logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r14757
Burmistrz Gorzowa Śląskiego9919
Kierownictwo urzędu9738
Wykaz nr telefonów 9311
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20168300
Podatki i opłaty 2020 - DRUKI7310
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim7056
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim6498
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim5928
Dyżury radnych5902
Godziny pracy5805
Konta bankowe5730
Zamówienia publiczne 20155605
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 5505
Zamówienia publiczne 20155475
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym5452
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach5439
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20155417
Zamówienia publiczne 20165360
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach5251
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  5193
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim4920
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski4904
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim4668
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski4647
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży4644
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144620
Schemat organizacyjny4499
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim4470
Polityka prywatności 4439
Statut Gminy Gorzów Śląski4418
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach4358
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach4240
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór4235
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.4232
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach4149
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór4131
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku4102
Budżet 20164092
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 4035
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA4023
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach4006
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.3974
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach3973
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej3935
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.3922
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.3904
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej3887
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim3873
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski3857
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski3853
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.3823
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.3790
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM3789
Budżet 20153759
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów3749
Informacja z przetargu 3744
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.3718
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 263699
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim3647
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.3633
Budżet 20143609
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach3604
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych3592
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20133592
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski3586
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach3562
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach3550
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego IZP-IV3545
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.3538
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20153489
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20153483
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany3462
Referat Bezpieczeństwa, Działalności Gospodarczej i Promocji BDP-V3450
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20143360
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch3345
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-143345
Skład Rady Miejskiej 2014-20183319
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach3298
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.3298
Referat Finansowy FN-II3289
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.3283
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 363280
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY3279
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie3266
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim3265
KONKURSY3263
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY3251
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"3215
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.3210
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim3198
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.3197
Wybory samorządowe 20143197
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.3196
Informacja z przetargu na sprzedaż dziaki budowlanej3195
Referat Spraw Obywatelskich SO-VI3180
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)3161
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.3160
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim3150
STEFAN TOMASZ3149