logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wniosek o uchylenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski, Pawłowice, Boroszów

Lp.

Wniosek o uchylenie decyzji

1.

Numer wpisu

2009/A/1

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Uchylenie decyzji nr PIŚ-IV-7624-4/15/08 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 2008-08-18 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski - Pawłowice - Boroszów

3.

Znak sprawy

Brak

4.

Data złożenia

08-01-2009

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Zarząd Powiatu, ul. Pieloka 2, 46-300 Olesno,

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Brak

7.

Nazwa organu - adresata wniosku

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim; ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzów Śląski Referat Planowania przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska; pok. 21; tel. 034 3594 004

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

PIŚ-IV-7624-2/1/09

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12.

Uwagi

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1348
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-01-12 08:26:24
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-01-12 08:26:24