
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice - Dęby"4852
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku - etap II4820
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach4813
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina" - Postępowanie rozstrzygnięte4813