logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina - postępowanie unieważnione4900
Budżet 20154845
Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim - POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE4834
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzów Śląski4818
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.83.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY4803
Przedszkole Publiczne w Zdzechowicach4776
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2019 4752
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego IZP-IV4751
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski - postępowanie rozstrzygnięte4735
Budżet 20144715
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim4708
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH4700
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.91.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA4693
Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej "Uśmiech" w Gorzowie Śląskim4679
Informacja o stanie mienia komunalnego za lata 2003-20134661
Informacja z przetargu 4638
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w 2017 roku4629
Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska BO-V4599
Odbiór gotowego dokumentu- dowodu osobistego4574
Świadczenie usług oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Gorzów Śląski4570
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA Nr 0050.39.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM4560
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina - postępowanie rozstrzygnięte4525
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski - postępowanie unieważnione4523
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.29.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU DO SPRZEDAŻY4513
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.36.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM4504
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.37.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM4504
KONKURSY4502
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców.4471
INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY4469
Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.4452
Wybory samorządowe 20144421
Ogłoszenia o przetargach, dodana 2003-07-144377
Skład Rady Miejskiej 2014-20184367
Referat Finansowy FN-II4364
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 11 W GORZOWIE ŚLĄSKIM (LEWY)4357
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20144354
STEFAN TOMASZ4339
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 11 W GORZOWIE ŚLĄSKIM4320
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w 2018 roku - postępowanie rozstrzygnięte4317
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU LOKAL PRZY UL. RYNEK 17 W GORZOWIE ŚLĄSKIM 4299
Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej nr 100849O - ul. Powstańców Śląskich w Gorzowie Śląskim - Postępowanie unieważnione4296
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch4255
Rozstrzygnięte przetargi na wynajem lokali użytkowych4229
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gorzów Śląski - postępowanie rozstrzygnięte4202
Przetargi na wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych od 2015 roku4191
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Pawłowicach - postępowanie rozstrzygnięte4181
Referat Spraw Obywatelskich SO-VI4177
Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach4152
Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim Część 1: Rewitalizacja elewacji frontowej budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim - postępowanie rozstrzygnięte4139
REZYGNACJA/ WYGASZENIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 4137
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa GRL-III4110
KELER URSZULA4096
Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Gorzów Śląski - postępowanie rozstrzygnięte4089
KIECKO JANUSZ4079
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim4075
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski" - postępowanie rozstrzygnięte4068
Podatki i opłaty 2019 rok - Uchwały 4066
Informacja z przetargu na sprzedaż dziaki budowlanej4060
MÜNZER JÓZEF4057
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko4046
Obwieszczenia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego4036
MALECHA ROBERT4031
Referat Organizacyjny OR-I4030
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goła - postępowanie rozstrzygnięte4024
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim" - Postępowanie rozstrzygnięte4016
Zawiadomienia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy4010
Ogłoszenia o przetargach rok 20084002
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 100849O - ul. Powstańców Śląskich w Gorzowie Śląskim - Postępowanie rozstrzygnięte3996
Informacja o odbytym przetargu na dzierżawę części działki nr 776, położonej w Gorzowie Śląskim.3989
OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GORZÓW ŚLĄSKI3986
SZIRCH REGINA 3979
Modernizacja dróg na terenie gminy Gorzów Śląski - postępowanie rozstrzygnięte3976
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 2016.0050.056 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ3971
UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI W ROKU 20183961
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2018/2019 W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI - postępowanie rozstrzygnięte3936
Zakup, dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim - postępowanie rozstrzygnięte3931
KULESA DAMIAN3931
FRONCEK KLAUDIA3930
Świadczenie usługi polegającej na bieżącej obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim - postępowanie rozstrzygnięte3929
JURCZOK MAREK 3925
Budżet 20093909
PAWEŁCZYK PIOTR3883
Zawiadomienia o zakończeniu postępowania administracyjnego3881
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego3879
Budżet 20133878
Oświadczenie majątkowe Burmistrza za 2015 rok3877
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Śląskim ul. Chopina - postępowanie rozstrzygnięte3872
Ponowne wybory do Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w okręgu wyborczym nr43870
ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w Gorzowie Śl.3859
OSTRZECHA JÓZEF3848
Informacja o wykonaniu budżetu gminy rok 20153846
SÓWKA KATARZYNA3839
Utworzenie żłobka w Gorzowie Śląskim3837
SCHIRCH MARCIN3821
JAREMA JOLANTA3803
KAJKOWSKI ARTUR3795
Budżet 20123794
Budżet 20113780
Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY3766
Informacje i komunikaty dla wyborców3755