logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gorzowie Śl. oznaczonej jako działka nr 978

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

              Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r poz.518 ) oraz §3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,poz.2108 z dnia 22.09.2004r)

BURMISTRZ   GORZOWA Śl.

ogłasza  I  publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości zabudowanej, położonej  w Gorzowie Śl.

 I. Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości:

  1. Działka zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 74,11 m2,  połączonym z budynkiem gospodarczym o pow. 18,74 m2, oznaczoną w ewidencji  gruntów nr 978, o pow. 0,0350 ha,  położona w centrum miasta Gorzów Śl. przy ul. Małej 5  w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
  2. Dla nieruchomości prowadzona jest KW OP1L/00030776/1 w Sądzie Rejonowym w Oleśnie, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów obciążających. Nieruchomość wolna  jest od  wszelkich zobowiązań.
  3. Uzbrojenie: nieruchomość ma dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej oraz do asfaltowej drogi gminnej
  4. Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  5. Cena wywoławcza : 35.000 zł.

II.  Przetarg odbędzie się dnia 4 września 2014r o godz. 900 w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 5.

III. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  tj. 3.500 zł  należy wpłacić do dnia  01.09.2014r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śl nr   54- 8909- 1058- 2005- 0000- 0013- 0005. Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia     umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

IV. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej.

V. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym  powiadomi zainteresowane strony.  

Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 6, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefonicznie pod nr 0-34 3594004, 3505710 wew. 26 lub 25.

Z up. Burmistrza 

mgr Roland Fabianek

Sekretarz Miasta

Gorzów Śl. dnia 30.07.2014r.

Metryka

Liczba odwiedzin 1721
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Wieczorek
Osoba publikująca informację Małgorzata Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Wieczorek
Data opublikowania 2014-07-30 09:00:12
Zmodyfikował Małgorzata Wieczorek
Data ostatniej aktualizacji 2014-07-30 09:30:39

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-07-30 09:30:39 Małgorzata Wieczorek Edycja artykułu
2014-07-30 09:11:38 Małgorzata Wieczorek Edycja artykułu
2014-07-30 09:01:49 Małgorzata Wieczorek Publikacja artykułu