logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm na drogi gminne, w ilości do 350 ton, na rok 2013.

 

PIŚ-IV.271.3.2013                                                                            Gorzów Śląski, 2013-03-14

                                                               

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia:

Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32mm, na drogi gminne, w ilości do 350 ton,

na rok 2013.

 

Gmina Gorzów Śląski informuje, iż do wymaganego terminu tj. do dnia 13-03-2013r., wpłynęły

4 oferty.

Jako ofertę najkorzystniejszą cenowo wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KBJT”

ul. Modrzewiowa 5

46-300 Olesno

Łączna cena ofertowa – 23 431,50 zł brutto

 

Pozostałe złożone oferty:

P.U.H „DOMAX”, Arkadiusz Mika

Ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

Łączna cena ofertowa – 27 750,00 zł brutto

 

„TRANS – PIOTR”, Piotr Ruder

Szum 76

46-250 Wołczyn

Łączna cena ofertowa – 30 540 zł brutto

 

P.H.U „CHECK POINT”, Ginter Blys

Chocianowice 289

46-280 Lasowice Małe

Łączna cena ofertowa – 23 500,00 zł brutto

Opublikował: Marcin Grabowski 2013-03-14

________________________________________________________

 

 

                              PIŚ-IV.271.3.2013                                                                            Gorzów Śląski, 2013-03-05

                                                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 I. Zamawiający.

Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski  

NIP: 576-15-50-857, w imieniu której działa:

Burmistrz Gorzowa Śląskiego – Artur Tomala

 II. Przedmiot zamówienia.

Dostawa tłucznia bazaltowego o frakcji 0-32 mm  na drogi gminne, w ilości do 350 ton, na rok 2013 w tym:
- 100 ton tłucznia z transportem, oraz 250 ton z transportem i rozplantowaniem.

 

U w a g a:

- Zamawiający zastrzega iż przewidywana ilość do 350 ton, może ulec zmniejszeniu
w zależności od potrzeb Zamawiającego.

- Dostawa tłucznia będzie odbywała się w roku 2013 zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego co do terminu i ilości.

III. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć/przesłać na adres:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

46-310 Gorzów Śląski

ul. Wojska Polskiego 15

w terminie do 13-03-2013r. do godz. 15:00

 

IV. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.

   Do ofert należy załączyć:

Atest zgodności z normami potwierdzającymi uziarnienie, oraz właściwości  fizyko-chemiczne. 

     Zamówienie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Załączniki:

1.    Formularz ofertowy.

            

 

 

 

 

  

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2013-03-05

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1800
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2013-03-05 11:04:26
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2013-03-14 09:01:14