logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa [wierzba] w Kozłowicach

Lp.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

1.

Numer wpisu

2009/A/34

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa [wierzba] w Kozłowicach

3.

Znak sprawy

 

4.

Data złożenia

26-03-2009

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Teresa Godyla

6.

Wyszczególnienie zał±czników do wniosku

Akt notarialny

7.

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim; ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzów Śląski Referat Planowania przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska; pok. 21; tel. 034 3594 004

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10.

Zastrzeżenia dotycz±ce nieudostępniania informacji

 

11.

Numery innych kart w wykazie, dotycz±cych wnioskodawcy

 

12.

Uwagi

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1660
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-04-22 10:18:45
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-04-22 10:18:45