logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gorzowie Śl. oznaczonej jako działka nr 2114

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU

            Na podstawie art.39 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r, poz. 518) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z dnia 22.09.2004r)

BURMISTRZ   GORZOWA Śl.

ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, położonej w Gorzowie Śl.

1.Informacje o sprzedawanej nieruchomości:

a/ nieruchomość budowlana, oznaczona jako działka nr 2114 opow. 0,0976 ha, położona  w  Gorzowie Śl., przy ul. Ks. Józefa Olszoka, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, dojazd z ul. Piłsudskiego.

 b/ działka opisana w KW  OP1L/00016129 , bez obciążeń,

 c/ uzbrojenie: dojazd z drogi asfaltowej drogą nie urządzoną, ma możliwość   przyłączenia do sieci  wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej  i energetycznej

d/ w planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod  budownictwo  jednorodzinne

 e/ Cena wywoławcza – 44.000 zł /w tym 23%VAT/

2. Przetarg odbędzie się  dnia 11.09 2014r o godz. 9 00 w  siedzibie. tut. urzędu, w biurze nr 5

3. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.4.400 zł należy wpłacić  na konto Gminy w Gorzowie  Śl. nr 54-8909- 1058-2005-0000-0013-0005 BS w  Zawadzkiem  O/Gorzów Śl. do dnia 08.09.2014r.  /data wpływu wadium na konto gminy/.

4. Wadium zwraca się niezwłocznie po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez osobę która wygrała przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się takiej osoby od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz sprzedającego.

5. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej

6. Przetarg zorganizowany dnia 13.06.2014r na sprzedaż w/w nieruchomości,  zakończył  się  wynikiem negatywnym, ponieważ jedyny oferent, który wpłacił wadium, nie był obecny na przetargu

7.Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym powiadomi zainteresowane strony.

Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 6, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefonicznie pod nr 0-34 3594004, 3505710 wewn. 26 lub 25.

Z up. Burmistrza

mgr Rolad Fabianek

Sekretarz Miasta

Gorzów Śl. 30.07.2014r.

Metryka

Liczba odwiedzin 1089
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Wieczorek
Osoba publikująca informację Małgorzata Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Wieczorek
Data opublikowania 2014-07-30 10:20:51
Zmodyfikował Małgorzata Wieczorek
Data ostatniej aktualizacji 2014-07-30 10:27:20