logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Komunikat nr 3/K - Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje o jakości wody w kąpieliskach na terenie województwa opolskiego w sezonie kąpieliskowym 2024

Uchwała nr III/16/2024 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gorzów Śląski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia

Wykrywanie i przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin

PP Czyste Powietrze - ostrzeżenie

Inwentaryzacja budynków

Komunikat

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej - aktualizacja

Informacja PSZOK

W związku z usprawnieniem obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłaszanie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2 O POWIERZCHNI 0,2232 HA I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3 O POWIERZCHNI 0,2668 HA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM - DZIAŁKA NR 2121 O POWIERZCHNI 0.1049 HA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - DZIAŁKA NR 1455/3 O POWIERZCHNI 0,2386 HA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O DRUGIM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMY - DZIAŁKA NR 734/130

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O DRUGIM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMY - DZIAŁKA NR 732/130

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O DRUGIM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMY - DZIAŁKA NR 728/130

Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego - konsultacje

W związku z realizacją wymogu określonego w art. 84 oraz art. 119a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.

Informacja o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Gorzów Śląski w roku 2020

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ - DZIAŁKA NR 167/4 O POWIERZCHNI 0,1164 HA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIĄTYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 222/65 O POWIERZCHNI 0,1132 HA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMY - DZIAŁKA NR 734/130

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMY - DZIAŁKA NR 732/130

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMY - DZIAŁKA NR 728/130

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 0510/P/30/2023 WOJEWODY OPOLSKIEGO Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2023 R. UCHYLAJĄCE ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE W SPRAWIE WPROWADZENIA ZAKAZU KORZYSTANIA Z WÓD KANAŁU GLIWICKIEGO

Wykaz nowych wnioskodawców zakwalifikowanych do najmu na czas nieokreślony (wykaz z dnia 28.09.2023 r.)

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W GMINIE GORZÓW ŚL. /OBOWIĄZUJĄCE OD 20.09.2023 ROKU/

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY OPOLSKIEGO NR 0510/P/29/2023 Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2023 R. W SPRAWIE WPROWADZENIA ZAKAZU KORZYSTANIA Z WÓD KANAŁU GLIWICKIEGO

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1453/3 O POWIERZCHNI 0,0162 HA

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO IV PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 730/130 i 15/6 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO IV PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 735/130 i 15/8 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO IV PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 734/130 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO IV PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 732/130 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO IV PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 728/130 OBRĘB JAMY

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 31 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie Województwa Opolskiego w 2023 roku

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2 I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego o Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z dnia 30 stycznia 2023 roku

III Konkurs "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy"

  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2022-2025 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2026-2029

Gorzów Śląski, dnia 2 grudnia 2022 roku SOŚ-V.602.1.2022    

Na podstawie art.34 ust.1 Ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022r.

  OGŁOSZENIE   Na podstawie art.34 ust.1 Ustawy z dnia 27 października

ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 24.08.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁA OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 90/10 O POWIERZCHNI 0,0771 HA

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PAKOSZÓW OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 99/2 O POWIERZCHNI 0,0526 HA

LISTA OSÓB

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W KRZYŻANOWICACH DZIAŁKA NR 183

O G

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

ZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

DOS-RG.7422.19.2022.JJ ZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. JANA JARONIA - DZIAŁKA NR 332/1 ORAZ DZIAŁKA NR 332/4 ORAZ 1/2 UDZIAŁU W DZIAŁCE NR 332/5

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. JANA JARONIA - DZIAŁKA NR 332/6 ORAZ 1/4 UDZIAŁU W DZIAŁCE NR 332/5

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O I

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. JANA JARONIA - DZIAŁKA NR 332/2 ORAZ 1/4 UDZIAŁU W DZIAŁCE NR 332/5

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O I

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. JANA JARONIA 36 - DZIAŁKA NR 332/7

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O I

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 2721 O POWIERZCHNI 0,0541 HA

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2721

OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM OZNACZONEJ

uwaga! złóż deklarację

Dnia 30 czerwca 2022 roku mija termin złożenia Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw  

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA I PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. GORZOŁKI 1

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.18.2022 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 21 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ POPRZEZ WNIESIENIE WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO (APORTU) DO SPÓŁKI PN. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SKROŃSKU OZNACZONYCH JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2 O POWIERZCHNI 0,2232 HA I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3 O POWIERZCHNI 0,2668 HA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.157.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ OBIEKTEM HALI SPORTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.156.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO DZIAŁKI NR 2 I 3

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI

Nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 03.11.2021

Nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 03.11.2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.125.2021 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM ORAZ GARAŻY STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.114.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. KS. JÓZEFA OLSZOKA DZIAŁKI NR 2117 I 2119

OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. KS. JÓZEFA OLSZOKA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.110.2021 W SPRAWIE ODDANIA W NAJEM POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM ORAZ GARAŻY STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 0050.96.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 21.07.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.94.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE Nr 0050.95.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 21.07.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OBWIESZCZENIE PUBLICZNE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCEJ ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE JASTRZYGOWICE

UWAGA MIESZKAŃCY! ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO OKREŚLA NAKAZY I ZAKAZY NA TERENIE ZAGROŻONYM CHOROBĄ ZAKAŹNĄ- AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ U ŚWIŃ.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 00.50.81.2021 W SPRAWIE ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM ORAZ GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA 2020 ROK

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.76.2021 W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

INFORMACJA KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA WS. MECHANIZMU UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UZYSKANYCH Z GOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.52.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GORZOWA ŚL. NR 0050.13.2021. Z DNIA 27.01.2021 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 23

ROZSTRZYGNIĘTE KONKURSY 2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.28.2021 W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA OKOLICZNOŚĆ OGŁOSZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA DS. OBORNY CYWILNEJ, OBRONNOŚCI, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BHP

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.27.2021 W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 0151/24/2006 Z DNIA 10 MAJA 2006R. W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNICZE, STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GORZOWIE ŚLĄSKIM ORAZ NA STANOWISKA KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM WIĘCKOWICE, DZIAŁKI NR 540 I NR 542 ARKUSZ MAPY 3,DZIAŁKI NR 196 I NR 197 ARKUSZ MAPY 1

OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM OFERT PISEMNYCH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM BUDZÓW, ARKUSZ MAPY 1, DZIAŁKI NR: 15, 1, 2

Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa

Informacja o wyniku przeprowadzonego I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 359/1 o powierzchni 0,0657 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krzyżanowice arkusz mapy 1

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KRZYŻANOWICACH DZIAŁKA NR 359/1

OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W KRZYŻANOWICACH OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 359/1 ARKUSZ MAPY 1

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.93.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Ogłoszenie o IV publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka działki nr 2117 i 2119, 2121

OGŁOSZENIE O III PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. KS. JÓZEFA OLSZOKA DZIAŁKI NR 2117 i 2119,2121

Informacja o możliwości skorzystania przez wyborców z korespondencyjnego trybu głosowania

OGŁOSZENIE DOT. STOSOWANIA NAWOZÓW ORAZ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN