logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r19289
Wykaz nr telefonów 14342
Kierownictwo urzędu12809
Burmistrz Gorzowa Śląskiego12524
Podatki i opłaty - DRUKI10602
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20169034
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 8506
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym8430
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach8312
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim8218
Godziny pracy8021
Konta bankowe7804
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim7689
Dyżury radnych 7576
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży7243
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach7121
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach6852
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim6725
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach6581
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  6455
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim6048
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski5977
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim5974
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim5952
Zamówienia publiczne 20155875
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 5823
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach5792
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.5768
Zamówienia publiczne 20155744
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM5700
Schemat organizacyjny5692
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA5683
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór5681
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku5673
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20155670
Zamówienia publiczne 20165603
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.5523
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.5467
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.5449
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski5446
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski5413
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej5402
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.5395
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów5347
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski5331
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany5291
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.5286
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.5185
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 265130
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski5102
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.5095
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim5087
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach5046
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach5005
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20154969
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20154961
Budżet 20164849
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144845
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.4823
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.4821
Statut Gminy Gorzów Śląski4803
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór4777
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.4769
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 364765
Polityka prywatności 4750
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim4730
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.4717
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach4714
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie4708
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"4681
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim4660
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.4640
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.4639
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)4624
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim4597
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim4590
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim4561
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim4557
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim4527
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (lewy)4506
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.4502
Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.20164466
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej4463
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych4432
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Gorzołki w Gorzowie Śląskim4418
Budżet 20154401
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VIII nabór4328
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach4322
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ4284
Budżet 20144247
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 4234
Informacja z przetargu 4223
Rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Gminie Gorzów Śląski4223
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach4196
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20134196
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego IZP-IV4188
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.062 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA4170
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.4024
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 4 W GORZOWIE ŚLĄSKIM4012
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim4000