logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 530) w dniach  2024-05-202024-07-18 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gorzowie Śląskim, przy ul. Wojska Polskiego 15, w pokoju nr 12, w godzinach pracy urzędu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Gorzów Śląski dla obrębów ewidencyjnych: Miasto Gorzów Śląski, Więckowice, Budzów, Dębina, Goła, Jamy, Jastrzygowice, Kobyla Góra, Krzyżanowice, Kozłowice, Nowa Wieś, Pakoszów, Pawłowice, Skrońsko, Uszyce,  Zdziechowice.

Jednocześnie informuję, że:

  1. zgodnie art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w okresie 30 dni od daty wyłożenia projektu UPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków;
  2. dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego w Oleśnie ze stanem na dzień 19.02.2024 r.

 

 

PROJEKTY UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW DO WGLĄDU:

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 160
Osoba wprowadzająca informację Andrzej Jarema
Osoba publikująca informację Andrzej Jarema
Osoba odpowiedzialna za informację Andrzej Jarema
Data opublikowania 2024-05-17 13:18:08
Zmodyfikował Andrzej Jarema
Data ostatniej aktualizacji 2024-05-17 13:36:59

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-05-17 13:36:59 Andrzej Jarema Edycja artykułu
2024-05-17 13:31:15 Andrzej Jarema Edycja artykułu
2024-05-17 13:30:54 Andrzej Jarema Edycja artykułu
2024-05-17 13:18:08 Andrzej Jarema Publikacja artykułu