logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r21109
Wykaz nr telefonów 18628
Kierownictwo urzędu17499
Burmistrz Gorzowa Śląskiego16830
Podatki i opłaty - DRUKI13316
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 10747
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym10647
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach10562
Godziny pracy9964
Konta bankowe9677
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 20169590
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Spółka z o.o.9371
Dyżury radnych 9285
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży9144
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach8689
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim8535
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach8468
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach8457
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej7552
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  7525
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim7445
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 7333
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim7154
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM7088
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach6964
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku6912
Wykaz jednostek pomocniczych - Sołectwa i Osiedla Gminy Gorzów Śląski6907
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA6905
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.6858
Schemat organizacyjny6838
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim6826
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór6815
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim6812
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.6731
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany6688
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.6619
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.6617
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.6577
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów6513
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski6489
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.6469
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.6464
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski6464
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim6239
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 266228
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.6153
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski6119
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach6106
Zamówienia publiczne 20156099
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski6060
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20156046
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.6014
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20155990
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.5960
Zamówienia publiczne 20155955
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.5940
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.5929
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 20155877
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim5856
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 365846
Zamówienia publiczne 20165818
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie5765
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim5760
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"5737
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.5731
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)5722
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.5713
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim5679
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim5659
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim5656
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach5646
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (lewy)5606
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim5606
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.5572
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ5562
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Gorzołki w Gorzowie Śląskim5516
Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.20165490
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VIII nabór5423
Budżet 20165387
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018 5329
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 5308
Rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Gminie Gorzów Śląski5284
Przedszkole Publiczne w Kozłowicach5279
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.062 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA5259
Druki do pobrania (planowanie przestrzenne)5217
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani w Gorzowie Śląskim5171
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 4 W GORZOWIE ŚLĄSKIM5168
Karta informacyjna przedsięwzięcia - wzór5144
Odwiert studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śląskim5139
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. GORZOŁKI W GORZOWIE ŚLĄSKIM5097
Statut Gminy Gorzów Śląski5083
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice - Dęby5055
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych5029
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice - Dęby"5028
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku - etap II5010
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lata 2012 do 01.20144998
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina" - Postępowanie rozstrzygnięte4988
Polityka prywatności 4970
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej4967
Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach4904