logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 254, 207 - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 i Nr 101 poz. 444 oraz z 1992 roku Nr 21 poz. 86 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.       INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.doc

 

II. OPŁATY
Nie pobiera się

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 30 dni od momentu złożenia udokumentowanego wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Finansowy

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:
za odwołanie - 5,00 zł
za każdy załącznik - 0,50 zł

VI. UWAGI:
W razie braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia w Referacie Finansowym prowadzącym sprawę. Jeżeli podanie nie zostanie załatwione we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu wyznaczając nowy (zgodnie z art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa)

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych, dodana 2005-08-24
 


Miejsce załatwienia:
 
Pokój 9


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Genowefa Widera-Janikowska, Anna Tomala


Telefon informacyjny:
 
(034) 3594004-6 wew.30


E-mail informacyjny:
 
um@gorzowslaski.pl


Godziny pracy:
 
Poniedziałek - piątek 7.15 - 15.00, środa 7.30 - 16.00


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
Do 30 dni od momentu złożenia udokumentowanego wniosku.


Opłaty administracyjne:
 
Nie pobiera się


Opłaty skarbowe:
 
Nie pobiera się
 
Podstawy prawne:
 
Art. 254, 207 - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 i Nr 101 poz. 444 oraz z 1992 roku Nr 21 poz. 86 z późn. zm.)
 
Tryb odwoławczy:
 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14-stu dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:
za odwołanie - 5,00 zł
za każdy załącznik - 0,50 zł
 
Uwagi:
 
W razie braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia w Referacie Finansowym prowadzącym sprawę. Jeżeli podanie nie zostanie załatwione we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu wyznaczając nowy (zgodnie z art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa)

Metryka

Liczba odwiedzin 1169
Osoba wprowadzająca informację Michalina Stelmach
Osoba publikująca informację Michalina Stelmach
Osoba odpowiedzialna za informację Michalina Stelmach
Data opublikowania 2014-09-04 13:30:33
Zmodyfikował Michalina Stelmach
Data ostatniej aktualizacji 2014-09-04 15:36:50