logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r18203
Wykaz nr telefonów 12773
Burmistrz Gorzowa Śląskiego11863
Kierownictwo urzędu11837
Podatki i opłaty 2020 - DRUKI9813
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20168846
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim7932
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 7849
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym7796
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach7646
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim7453
Godziny pracy7365
Konta bankowe7314
Dyżury radnych - zmiana6989
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach6793
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży6682
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim6542
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach6352
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  6214
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach6032
Zamówienia publiczne 20155828
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim5735
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski5730
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim5715
Zamówienia publiczne 20155703
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim5691
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20155631
Zamówienia publiczne 20165555
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach5491
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.5451
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 5437
Schemat organizacyjny5429
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór5361
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku5339
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA5324
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM5288
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski5213
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.5172
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.5155
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski5136
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.5117
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.5071
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej5062
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów5042
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski5020
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.4954
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany4897
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.4856
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach4855
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 264833
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144814
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski4813
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.4798
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim4792
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach4746
Statut Gminy Gorzów Śląski4731
Budżet 20164722
Polityka prywatności 4704
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20154644
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20154637
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór4628
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach4563
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.4511
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.4494
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim4454
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 364443
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim4420
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.4417
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie4414
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"4395
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.4395
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim4351
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej4332
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.4330
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)4326
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.4315
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim4286
Budżet 20154281
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych4277
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim4270
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim4257
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim4232
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.4206
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (lewy)4198
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach4192
Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.20164172
Budżet 20144131
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Gorzołki w Gorzowie Śląskim4129
Informacja z przetargu 4114
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20134085
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VIII nabór4069
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach4063
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego IZP-IV4028
Rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Gminie Gorzów Śląski3946
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ3938
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 3931
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.3905
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY3846
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20143845
KONKURSY3834