logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego)

Zawarcie związku małżeńskiego
(przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego)

PODSTAWA PRAWNA: 
Art.1§ 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 roku Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 roku Nr 36 poz. 180 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY
- w przypadku panny i kawalera:

1.       odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Gminą Gorzów Śląski

2.       notatkę o urodzeniu - dla osób urodzonych w Gminie Gorzów Śląski

Do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość.
- w przypadku osób rozwiedzionych:

1.       odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Gminą Gorzów Śląski

2.       notatkę o urodzeniu - dla osób urodzonych w Gminie Gorzów Śląski

3.       odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu

Do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość.
- w przypadku wdowców:

1.       odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Gminą Gorzów Śląski

2.       notatkę o urodzeniu - dla osób urodzonych w Gminie Gorzów Śląski

Do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość.
- w przypadku , gdy jedną z osób jest cudzoziemcem:

1.       odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

2.       zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

Do wglądu dowody tożsamości (paszport w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych)

II. OPŁATY
Opłata skarbowa:

Za sporządzenie aktu małżeństwa - 75,00 zł (uiszczona w dniu zawarcia małżeństwa)

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Niezwłocznie (a w szczególnie skomplikowanych do 3 dni).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje

VI. UWAGI:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC przy Urzędzie Gminy Gorzów Śląski.

 

Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego), dodana 2005-08-11
 


Miejsce załatwienia:
 
Pokój 26


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Mirosława Gilowska


Telefon informacyjny:
 
(034) 3594004 wew. 39


E-mail informacyjny:
 
um@gorzowslaski.pl


Godziny pracy:
 
Poniedziałek - piątek 7.15 - 15.00, środa 7.30 -16.00


Opłaty skarbowe:
 
Za sporządzenie aktu małżeństwa - 75,00 zł (uiszczona w dniu zawarcia małżeństwa)
 
Podstawy prawne:
 
Art.1§ 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 roku Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 roku Nr 36 poz. 180 z późn. zm.)
 
Uwagi:
 
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC przy Urzędzie Gminy Gorzów Śląski.
 

Metryka

Liczba odwiedzin 2202
Osoba wprowadzająca informację Michalina Stelmach
Osoba publikująca informację Michalina Stelmach
Osoba odpowiedzialna za informację Michalina Stelmach
Data opublikowania 2014-09-04 13:57:51
Zmodyfikował Michalina Stelmach
Data ostatniej aktualizacji 2014-09-04 13:57:51