logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 36 poz. 180 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu

Załączniki:

1.       Dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia określony przez pracownika USC

Do wglądu:

1.       Dokument stwierdzający tożsamość

II. OPŁATY
Opłata skarbowa:

za wniosek - 5,00 zł
za każdy załącznik - 0,50 zł
za wydaną decyzję - 30,00 zł

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Od ręki (a w szczególnie skomplikowanych do 3 dni).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Opłaty skarbowej na odwołanie nie pobiera się.

VI. UWAGI:
Uzupełnienia dokonuje się w pok.26 W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego, dodana 2005-08-11
 


Miejsce załatwienia:
 
Pokój 26


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Mirosława Gilowska


Telefon informacyjny:
 
(034) 3594004 wew.39


E-mail informacyjny:
 
um@gorzowslaski.pl


Godziny pracy:
 
Poniedziałek - piątek 7.15 - 15.00, środa 7.30 - 16.00


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
Bez zbędnej zwłoki (a w szczególnie skomplikowanych do 3 dni).


Opłaty skarbowe:
 
za wniosek - 5,00 zł,za każdy załącznik - 0,50 zł,za wydaną decyzję - 30,00 zł
 
Podstawy prawne:
 
Art. 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 36 poz. 180 z późn. zm.) 
 
Tryb odwoławczy:
 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Opłaty skarbowej na odwołanie nie pobiera się.
 
Uwagi:
 
Uzupełnienia dokonuje się w pok.26 W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Metryka

Liczba odwiedzin 1729
Osoba wprowadzająca informację Michalina Stelmach
Osoba publikująca informację Michalina Stelmach
Osoba odpowiedzialna za informację Michalina Stelmach
Data opublikowania 2014-09-04 14:00:46
Zmodyfikował Michalina Stelmach
Data ostatniej aktualizacji 2014-09-04 14:00:46