logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Praszka, Gorzów Śl, Radłów

Lp.

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

1.

Numer wpisu

2009/B/21

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego  na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Praszka w miejscowości Szyszków, Wygiełdów i Praszka, Gorzów Śląsk w miejscowości Jastrzygowice i Więckowice oraz Gminy Radłów w miejscowości Kościeliska,

3.

Znak sprawy

PIŚ-IV-7624-3/2/09

4.

Data i miejsce wydania

26-02-2009; Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Gmina Praszka

7.

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim; ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzów Śląski Referat Planowania przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska; pok. 21; tel. 034 3594 004

9.

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

10.

Zastrzeżenia dotycz±ce nieudostępniania informacji

 

11.

Numery innych kart dotycz±cych podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

12.

Uwagi

 

Metryka

Liczba odwiedzin 363
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-03-02 08:08:51
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-03-02 08:08:51