logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące

PODSTAWA PRAWNA 
art. 4 ust. 1, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 13 -w zw. Z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 roku Nr 32, poz. 174 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.       Wypełniony druk meldunkowy "zgłoszenie stałego pobytu" potwierdzony przez właściciela lub współwłaścicieli budynku a w przypadku mieszkań:
- komunalnych,
- własnościowych - wypis z ksiąg wieczystych, akt notarialny lub umowa najmu lokalu do wglądu,

2.       Dowód osobisty,

3.       Książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn do 50-ciu lat).

II. OPŁATY
Nie pobiera się

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Niezwłocznie

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Spraw Obywatelskich, Rekreacji i Zdrowia

V. TRYB ODWOŁAWCZY

VI. UWAGI
Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu zgłoszenie pobytu stałego:

1.       Potwierdzenie uprawnień do zamieszkiwania dokonane przez zarządcę (właściciela, współwłaścicieli) budynku,

2.       Dpotwierdzenie faktu zamieszkania dokonane przez najemcę (współwłaścicieli) lokalu,

Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy (współnajemców), właściciela (współwłaścicieli) lokalu, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość. Obecność wyżej wymienionych osób nie jest konieczna, jeżeli osoby te złożą podpisy na formularzu zgłoszenie pobytu stałego i ich własnoręczność potwierdzi zarządca (własciciel) budynku imienną pieczątką. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego - wydane przez organ nadzoru budowlanego

 

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące, dodana 2005-08-09
 


Miejsce załatwienia:
 
Pokój 24


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Anna Borecka, Donata Orzeszyna-Gajewska


Telefon informacyjny:
 
(034) 3594004 wew. 37


E-mail informacyjny:
 
um@gorzowslaski.pl


Godziny pracy:
 
poniedzialek - piątek 7.15 - 15.00, środa 7.30 - 16.00


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
niezwłocznie


Opłaty administracyjne:
 
nie pobiera się


Opłaty skarbowe:
 
nie pobiera się
 
Podstawy prawne:
 
art. 4 ust. 1, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 13 -w zw. Z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 roku Nr 32, poz. 174 z późn. zm.)
 
Tryb odwoławczy:
 
nie pryysługuje
 
Uwagi:
 
Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu zgłoszenie pobytu stałego: 
1. Potwierdzenie uprawnień do zamieszkiwania dokonane przez zarządcę (właściciela, współwłaścicieli) budynku, 

2. Dpotwierdzenie faktu zamieszkania dokonane przez najemcę (współwłaścicieli) lokalu, 

Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy (współnajemców), właściciela (współwłaścicieli) lokalu, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość. Obecność wyżej wymienionych osób nie jest konieczna, jeżeli osoby te złożą podpisy na formularzu zgłoszenie pobytu stałego i ich własnoręczność potwierdzi zarządca (własciciel) budynku imienną pieczątką. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego - wydane przez organ nadzoru budowlanego

Metryka

Liczba odwiedzin 1540
Osoba wprowadzająca informację Michalina Stelmach
Osoba publikująca informację Michalina Stelmach
Osoba odpowiedzialna za informację Michalina Stelmach
Data opublikowania 2014-09-04 13:50:50
Zmodyfikował Michalina Stelmach
Data ostatniej aktualizacji 2014-09-04 13:50:50