logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Artykuły archiwalne

05 05/2022

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

14 04/2022

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

21 03/2022

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

17 02/2022

Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

20 01/2022

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

19 01/2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

17 01/2022

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

04 01/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

20 12/2021

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

15 12/2021

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

24 11/2021

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

22 11/2021

Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i promocji DGP

04 11/2021

Zarządzenie Nr 0050.147.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - Rynek 12

15 10/2021

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

16 09/2021

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

16 08/2021

Warto wiedzieć- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

   
04 08/2021

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

22 07/2021

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

19 07/2021

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu III o wynikach wyborów przedterminowych Burmistrza Gorzowa Śląskiego, przeprowadzonych w dniu 4 lipca 2021 roku oraz w dniu 18 lipca 2021 roku.

14 07/2021

INFORMACJA MKW O PEŁNIONYCH DYŻURACH

13 07/2021

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, iż na mocy Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm) każda osoba mieszkająca w Polsce ma obowiązek spisania się w NSP 2021. Odmowa udziału w spisie skutkuje nałożeniem kary grzywny (art.57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej t.j. Dz. U. 2021 poz. 955). Aktualnie są już procedowane wnioski o ukaranie osób, które odmówiły spisania się.

   
13 07/2021

Przypominamy! Narodowy Spis Powszechny Ludności trwa

  Spisz się i weź udział w loterii Osoby, które spiszą się przez Internet i podadzą na końcu
13 07/2021

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, iż na mocy Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm) każda osoba mieszkająca w Polsce ma obowiązek spisania się w NSP 2021. Odmowa udziału w spisie skutkuje nałożeniem kary grzywny (art.57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej t.j. Dz. U. 2021 poz. 955). Aktualnie są już procedowane wnioski o ukaranie osób, które odmówiły spisania się.

03 07/2021

Informacja OKW w sprawie rozpoczęcia pracy w dniu wyborów tj.04-07-2021r.

30 06/2021

Zmiana w składzie OKW nr 7.

29 06/2021

Informacja o składzie OKW z funkcjami.

29 06/2021

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach obowiązujące. od 1 stycznia 2021 r.

24 06/2021

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

24 06/2021

Wytyczne dla OKW

23 06/2021

Spis ludności- LOTERIA!

   
23 06/2021

22 828 88 88; 22 279 99 99 -Odbierz, to nasz rachmistrz!

18 06/2021

Powołanie OKW oraz terminy posiedzenia

16 06/2021

Termin dodatkowych zgłoszeń do OKW- informacja KW w Opolu III

15 06/2021

Obwieszczenie MKW w Gorzowie Śląskim o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

11 06/2021

Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz numerach i granicach obwodów głosowania

08 06/2021

UWAGA!!! ZMIANA DYŻURÓW MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

08 06/2021

DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO

02 06/2021

informacja MKW w sprawie pełnionych funkcji

02 06/2021

Zmiana składu MKW w Gorzowie Ślaskim- postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu

02 06/2021

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej- postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu

01 06/2021

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim

26 05/2021

Nie zwlekaj odbierz!! telefony z których dzwonią rachmistrze spisowi tj. 22 828 88 88 oraz 22 279 99 99

26 05/2021

Nie zwlekaj!! Odbierz telefony z których dzwonią rachmistrze spisowi: 22 828 88 88 oraz 22 279 99 99

24 05/2021

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Gorzów Śląski

19 05/2021

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

19 05/2021

Sprawozdania 2020

19 05/2021

KBW informacje- wybory przedterminowe

19 05/2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO O SIEDZIBIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

13 05/2021

SENIORZE- JAK SIĘ SPISAĆ BEZPIECZNIE

  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy już 14 maja o godzinie 14:00 na Live pt. "Jak bezpiecznie się
12 05/2021

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU III

   
05 05/2021

10 PORADY SPISOWYCH DLA SENIORA

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 #liczysiękażdy
27 04/2021

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

09 04/2021

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

06 04/2021

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

25 03/2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez PGW Wody Polskie

10 03/2021

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

02 03/2021

PUBLICZNY ŻŁOBEK "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Publiczny Żłobek "Iskierka" w Gorzowie
18 02/2021

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

04 02/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.16.2021 W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIJĄCEGO, W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW, NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GORZÓW ŚL.

28 01/2021

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Burmistrz Gorzowa Śląskiego jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
21 01/2021

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

11 01/2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

21 12/2020

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WYDANIU DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DLA ZADANIA PN. "BUDOWA OBWODNICY PRASZKI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 45".

15 12/2020

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

11 12/2020

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LISTOPADA 2020

17 11/2020

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

16 11/2020

Dostawa wyposażenia do żłobka w Gorzowie Śląskim (Maluch+ 2020)

  Sesja otwarcia ofert - Dostawa wyposażenia do żłobka w Gorzowie Śląskim (Maluch+ 2020) Transmisja na żywo w ustalonym
22 10/2020

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

22 10/2020

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

12 10/2020

INFORMACJA O DYŻURACH PRZEWODNICZĄCYCH RADY MIEJSKIEJ

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wstrzymuje się do odwołania dyżury Przewodniczących Rady Miejskiej Gorzowa
17 09/2020

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

17 09/2020

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

28 08/2020

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

14 08/2020

INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO- 17.08.2020 URZĄD MIEJSKI NIECZYNNY

16 07/2020

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

27 06/2020

Rozpoczęcie pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania 28 czerwca 2020 roku.

Rozpoczęcie pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania 28 czerwca 2020 roku.
26 06/2020

Ogłoszenie o kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach od 01.01.2020

18 06/2020

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

16 06/2020

Wytyczne oraz prezentacja dla obwodowych komisji wyborczych

Wytyczne oraz prezentacja dla obwodowych komisji wyborczych
16 06/2020

POSTANOWIENIE NR …/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gorzów Śląski

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania
16 06/2020

Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Informacja OKW nr 27 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
16 06/2020

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIEBĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI ORAZ PÓL BIWAKOWYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:dokumentację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim lub
15 06/2020

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
10 06/2020

OBWIESZCZENIE O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

OBWIESZCZENIE O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
05 06/2020

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Gorzów Śląski (RIK) 46-310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 Referat
20 05/2020

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

29 04/2020

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

29 04/2020

Zamówienia publiczne - transmisja online

Transmisja na żywo
17 04/2020

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP

15 04/2020

Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze oraz o losowaniach składów komisji w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

10 04/2020

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

18 03/2020

odwołanie dyżurów

12 03/2020

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

23 01/2020

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

13 12/2019

Podatki i opłaty 2020 rok - uchwały

12 12/2019

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

06 12/2019

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych położonych w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka

Burmistrz Gorzowa Śląskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks.
27 11/2019

Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 729/130 położonej w Jamach

14 11/2019

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

21 10/2019

Platforma zakupowa

Platforma zakupowa Open Nexus to narzędzie do przejrzystej komunikacji z wykonawcami. Wykonawcy składają oferty bezpośrednio na stronach zapytań