logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz numerów telefonów 29479
Kierownictwo urzędu29062
Burmistrz Gorzowa Śląskiego24588
Zamówienia do 30 tyś EURO - 2014 r24426
Podatki i opłaty - DRUKI21846
Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 16875
Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach16792
Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym16654
Godziny pracy16615
Konta bankowe15344
Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży14481
Dyżury radnych 14460
Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach14026
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach13725
Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Spółka z o.o.13164
Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej12903
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach12171
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2017 11586
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Śląskim11416
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 201610999
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 18 W GORZOWIE ŚLĄSKIM10916
Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany10460
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku10372
Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim10210
Modernizacja nawierzchni drogowej - droga wewnętrzna w Pawłowicach10097
Ogłoszenie wykazu nieruchomości do sprzedaży oznaczon. jako działki nr 1361 i 1362 poł. w Gorzowie Śl.10078
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.052 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA10044
Wykaz nieruchomości nr 350)267, położonej w Jastrzygowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.9885
Druki do pobrania (planowanie przestrzenne)9799
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VII nabór9784
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim9740
Ogłoszenie nieruchomości nr 294/62, położonej w Kozłowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.9711
Wykaz jednostek pomocniczych /Sołectwa i Osiedla/ 9700
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śląskim9632
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego nr 485/3, położonej w Zdziechowicach.9628
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów9603
Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM  9544
Wycinka zakrzaczeń i drzew oraz frezowanie pni na terenie Gminy Gorzów Śląski.9508
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lokal ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim9375
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski9333
Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim9280
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Gorzów Śląski9273
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018 9243
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1557 cz., położonej w Gorzowie Śl.ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.9124
Rozbiórka budynku gospodarczego w Gorzowie Śląskim ul. Kluczborska 269103
Wykaz nieruchomości położonych w Gorzowie Śl. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.51.20159063
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.91.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA9025
Wykaz nieruchomości nr 1190, położonej w Gorzowie Śl. przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.84.20158970
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uszycach8947
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 18 w Gorzowie Śląskim8910
Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm, na drogi gminne, w ilości do 1000 ton na rok 2016.8858
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu ul. Rynek 18 i 17 w Gorzowie Śląskim8832
Zawiadomienia o zakończeniu postępowania administracyjnego8830
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.8811
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 2 w Gorzowie Śląskim8793
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzów Śląski8779
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (prawy)8756
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 16 w Gorzowie Śląskim8740
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Morcinka w Gorzowie Śląskim8697
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2019 8691
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.88.2015 z dnia 23.09.2015r.8676
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Rynek 11 w Gorzowie Śląskim (lewy)8661
Wymiana okien w budynku komunalnym - świetlica w Pakoszowie8659
Wykaz nieruchomości nr 351, położonej w Gołej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego.8656
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim8623
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu lokal przy ul. Gorzołki w Gorzowie Śląskim8567
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.8548
Informacja o odbyciu z wynikiem negatywnym I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 2114, położonej w Gorzowie Śl., przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.8482
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn.: "Przebudowa ulic: Kolorowej, Kwiatowej, Sportowej i Ogrodowej w Gorzowie Śląskim"8479
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzów Śląski - VIII nabór8472
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 8447
Schemat organizacyjny8408
Informacja o odbytym I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę części działki nr 1557, oznaczonej lit."A" i lit"B", przeznaczonej pod zabudowę tymczasową wiatą gospodarczą.8407
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice - Dęby8393
Wykaz nieruchomości nr 444)54, położonej w Kozłowicach przeznaczonej do sprzedaży ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Gorzowa Śl. Nr 0050.29.20168386
Wykaz nieruchomości nr 1557 cz. przeznaczonej do dzierżawy ogłoszony w trybie I publicznego przetargu ustnego ograniczonego.8378
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gorzowie Śląskim - Oddział Zamiejscowy w Skrońsku - etap II8375
Odwiert studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śląskim8351
Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż pięciu działek położonych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Jana Jaronia nr 368305
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W GORZOWIE ŚL. UL.RYNEK 28295
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice - Dęby"8290
Zawiadomienia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy8263
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w Gorzowie Śl., ul. Jaronia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.8249
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 4 W GORZOWIE ŚLĄSKIM8244
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. GORZOŁKI W GORZOWIE ŚLĄSKIM8223
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2017.0050.062 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA8215
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.082 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ8212
Rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Gminie Gorzów Śląski8204
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski - postępowanie rozstrzygnięte8170
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina" - Postępowanie rozstrzygnięte8137
Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim - POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE8120
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina - postępowanie unieważnione8065
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH8060
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.83.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY8002
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego7949
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski - postępowanie unieważnione7914
Archiwum z obrad Rady Miejskiej7890
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski7847
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach7789
Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej "Uśmiech" w Gorzowie Śląskim7741