logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

DOS-RG.7422.19.2022.JJ

ZAWIADOMIENIE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 t.j. z późn.zm.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia o wydaniu decyzji znak:  DOŚ-RG.7422.19.2022.JJ z 18 maja 2022 r. zmieniającej koncesję Marszałka Województwa Opolskiego nr 96/2012 z 6 kwietnia 2012 r. znak: DOŚ-ll.7422.1.7.2012.JJ na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Krzyżanowice” położonego na terenie miejscowości Krzyżanowice, gm. Gorzów Śląski, pow. oleski, woj. opolskie, udzieloną Witoldowi Strzeleckiemu — Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AUTOSAD" w Praszce i jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z teścia decyzji oraz
z dokumentami sprawy.

Treść decyzji udostępniono dnia 19 maja 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urząd Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w dziale menu przedmiotowe, w zakładce „koncesje geologiczne".

Udostępnienie dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t,j.).

Po złożeniu pisemnego wniosku do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 45-082 Opole ul. Piastowska 14, udostępnienie dokumentacji sprawy następuje w sposób i w formie określany we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostępnienie dokumentacji sprawy w sposób określony we wniosku.

z upoważnienia

Marszałka Województwa Opolskiego

Geolog Wojewódzki

Krzysztof Mikołajewicz

Opole, dnia 20 maja 2022 r.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 321
Osoba wprowadzająca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba publikująca informację Iwona Mycka-Kocemba
Osoba odpowiedzialna za informację Iwona Mycka-Kocemba
Data opublikowania 2022-05-20 10:29:54
Zmodyfikował Iwona Mycka-Kocemba
Data ostatniej aktualizacji 2022-05-20 10:30:04

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-05-20 10:30:04 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2022-05-20 10:29:54 Iwona Mycka-Kocemba Publikacja artykułu