logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Artykuły archiwalne

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MARCIN SCHIRCH PEŁNI DYŻUR W SPRAWACH PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW W III ŚRODĘ

Ogłoszenie sprzedaży samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego STEYR

 

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU III z dnia 10 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU III z dnia 10 maja 2024 r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 sInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu III o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ogłoszenie sprzedaży samochodu specjalnego STEYR

Ogłoszenie sprzedaży samochodu   Burmistrz

Obwieszczenie Miejskiej komisji wyborczej do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na burmistrza w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O TRZECIM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMY - DZIAŁKA NR 732/130

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim z dnia 4 marca 2024 r. dotyczące dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Rejestr działalności regulowanej - aktualizacja

dyżury miejskiej komisji wyborczej dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego

prezentacja przygotowana przez krajowe biuro wyborcze dla terytorialnych komisji wyborczych wraz z regulaminem oraz wytycznymi

Regulamin terytorialnych komisji wyborczych

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Dyżury w dzień wyborów

ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO ROZPOZNAWCZO-RATOWNICZEGO MARKI FORD TUS

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023r.

Program LIFE i przedszkolaki

Przedszkolaki z Gorzowa są z ekologią są za pan brat. Przedstawiciele najstarszych grup

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIX/377/2023 w sprawie przyjęcia „Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzów Śląski za lata 2020-2021”

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Śląskim

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) Gmina Gorzów Śląski informuje, że od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r. kontynuuje dystrybucję węgla.

    Na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla

INFORMACJA PGW WODY POLSKIE PO.ZUZ.2.4210.397.2022.MŻ

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

INFORMACJA PGW WODY POLSKIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Nowy Artykuł 543

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i promocji DGP

Zarządzenie Nr 0050.147.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - Rynek 12

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Warto wiedzieć- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

   

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu III o wynikach wyborów przedterminowych Burmistrza Gorzowa Śląskiego, przeprowadzonych w dniu 4 lipca 2021 roku oraz w dniu 18 lipca 2021 roku.

INFORMACJA MKW O PEŁNIONYCH DYŻURACH

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, iż na mocy Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm) każda osoba mieszkająca w Polsce ma obowiązek spisania się w NSP 2021. Odmowa udziału w spisie skutkuje nałożeniem kary grzywny (art.57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej t.j. Dz. U. 2021 poz. 955). Aktualnie są już procedowane wnioski o ukaranie osób, które odmówiły spisania się.

   

Przypominamy! Narodowy Spis Powszechny Ludności trwa

  Spisz się i weź udział w loterii Osoby, które spiszą się przez Internet i podadzą na końcu

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, iż na mocy Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm) każda osoba mieszkająca w Polsce ma obowiązek spisania się w NSP 2021. Odmowa udziału w spisie skutkuje nałożeniem kary grzywny (art.57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej t.j. Dz. U. 2021 poz. 955). Aktualnie są już procedowane wnioski o ukaranie osób, które odmówiły spisania się.

Informacja OKW w sprawie rozpoczęcia pracy w dniu wyborów tj.04-07-2021r.

Zmiana w składzie OKW nr 7.

Informacja o składzie OKW z funkcjami.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach obowiązujące. od 1 stycznia 2021 r.

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Wytyczne dla OKW

Spis ludności- LOTERIA!

   

22 828 88 88; 22 279 99 99 -Odbierz, to nasz rachmistrz!

Powołanie OKW oraz terminy posiedzenia

Termin dodatkowych zgłoszeń do OKW- informacja KW w Opolu III

Obwieszczenie MKW w Gorzowie Śląskim o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz numerach i granicach obwodów głosowania

UWAGA!!! ZMIANA DYŻURÓW MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO

informacja MKW w sprawie pełnionych funkcji

Zmiana składu MKW w Gorzowie Ślaskim- postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej- postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim

Nie zwlekaj odbierz!! telefony z których dzwonią rachmistrze spisowi tj. 22 828 88 88 oraz 22 279 99 99

Nie zwlekaj!! Odbierz telefony z których dzwonią rachmistrze spisowi: 22 828 88 88 oraz 22 279 99 99

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Gorzów Śląski

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Sprawozdania 2020

KBW informacje- wybory przedterminowe

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO O SIEDZIBIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

SENIORZE- JAK SIĘ SPISAĆ BEZPIECZNIE

  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy już 14 maja o godzinie 14:00 na Live pt. "Jak bezpiecznie się

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU III

   

10 PORADY SPISOWYCH DLA SENIORA

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 #liczysiękażdy

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej