logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM z 25 X 2006 r.

UCHWAŁA

 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim

z dnia  25 października 2006 rok.

w sprawie: zmiany uchwały z dnia 20 października 2006 roku w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547, z późn. zmianami) Miejska Komisja Wyborcza w Gorzowie Śląskim uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

Uchwala się nowe brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. Jednocześnie traci moc załącznik do uchwały z dnia 20 października 2006 roku.

 

§ 2.

 

Uchwała podlega niezwłocznie podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                               Przewodnicząca Komisji  

                                                                                                                   Jowita Maćczak

 

UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM z 25 X 2006 r., dodana 2006-11-07

informację wytworzył(a): Jowita Maćczak
za treść odpowiada: Jowita Maćczak
data wytworzenia: 2006-10-25

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1227
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2006-11-07 07:50:11
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2006-11-07 07:50:11