logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Artykuły archiwalne

Dyżury w dzień wyborów

ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO ROZPOZNAWCZO-RATOWNICZEGO MARKI FORD TUS

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023r.

Program LIFE i przedszkolaki

Przedszkolaki z Gorzowa są z ekologią są za pan brat. Przedstawiciele najstarszych grup

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIX/377/2023 w sprawie przyjęcia „Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzów Śląski za lata 2020-2021”

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Śląskim

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) Gmina Gorzów Śląski informuje, że od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r. kontynuuje dystrybucję węgla.

    Na podstawie art. 34 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla

INFORMACJA PGW WODY POLSKIE PO.ZUZ.2.4210.397.2022.MŻ

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

INFORMACJA PGW WODY POLSKIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Nowy Artykuł 543

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Regulamin Organizacyjny URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej i promocji DGP

Zarządzenie Nr 0050.147.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu - Rynek 12

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Warto wiedzieć- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

   

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu III o wynikach wyborów przedterminowych Burmistrza Gorzowa Śląskiego, przeprowadzonych w dniu 4 lipca 2021 roku oraz w dniu 18 lipca 2021 roku.

INFORMACJA MKW O PEŁNIONYCH DYŻURACH

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, iż na mocy Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm) każda osoba mieszkająca w Polsce ma obowiązek spisania się w NSP 2021. Odmowa udziału w spisie skutkuje nałożeniem kary grzywny (art.57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej t.j. Dz. U. 2021 poz. 955). Aktualnie są już procedowane wnioski o ukaranie osób, które odmówiły spisania się.

   

Przypominamy! Narodowy Spis Powszechny Ludności trwa

  Spisz się i weź udział w loterii Osoby, które spiszą się przez Internet i podadzą na końcu

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, iż na mocy Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm) każda osoba mieszkająca w Polsce ma obowiązek spisania się w NSP 2021. Odmowa udziału w spisie skutkuje nałożeniem kary grzywny (art.57 i 58 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej t.j. Dz. U. 2021 poz. 955). Aktualnie są już procedowane wnioski o ukaranie osób, które odmówiły spisania się.

Informacja OKW w sprawie rozpoczęcia pracy w dniu wyborów tj.04-07-2021r.

Zmiana w składzie OKW nr 7.

Informacja o składzie OKW z funkcjami.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach obowiązujące. od 1 stycznia 2021 r.

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Wytyczne dla OKW

Spis ludności- LOTERIA!

   

22 828 88 88; 22 279 99 99 -Odbierz, to nasz rachmistrz!

Powołanie OKW oraz terminy posiedzenia

Termin dodatkowych zgłoszeń do OKW- informacja KW w Opolu III

Obwieszczenie MKW w Gorzowie Śląskim o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz numerach i granicach obwodów głosowania

UWAGA!!! ZMIANA DYŻURÓW MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO

informacja MKW w sprawie pełnionych funkcji

Zmiana składu MKW w Gorzowie Ślaskim- postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej- postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim

Nie zwlekaj odbierz!! telefony z których dzwonią rachmistrze spisowi tj. 22 828 88 88 oraz 22 279 99 99

Nie zwlekaj!! Odbierz telefony z których dzwonią rachmistrze spisowi: 22 828 88 88 oraz 22 279 99 99

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Gorzów Śląski

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Sprawozdania 2020

KBW informacje- wybory przedterminowe

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO O SIEDZIBIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

SENIORZE- JAK SIĘ SPISAĆ BEZPIECZNIE

  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy już 14 maja o godzinie 14:00 na Live pt. "Jak bezpiecznie się

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU III

   

10 PORADY SPISOWYCH DLA SENIORA

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 #liczysiękażdy

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez PGW Wody Polskie

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

PUBLICZNY ŻŁOBEK "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Publiczny Żłobek "Iskierka" w Gorzowie

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.16.2021 W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIJĄCEGO, W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW, NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GORZÓW ŚL.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Burmistrz Gorzowa Śląskiego jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WYDANIU DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DLA ZADANIA PN. "BUDOWA OBWODNICY PRASZKI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 45".

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI I STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LISTOPADA 2020

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Dostawa wyposażenia do żłobka w Gorzowie Śląskim (Maluch+ 2020)

  Sesja otwarcia ofert - Dostawa wyposażenia do żłobka w Gorzowie Śląskim (Maluch+ 2020) Transmisja na żywo w ustalonym

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

INFORMACJA O DYŻURACH PRZEWODNICZĄCYCH RADY MIEJSKIEJ

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wstrzymuje się do odwołania dyżury Przewodniczących Rady Miejskiej Gorzowa

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO- 17.08.2020 URZĄD MIEJSKI NIECZYNNY

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej