logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO (wydane na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)

Gorzów Śląski, dnia 11-12-2008

 

 

PIŚ-IV-7624-6/19/08

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

 

 

o wystąpieniu do Starosty Oleskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenia jego zakresu dla przedsięwzięcia, polegającego na adaptacji zabytkowego pałacu w Pawłowicach na hotel wraz z centrum rekreacji, zlokalizowanego w Pawłowicach (działka nr 446 k.m. 1 obręb Pawłowice ).

 

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

 

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1a oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) wystąpiono do Starosty Oleskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie

 

o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenia jego zakresu dla przedsięwzięcia, polegającego na adaptacji zabytkowego pałacu w Pawłowicach na hotel wraz z centrum rekreacji, zlokalizowanego w Pawłowicach (działka nr 446 k.m. 1 obręb Pawłowice ).

 

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zainteresowane Strony mają prawo przeglądać w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21, akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.

Jednocześnie zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

z późniejszymi zmianami) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

o wystąpieniu do Starosty Oleskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski – Pawłowice - Boroszów

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m strony postępowania

że na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1a oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) wystąpiono do Starosty Oleskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie
o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski – Pawłowice – Boroszów.

P
rzedsięwzięcie będzie realizowane na działkach:
Gmina Gorzów Śląski
Obręb Więckowice
arkusz mapy 2 działki nr: 295/23, 286/26
arkusz mapy 1 działki nr: 479/54, 454/49, 450/76, 279/69, 458/69, 460/74, 462/81, 464/83, 466/
90, 471/88, 479/54
arkusz mapy 3 działka nr 232/20
Obręb Pawłowice
arkusz mapy 1 działki nr: 251, 489, 490
Obręb Kozłowice
arkusz mapy 7 działki nr: 311/30, 313/30, 315/30, 305/65
arkusz mapy 3 działki nr: 80/2, 391/57, 307/37, 366/74, 90, 233/87, 232/189,
255/81, 254/81, 356/81, 245/81, 246/81, 354/81, 362/81, 252/81, 253/81, 84, 358/85, 360/81, 251/81, 250/81, 247/74, 248/204,
arkusz mapy 2 działki nr: 449/115, 448/115, 445/115, 440/115, 415/91, 413/96, 431/148, 433/148, 458/151, 409/101, 423/137, 341/101, 342/102, 411/117, 425/140, 417/126, 419/129, 429/147, 421/133, 427/144, 435/155, 437/158, 439/161
arkusz mapy 10 działki nr: 228/17, 230/16, 232/15, 234/12, 238/14, 68, 66, 240/10, 145/75, 144/74, 242/39, 244/44, 246/45, 248/52, 250/52, 252/53, 254/54, 256/55
Gmina Olesno
Obręb Boroszów
arkusz mapy 1 działki nr: 308/15, 307/2, 306/15, 295/15, 294/11, 298/18, 296/20, 297/17, 270/33, 269/29, 268/15, 267/2, 279/15, 286/17

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zainteresowane Strony mają prawo przeglądać w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21, akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.
Jednocześnie zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kod
eksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późniejszymi zmianami) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski – Pawłowice - Boroszów.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania admini
stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m
strony postępowania

że w dniu 2008-06-25 wydano postanowienie Nr 0156/9/08 w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski – Pawłowice – Boroszów.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach:arkusz mapy 1 działki nr: 479/54, 454/49, 450/76, 279/69, 458/69, 460/74, 462/81, 464/83, 466/90, 471/88, 479/54
arkusz mapy 3 działka nr 232/20

Obręb Pawłowice
arkusz mapy 1 działki nr: 251, 489, 490
Obręb Kozłowice
arkusz mapy 7 działki nr: 311/30, 313/30, 315/30, 305/65
arkusz mapy 3 działki nr: 80/2, 391/57, 307/37, 366/74, 90, 233/87, 232/189, 255/81, 254/81, 356/81, 245/81, 246/81, 354/81, 362/81, 252/81, 253/81, 84, 358/85, 360/81, 251/81, 250/81, 247/74, 248/204,
arkusz mapy 2 działki nr: 449/115, 448/115, 445/115, 4
40/115, 415/91, 413/96, 431/148, 433/148, 458/151, 409/101, 423/137, 341/101, 342/102, 411/117, 425/140, 417/126, 419/129, 429/147, 421/133, 427/144, 435/155, 437/158, 439/161
arkusz mapy 10 działki nr: 228/17, 230/16, 232/15, 234/12, 238/14, 68, 66, 240/10, 145/75, 144/74, 242/39, 244/44, 246/45, 248/52, 250/52, 252/53, 254/54, 256/55

Gmina Olesno
Obręb Boroszów
Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zainteresowane Strony mają prawo przeglądać w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21, akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.
Jednocześnie zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. N
r 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Gorzów Śl., dnia 2008-06-25
PIŚ-IV-7624-2/12/08

 

arkusz mapy 1 działki nr: 308/15, 307/2, 306/15, 295/15, 294/11, 298/18, 296/20, 297/17, 270/33, 269/29, 268/15, 267/2, 279/15, 286/17

Obwieszczenie
Burmistrza Gorzowa Śląskiego

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m
strony postępowania

że na podstawie art. 46a ust.7 pkt 4, art. 51
ust. 1 pkt 2 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w dniu 2008-06-16 po rozpatrzeniu wniosku Pana Romualda Maciantowicza właściciela firmy “AKWA – Serwis”, Staniszcze Małe, ul. Ks. Gajdy 54, 47-113 Kolonowskie reprezentującego Gminę Gorzów Śląski, z dnia 2008-02-11, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska, gmina Gorzów Śląski.
Inwestycja przebiegała będzie przez następujące działki:

Obręb Jastrzygowice
arkusz mapy 1, działki nr:
50, 233/45, 271/43, 275/45, 49, 265/46, 238/56, 259/47, 258/47, 295/206, 257/47;
arkusz mapy 3, działki nr: 188, 68, 367/208, 370/218, 236, 366/166, 358/214;
arkusz mapy 5, działki nr: 18, 35, 28,
39, 22, 63/21, 369/218, 37;
arkusz mapy 8, działki nr: 48;
arkusz mapy 9, działki nr: 5, 158/7, 159/3, 105/7, 106/7;
arkusz mapy 12, działki nr: 138, 204, 233/209.

Obręb Więckowice
arkusz mapy 1, działki nr: 479/54, 454/49, 364/48, 443/41, 42, 455/49, 430/41;
arkusz mapy 2, działki nr: 172, 184, 185, 275/72;
arkusz mapy 4, działki nr: 137.

Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21.
Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Gorzów Śl., dnia 2008-05-19

PIŚ-IV-7624-2/ 9 /08

Obwieszczenie
Burmistrza Gorzowa Śląskiego

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

 

Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.) w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m strony postępowania

że na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) w dniu 19 maja 2008 r. zakończone zostało postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Pana Romualda Maciantowicza właściciela firmy “AKWA-Serwis”, Staniszcze Małe, reprezentującego Gminę Gorzów Śląski, w sprawie wydania decyzji o środ
owiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska, gmina Gorzów Śląski.
Strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co
do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w terminie 21 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.
902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Równocześni
e informuję, że akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21.Gorzów Śl., dnia 2008-05-15
PIŚ-IV-7624-4/ 4 /08

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

o wystąpieniu do Starosty Oleskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o opinię w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego
na przebudowie drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski - Pawłowice - Boroszów

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m strony postępowania

że na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) wystąpiono do Starosty Oleskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o opinię w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski – Pawłowice - Boroszów.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach:
Gmina Gorzów Śląski
Obręb Więckowice
arkusz mapy 2 działki nr: 295/23, 286/26
arkusz mapy 1 działki nr: 479/54, 454/49, 450/76, 279/69, 458/69, 460/74, 462/81, 464/83, 466/90, 471/88, 479/54
arkusz mapy 3 działka nr 232/20
Obręb Pawłowice
arkusz mapy 1 działki nr: 251, 489, 490
Obręb Kozłowice
arkusz mapy 7 działki nr: 311/30, 313/30, 315/30, 305/65
arkusz mapy 3 działki nr: 80/2, 391/57, 307/37, 366/74, 90, 233/87, 232/189, 255/81, 254/81, 356/81, 245/81, 246/81, 354/81, 362/81, 252/81, 253/81, 84, 358/85, 360/81, 251/81, 250/81, 247/74, 248/204,
arkusz mapy 2 działki nr: 449/115, 448/115, 445/115, 440/115
, 415/91, 413/96, 431/148, 433/148, 458/151, 409/101, 423/137, 341/101, 342/102, 411/117, 425/140, 417/126, 419/129, 429/147, 421/133, 427/144, 435/155, 437/158, 439/161
arkusz mapy 10 działki nr: 228/17, 230/16, 232/15, 234/12, 238/14, 68, 66, 240/10, 145
/75, 144/74, 242/39, 244/44, 246/45, 248/52, 250/52, 252/53, 254/54, 256/55
Gmina Olesno
Obręb Boroszów
arkusz mapy 1 działki nr: 308/15, 307/2, 306/15, 295/15, 294/11, 298/18, 296/20, 297/17, 270/33, 269/29, 268/15, 267/2, 279/15, 286/17

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zainteresowane Strony mają prawo przeglądać w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21, akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.

Jednocześnie zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


Gorzów Śl., dnia 2008-05-15
PIŚ-IV-7624-4/ 3 /08

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski – Pawłowice – Boroszów

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m strony postępowania

że na wniosek z dnia 22 kwietnia 2008 r. Pana Adama Pokrzywiec reprezentującego Biuro Projektów Budowlanych “CADAM”, ul. Opiełki 3A, 42-286 Koszęcin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski – Pawłowice - Boroszów

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach:
Gmina Gorzów Śląski
Obręb Więckowice
arkusz mapy 2 działki nr: 295/23, 286/26
arkusz mapy 1 działki nr: 479/54, 454/49, 450/76, 279/69, 458/69, 460/74, 462/81, 464/83, 466/90, 471/88, 479/54
arkusz mapy 3 działka nr 232/20
Obręb Pawłowice
arkusz mapy 1 działki nr: 251, 489, 490
Obręb Kozłowice
arkusz mapy 7 działki nr: 311/30, 313/30, 315/30, 305/65
arkusz mapy 3 działki nr: 80/2, 391/57, 307/37, 366/74, 90, 233/87, 232/189, 255/81, 254/81, 356/81, 245/81, 246/81, 354/81, 362/81, 252
/81, 253/81, 84, 358/85, 360/81, 251/81, 250/81, 247/74, 248/204,
arkusz mapy 2 działki nr: 449/115, 448/115, 445/115, 440/115, 415/91, 413/96, 431/148, 433/148, 458/151, 409/101, 423/137, 341/101, 342/102, 411/117, 425/140, 417/126, 419/129, 429/147, 421/1
33, 427/144, 435/155, 437/158, 439/161
arkusz mapy 10 działki nr: 228/17, 230/16, 232/15, 234/12, 238/14, 68, 66, 240/10, 145/75, 144/74, 242/39, 244/44, 246/45, 248/52, 250/52, 252/53, 254/54, 256/55
Gmina Olesno
Obręb Boroszów
arkusz mapy 1 działki nr:
308/15, 307/2, 306/15, 295/15, 294/11, 298/18, 296/20, 297/17, 270/33, 269/29, 268/15, 267/2, 279/15, 286/17

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zainteresowane Strony mają prawo przeglądać w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21, akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.

Jednocześnie zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


Gorzów Śl., dnia 2008-03-13

PIŚ-IV-7624-2/ 7 /08

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

o wystąpieniu do Starosty Oleskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska, gmina Gorzów Śląski

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m strony postępowania

że na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1a oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) wystąpiono do Starosty Oleskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie
o uzgodnienie warunków realizacji polegającego na
wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska, gmina Gorzów Śląski.

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zainteresowane Strony mają prawo przeglądać w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21, akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.

Jednocześnie zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późniejszymi zmianami) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

Gorzów Śl., dnia 2008-03-13
PIŚ-IV-7624-2/ 5 /08

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska, gmina Gorzów Śląski

N
a podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m strony postępowania

o wydanym w dniu 2008-03-13 postanowieniu Nr 0156/ 7 /08 w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska, gmina Gorzów Śląski.

Z treścią postanowienia Strony mogą się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21.

Jednocześnie zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późniejszymi zmianami) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłos
zenia niniejszego obwieszczenia.Gorzów Śl., dnia 2008-02-25
PIŚ-IV-7624-2/2/08

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

o wystąpieniu do Starosty Oleskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o opinię w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o ddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska, gmina Gorzów Śląski.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m  strony postępowania

że na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) wystąpiono do Starosty Oleskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o opinię w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska, gmina Gorzów Śląski.

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zainteresowane Strony mają prawo przeglądać w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21, akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.
Jednocześnie zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.Gorzów Śl., dnia 2008-02-25
PIŚ-IV-7624-2/1/08


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska, gmina Gorzów Śląski.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m  
strony postępowania

że na wniosek Pana Romualda Maciantowicza właściciela firmy “AKWA – Serwis”, Staniszcze Małe, ul. Ks. Gajdy 54, 47-113 Kolonowskie reprezentującego Gminę Gorzów Śląski, z dnia 2008-02-11, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu sieci kanalizacji sanitar
n
ej w miejscowościach Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska, gmina Gorzów Śląski.
Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zainteresowane Strony mają prawo przeglądać w Referaci
e Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21, akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.
Jednocześnie zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zaw
iadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Mycka-Kocemba
Data wytworzenia: 2008-02-26

 

 

 


Gorzów Śl., dnia 2008-08-18
PIŚ-IV7624-4/16/08

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski – Pawłow
ice – Boroszów

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. Nr 129, poz. 902) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

że na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. Nr 129, poz. 902) wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego przebudowie drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski – Pawłowice – Boroszów.
Inwestycja przebiegała będzie przez następujące działki:

Gmina Gorzów Śląski
Obręb Więckowice
arkusz mapy 2 działki nr: 295/23, 286/26
arkusz mapy 1 działki nr
: 479/54, 454/49, 450/76, 458/69, 460/74, 462/81, 464/83, 466/90, 471/88, 479/54;
arkusz mapy 3 działka nr 232/20;
Obręb Pawłowice
arkusz mapy 1 działki nr: 251, 489, 490;
Obręb Kozłowice
arkusz mapy 7 działki nr: 311/30, 313/30, 315/30, 305/65;
arkusz mapy 3 działki nr: 80/2, 391/57, 307/37, 366/74, 90, 233/87, 232/189, 255/81, 254/81, 356/81, 245/81, 246/81, 354/81, 362/81, 252/81, 253/81, 84, 358/85, 360/81, 251/81, 250/81, 247/74, 248/204;
arkusz mapy 2 działki nr: 449/115, 448/115, 445/115, 440/115, 415/91, 413/96, 431/148, 433/148, 458/151, 409/101, 423/137, 341/101, 342/102, 411/117, 425/140, 417/126, 419/129, 429/147, 421/133, 427/144, 435/155, 437/158, 439/161;
arkusz mapy 10 działki nr: 228/17, 230/16, 232/15, 234/12, 238/14, 68, 66, 240/10, 145/75, 144/74, 242/39, 244/44, 246/45, 248/52, 250/52, 252/53, 254/54, 256/55;

Gmina Olesno
Obręb Boroszów
arkusz mapy 1 działki nr: 308/15, 307/2, 306/15, 295/15, 294/11, 298/18, 296/20, 297/17, 270/33, 269/29, 268/15, 267/2, 279/15, 286/17.

Zgodnie z art. 49 oraz art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) zainteresowane strony maja prawo w terminie
14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, przeglądać w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwe
stycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 21, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki
i odpisy.

 

 Gorzów Śl., dnia 2008-07-30
PIŚ-IV-7624-4/ 13 /08

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO
o zakończeniu postępowania dowodowego


Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku z dnia 2008-04-22 złożonego przez Biuro Projektów Budowlanych “CADAM” – Adam Pokrzywiec, ul. Opiełki 3A, 42-286 Koszęcin, reprezentującego Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie,
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski – Pawłowice - Boroszów, zostało zakończone.

 

 

 

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) zainteresowane Strony mają prawo przeglądać
w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21, akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.

Jednocześnie zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami)
w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadomienie uważa się za dokonane po upł

ywie
14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

Gorzów Śląski, dnia 11-12-2008
 
 
PIŚ-IV-7624-6/19/08
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO
 
 
o wystąpieniu do Starosty Oleskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenia jego zakresu dla przedsięwzięcia, polegającego na adaptacji zabytkowego pałacu w Pawłowicach na hotel wraz z centrum rekreacji, zlokalizowanego w Pawłowicach (działka nr 446 k.m. 1 obręb Pawłowice ).
 
Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
 
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1a oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) wystąpiono do Starosty Oleskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie
 
o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenia jego zakresu dla przedsięwzięcia, polegającego na adaptacji zabytkowego pałacu w Pawłowicach na hotel wraz z centrum rekreacji, zlokalizowanego w Pawłowicach (działka nr 446 k.m. 1 obręb Pawłowice ).
 
Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zainteresowane Strony mają prawo przeglądać w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21, akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.
Jednocześnie zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późniejszymi zmianami) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
dodano dnia 2008-07-31

PIŚ-IV-7624-4/ 11 /08

 

Gorzów Śl., dnia 2008-06-25

PIŚ-IV-7624-4/ 8/08

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi

Obręb Więckowice
arkusz mapy 2 działki nr: 295/23, 286/26
 

 

Gmina Gorzów Śląski
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1444
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2008-02-26 10:52:25
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2008-12-15 10:59:31

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2008-12-15 10:59:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-12-15 10:19:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-22 08:08:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-31 11:43:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-30 10:32:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-25 12:46:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-21 13:29:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-19 09:01:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-13 14:21:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-13 14:17:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-26 11:00:58 Roland Fabianek Publikacja artykułu