logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego - konsultacje

W związku z realizacją wymogu określonego w art. 84 oraz art. 119a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54), Zarząd Województwa Opolskiego przedstawia projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”, podjęty uchwałą Nr 11435/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego” i kieruje go do konsultacji społecznych i opiniowania.

Informuję organizacje pozarządowe oraz podmioty pożytku publicznego, prowadzące działalność statutową na terenie województwa opolskiego w obszarze podlegającym konsultacjom, o możliwości zgłaszania uwag do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”, wg odpowiedniego harmonogramu i na właściwym formularzu.

Jednocześnie informuję, że projekt dokumentu przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego (w tym treść uchwały), wraz z harmonogramem konsultacji i formularzem uwag, zamieszczono także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.bip.opolskie.pl, w zakładce Menu podmiotowe / Programy, strategie, plany, sprawozdania i opracowania / Ochrona środowiska / Program ochrony środowiska przed hałasem / Program ochrony środowiska przed hałasem — 2024 r.

https://bip.opolskie.pl/2023/12/program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-2024-r/

 

 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1481
Osoba wprowadzająca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba publikująca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba odpowiedzialna za informację Iwona Mycka-Kocemba
Data opublikowania 2024-01-25 09:13:06
Zmodyfikował Iwona Mycka-Kocemba
Data ostatniej aktualizacji 2024-01-25 09:16:50

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-01-25 09:16:50 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2024-01-25 09:15:12 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2024-01-25 09:14:41 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2024-01-25 09:13:06 Iwona Mycka-Kocemba Publikacja artykułu