logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego

PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 36 poz. 180 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Do wglądu:
w przypadku panny i kawalera:

1.       Dokument stwierdzający tożsamość*

2.       Odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Gminą Gorzów Śląski)

3.       Notatkę o urodzeniu - osoby urodzone w Gminie Gorzów Śląski (można uzyskać USC)

w przypadku osób rozwiedzionych:

1.       Dokument stwierdzający tożsamość*

2.       Odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Gminą Gorzów Śląski)

3.       Notatkę o urodzeniu - osoby urodzone w Gminie Gorzów Śląski (można uzyskać USC)

4.       Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu

w przypadku wdowców:

1.       Dokument stwierdzający tożsamość*

2.       Odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Gminą Gorzów Śląski)

3.       Notatkę o urodzeniu - osoby urodzone w Gminie Gorzów Śląski (można uzyskać USC)

4.       Odpis aktu zgonu współmałżonka

*w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania

II. OPŁATY
Opłata skarbowa:

za wniosek - 5,00 zł
za każdy załącznik - 0,50 zł
za wydanie zaświadczenia - 19,00 zł

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego

V. UWAGI:
Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zaświadczeń odbywa się w pok. 25 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą jest ważne trzy miesiące.

 

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego, dodana 2005-08-11
 


Miejsce załatwienia:
 
Pokój 26


Osoby/osoba odpowiedzialna:
 
Miroslawa Gilowska


Telefon informacyjny:
 
(034) 3594004 wew.39


E-mail informacyjny:
 
um@gorzowslaski.pl


Godziny pracy:
 
Poniedziałek - piątek 7.15 - 15.00, środa 7.30 - 16.00


Czas oczekiwania na załatwienie:
 
Niezwłocznie


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
 
Wydanie zaświadczenia


Opłaty skarbowe:
 
za wniosek - 5,00 zł,za każdy załącznik - 0,50 zł,za wydanie zaświadczenia - 19,00 zł
 
Podstawy prawne:
 
Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 36 poz. 180 z późn. zm.) 
 
Uwagi:
 
Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zaświadczeń odbywa się w pok. 25 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą jest ważne trzy miesiące.
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1061
Osoba wprowadzająca informację Michalina Stelmach
Osoba publikująca informację Michalina Stelmach
Osoba odpowiedzialna za informację Michalina Stelmach
Data opublikowania 2014-09-04 14:02:05
Zmodyfikował Michalina Stelmach
Data ostatniej aktualizacji 2014-09-04 14:02:05