logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Budżet Gminy na 2007 rok.

Uchwała budżetowa na rok 2007 oraz uchwały dotyczące zmian budżetu Gminy na rok 2007.

Nr III-13-2006 z dnia 2006-12-28 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

 1. Plan dochodów budżetu gminy na rok 2007.
 2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.
 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  z zakresu Administracji Rządowej zleconych gminie na 2007 rok.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na pofdstawie porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego na 2007 rok.
 5. Przychody i rozchody związane z deficytem budżetowym na rok 2007.
 6. Wydatki związane z wieloletnim planem inwestycyjnym.
 7. Wydatki majątkowe z budżetu Gminy na 2007 r.
 8. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych na 2007 rok.
 9. Plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na rok 2007.
 10. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
 11. Plan dotacji podmiotowych i celowych na 2007 rok.
 12. Plan dotacji przedmiotowych na 2007 rok.
 13. Prognoza długu gminy na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań
   

 

Budżet Gminy na 2007 rok, dodana 2007-01-04

informację wytworzył(a): Agata Olejarz
za treść odpowiada: Agata Olejarz,Roland Fabianek
data wytworzenia: 2006-12-28

Metryka

Liczba odwiedzin 4036
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2007-01-04 14:56:33
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2007-01-04 14:56:33