logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Artykuły archiwalne

OGŁOSZENIE O KONKURSACH NA STANOWISKA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

informacja z przetargu na sprzedaż działek położonych w Zdziechowicach

Informacja z odbytego przetargu na sprzedaż działki budowlanej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 4 działek budowlanych, połozonych w Kozłowicach

Informacja z przetargu na sprzedaż działki budowlanej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Zaproszenie do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu " Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Nowy Artykuł 196ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 3 nieruchomości położcnych w Zdziechowicachh

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej

Grypa ptaków

Informacja dla hodowców drobiu

rok 2017

s

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

ZDROWIE

PROGRAM

ASDF

TEST

ASDF

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

https://obywatel.gov.pl/

Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich.

Tytuł: Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

Tytuł: Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców.

Tytuł: Zameldowanie na pobyt stały

Referat Spraw Obywatelskich i USC SO-VI

Wojska Polskiego 15 II piętro , pok. 23 tel. +48 34 350 57 10 wew. 39, 67 Email:

Wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego

Tytuł: Wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego

Dowód osobisty – złożenie wniosku

Tytuł:

tesr tt54

rteds34

Nowy Artykuł 140 - test

Załatwianie spraw i druki do pobrania

Załatwianie spraw i druki do pobrania

Załatwianie spraw i druki do pobrania

Załatwianie spraw i druki do pobrania

Załatwianie spraw i druki do pobrania

test

PIŚLA BERNADETA

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Nowy Artykuł 108

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOKONANIU OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Tytuł:

WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYPRZEDAŻ POSIADANYCH, ZINWENTARYZOWANYCH ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Tytuł:  

REZYGNACJA/ WYGASZENIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Tytuł:  

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Tytuł:

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Informacja z przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w obrębie Więckowice

Informacja z przetargu na sprzedaż dziaki budowlanej

ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w Gorzowie Śl.

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

  Tytuł:

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działek budowlanych połozonych w obrębie Więckowice

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Podatki i opłaty 2016 rok - UCHWAŁY

UCHWAŁY W SPRAWIE STAWEK PODATKÓW NA 2016 ROK

Komisje Rady Miejskiej

Informacjaz przetargu na sprzedaż działek budowlanych, połozonych w Jamach

Wawrecki Paweł

Zawiadomienie

zawiadomienie test

test 

Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych połozonych w Jamach

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Jamch

dummy

Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu na sprzedaz działek budowlanych

Informacja z przetargu

Dnia 26.07.2016r o godz. 9 00 w tutejszym urzędzie odbył się III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ 2014-2018

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO (archiwum)

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

test

TEST

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW (ZŁOŻONE W 2015 ROKU)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ ZA 2014 ROK

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ NA ROZPOCZĘCIE KADENCJI 2014-2018

ZMIANY STATUTU GMINY

Informacja z II przetargów na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie Więckowice

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 2114, położonej w Gorzowie Ślaskim

O G Ł O S Z E N I E     O     P R Z E T A R G U  

Nabór na wolne stanowiska

Aktualnie brak ofert

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki budowlanej

BURMISTRZ   GORZOWA Śl.   ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE - NA ROZPOCZĘCIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW (ZŁOŻONE W 2016 ROKU)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE BURMISTRZA, SEKRETARZA, SKARBNIKA I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE ZA 2015 ROK

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ ZA 2015 ROK

Schemat organizacyjny

Informacja z przetargu

Dnia 07.06.2016r o godz. 9 00 w tutejszym urzędzie odbył się II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż

zaplanowany

test morzliwe 

Nowy Artykuł 15

Nowy Artykuł 19

kjashkdhkahdkasdhaksdhaskdasda a dsa sda sda sda sdasdasdasdasdsds

Zmiana publikatora BIP w Urzedzie Miejskim w Gorzowie Śląskim

Informujemy że w dniu dzisiejszym została przeniesiona dotyczasowa zawartość BIP do nowego publikatora. Całkowity proces migracji danych będzie

Szkic testowy

123456wesdd999

Regulamin organizacyjny

testowa strona

tresc

Zamówienia publiczne 2016

Zamówienia publiczne 2016

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro.

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro.

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro.

Zarządzenia Burmistrza 2016

Nr

Informacja o odbytym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 351, położonej w Gołej.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, iż dnia  30.11.2015r o godz. 9 00 w Urzędzie Miejskim w  Gorzowie Śl. odbył się I przetarg

ARCHIWUM od 2015

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Wybory parlamentarne 2015

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Informacja o stanie mienia komunalnego

PRZETARGI

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE BURMISTRZA, SEKRETARZA, SKARBNIKA I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE ZA 2014 ROK

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych na koniec kadencji (złożone w 2015 roku)

Zarządzenie nr Nr0050.025.2015: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015

Zamówienia publiczne 2015

Zamówienia publiczne 2015

Podatki i opłaty lokalne na 2015 r.

Zarządzenia Burmistrza 2015

  Nr  z