logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Artykuły archiwalne

17 10/2019

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

03 10/2019

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 21 w wyborach do Sejmu RP

03 10/2019

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 53 w wyborach do Senatu RP

02 10/2019

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Jamach

Burmistrz Gorzowa Śląskiego ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż trzech nieruchomości, położonych w Jamach, gmina
01 10/2019

Informacja z II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kozłowicach - działka nr 470/31

30 09/2019

WYTYCZNE dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

30 09/2019

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

23 09/2019

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

17 09/2019

Informacja komisarza wyborczego w Opolu o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze.

05 09/2019

test

05 09/2019

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

29 08/2019

wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży

20 08/2019

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w Kozłowicach

20 08/2019

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej, położonej w Kozłowicach

13 08/2019

BADANIA PRZESIEWOWE RAKA JELITA GRUBEGO

08 08/2019

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

01 08/2019

wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży

23 07/2019

informacja z nieodbytego przetargu na sprzedaż działki położonej w Kozłowicach

23 07/2019

Informacja z przetargu na sprzedaż działki położonej w Kozłowicach

11 07/2019

Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży

09 07/2019

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW O OSTATECZNYM TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O OSZACOWANIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH SUSZĄ

24 06/2019

Wybory ławników

Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 30 czerwca 2019r. Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy
21 06/2019

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

14 06/2019

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

06 06/2019

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

05 06/2019

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Kozłowicach

27 05/2019

Informacja KRUS-u w/s przyjęcia zgłoszenia wypadku przy pracy rolnej

09 05/2019

Wykaz do sprzedaży -działka nr 545/4 położona w Zdziechowicach

30 04/2019

Uchwała nr VII/54/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 marca 2019r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gorzów Śląski

30 04/2019

Bezpłatne badanie słuchu

18 04/2019

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

21 03/2019

Nowy Artykuł 406

Obwieszczenia o umorzeniu postępowania administracyjnego
13 03/2019

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

26 02/2019

informacja z przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 960, polozonej w Zdziechowicach

26 02/2019

informacja z przetargu na sprzedaż działki budowlanej połozonej w Zdziechowicach

22 02/2019

Inormacja o wzczęciu postepowania Administracyjnego

Wszczęcie postępowania administracyjnego  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na działce nr 416/2 w Pawłowicach
15 02/2019

informacja z przetargu na sprzedaż działki położonej w Jamach

08 02/2019

Informacja z przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamach

21 01/2019

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

18 01/2019

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Zdziechowicach

07 01/2019

JABŁOŃSKA JADWIGA

07 01/2019

FRONCEK KLAUDIA

07 01/2019

GAWLIK MARCIN

07 01/2019

JABŁOŃSKA JADWIGA

07 01/2019

KAJKOWSKI ARTUR

07 01/2019

STEFAN TOMASZ

07 01/2019

KULIK SARA

07 01/2019

DYRKA SEBASTIAN

07 01/2019

KAMIŃSKA JOANNA

07 01/2019

BISKUP KAMIL

07 01/2019

DZIEDZIC BOGUSŁAW

07 01/2019

MUNZER JÓZEF

07 01/2019

KULESA DAMIAN

07 01/2019

WIECZOREK IRENEUSZ

07 01/2019

GAWLIK MARCIN

07 01/2019

JABŁOŃSKA JADWIGA

07 01/2019

FRONCEK KLAUDIA

07 01/2019

KULESZA JOANNA

07 01/2019

KAJKOWSKI ARTUR

07 01/2019

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych połozonych w Jamach

07 01/2019

Wykaz do nieruchomości gruntowych do oddania w użytkowanie

04 01/2019

WIECZOREK IRENEUSZ

04 01/2019

STEFAN TOMASZ

04 01/2019

MUNZER JÓZEF

04 01/2019

MALECHA ROBERT

04 01/2019

KULIK SARA

04 01/2019

KULESZA JOANNA

04 01/2019

KULESA DAMIAN

04 01/2019

KAMIŃSKA JOANNA

04 01/2019

KAJKOWSKI ARTUR

04 01/2019

JABŁOŃSKA JADWIGA

04 01/2019

GAWLIK MARCIN

04 01/2019

FRONCEK KLAUDIA

04 01/2019

DZIEDZIC BOGUSŁAW

04 01/2019

DYRKA SEBASTIAN

04 01/2019

BISKUP KAMIL

03 01/2019

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz działek budowlanych położonych w Jamach

20 12/2018

zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

18 12/2018

informacja z przetargu na sprzedaż gruntu położonego w Kozłowicach

11 12/2018

Informacja z przetargów na sprzedaż działek bud. położonych w Zdziechowicach

11 12/2018

Informacja z przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Kozłowicach

11 12/2018

informacja z przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Gorzowie Śląskim

07 12/2018

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

22 11/2018

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

16 11/2018

test

15 11/2018

zmiana w wykazie działek przeznaczonych do sprzedaży

13 11/2018

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek budopwlanych położonych w Kozłowicach

07 11/2018

Wykaz działek budowlanych, położonych w Jamach, przeznaczonych do sprzedaży

07 11/2018

ogłoszenie o przetargu na sprzedaz działek budowlanych położonych w Kozłowicach

07 11/2018

ogłoszenie wykazu działek budowlanych, przeznaczonych do sprzedażyArtykuł 377

07 11/2018

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Zdziechowicach

25 10/2018

wykaz nieruchomości gruntowych do zamiany

04 10/2018

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

27 09/2018

wykaz działek budowlanych do sprzedaży, położonych w Kozłowicach

27 09/2018

wykaz działek połozonych w Zdziechowicach, przeznaczonych do sprzedaży

06 09/2018

Wykaz gruntów do zamiany

06 09/2018

Wykaz lokali do sprzedaży na rzecz najemców

05 09/2018

informacja z I przet. na sprzedaż dz. nr 1819

05 09/2018

informacja z I przetargu na sprzedaż działki nr 1701

28 08/2018

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej