logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

nowa podstrona, dodana 2011-08-17
 

Zarządzenie Nr 0050.74.2011

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

z dnia 16 sierpnia 2011 roku.


 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.


 


 

Na podstawie art.114. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku- Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzam, co następuje:


 

§ 1.

Miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są sołeckie tablice informacyjne ustawione w poszczególnych miejscowościach gminy Gorzów Śląski wg. Załącznika do niniejszego Zarządzenia.


 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.


 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

/-/ Artur Tomala

 


Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)


 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 0050.74.2011

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

z dnia 16 sierpnia 2011 roku.


 


 


 


 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:


 


 

 1. Budzów -obok posesji Nr 16,

 2. Gorzów Śląski - -słupy ogłoszeniowe znajdujące się w Rynku oraz obok przystanku autobusowego (na wysokości posesji przy ul. Wojska Polskiego 18)

 1. Goła -obok posesji Nr 24,

 2. Dębina -obok posesji Nr 14 i 40,

 3. Jamy -obok posesji Nr 23,

 4. Jastrzygowice -obok posesji Nr 18,

 5. Kozłowice -obok posesji ul. Gorzowska 2,

 6. Kobyla Góra - obok przystanku PKS,

 7. Krzyżanowice -obok posesji Nr 25,

 8. Nowa Wieś -obok posesji Nr 61,

 9. Pawłowice - obok posesji Nr 28 i 47,

 10. Pakoszów -obok posesji Nr 8,

 11. Skrońsko -obok posesji Nr 26,

 12. Uszyce -obok posesji Nr 106,

 13. Zdziechowice -obok posesji Nr 194.


 


 

Metryka

Liczba odwiedzin 4672
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2011-08-17 13:15:00
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2011-08-17 13:15:00