logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 03.11.2022
Przejdź do wersji aktualnej

Na podstawie art.34 ust.1 Ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.34 ust.1 Ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego  do dnia 31 grudnia 2022r.

Zgodnie z powyższym Burmistrz Gorzowa Śląskiego, zwraca się do mieszkańców z prośbą o składanie wniosków przygotowanych przez Urząd, które pozwolą odpowiednio zaplanować działania w zakresie dystrybucji węgla.

 Wg ustawy, węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki:

- posiadają uprawnienia do dodatku węglowego,

- mają wpisane albo zgłoszone źródło węglowe jako główne źródło ogrzewania domu w Centralnej Ewidencji Emisyjności Ciepła.

- wnioskodawca ani żaden inny członek jego gospodarstwa domowego nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Gmina planuje również sprzedaż węgla od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r.

 

Do pobrania

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Jowita Maćczak
Osoba publikująca informację Jowita Maćczak
Osoba odpowiedzialna za informację Jowita Maćczak
Data opublikowania 2022-11-03 13:28:00
Zmodyfikował Jowita Maćczak
Data ostatniej aktualizacji 2022-11-03 13:28:00

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-08-23 09:52:11 Lidia Famuła Edycja artykułu
2022-11-03 13:35:34 Kamil Surowiec Edycja artykułu
2022-11-03 13:29:56 Jowita Maćczak Edycja artykułu
2022-11-03 13:28:00 Jowita Maćczak Publikacja artykułu