logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIEBĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI ORAZ PÓL BIWAKOWYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

 1. Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:dokumentację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
  46-310 Gorzów Śląski,
  ul. Wojska Polskiego 15
 2. Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
  Podmiot świadczący usługi hotelarskie
 3. Godziny przyjmowania klientów:
  7.15-15.00 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
  7.30-15.30 środa
 4. Uwagi:
  Na terenie Gminy Gorzów Śląski ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Gorzowa Śląskiego. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich:
  hoteli,
  moteli,
  pensjonatów,
  kempingów,
  domów wycieczkowych,
  schronisk i chronisk młodzieżowych.
 5. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim  o następujących zmianach:
  zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii hotelarskiego
  zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  zmianie liczby miejsc noclegowych,
  zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada - o zmianie nr faksu,. adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej
 6. Opłaty:
  Bez opłat
 7. Termin i sposób załatwienia sprawy:
  Do 7 dni od daty otrzymania wniosku
 8. Tryb odwoławczy:
  Nie przysługuje
 9. Podstawa prawna:
  Art. 35 ust.1 pkt 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 775
Osoba wprowadzająca informację Michalina Stelmach
Osoba publikująca informację Michalina Stelmach
Osoba odpowiedzialna za informację Michalina Stelmach
Data opublikowania 2020-06-16 11:55:17
Zmodyfikował Michalina Stelmach
Data ostatniej aktualizacji 2020-06-16 13:58:01

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-06-16 13:58:01 Michalina Stelmach Edycja artykułu
2020-06-16 13:52:09 Michalina Stelmach Edycja artykułu
2020-06-16 11:55:17 Michalina Stelmach Publikacja artykułu