logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 01.02.2021
Przejdź do wersji aktualnej

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Burmistrz Gorzowa Śląskiego jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych        z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Do pobrania

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Jowita Maćczak
Osoba publikująca informację Jowita Maćczak
Osoba odpowiedzialna za informację Jowita Maćczak
Data opublikowania 2021-01-28 13:46:55
Zmodyfikował Jowita Maćczak
Data ostatniej aktualizacji 2021-02-01 12:05:28

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-02-09 13:06:19 Jowita Maćczak Edycja artykułu
2021-02-01 12:05:28 Jowita Maćczak Edycja artykułu
2021-01-28 14:15:15 Jowita Maćczak Edycja artykułu
2021-01-28 14:11:32 Jowita Maćczak Edycja artykułu
2021-01-28 14:09:37 Jowita Maćczak Edycja artykułu
2021-01-28 13:46:55 Jowita Maćczak Publikacja artykułu