logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

DECYZJE ŚRODOWISKOWE - OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 487 W M. GORZÓW ŚLĄSKI

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 487 o długości około 3030,00 m,

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę chodnika oraz przebudowę ok. 2,7 km odcinka dróg gminnych nr 100817 Pawłowice – Dębina (długość

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRASZKI "Przebudowa drogi powiatowej nr 1916 O Praszka - Szyszków - Gorzów Śląski

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ "USZYCE II" WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Planowana do realizacji inwestycja będzie polegała na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 80 MW wraz magazynem energii elektrycznej oraz

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ "USZYCE I" WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z magazynem energii elektrycznej oraz infrastrukturą

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 150 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH O NR EWIDENCYJNYCH 180/5, 218 I CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EWIDENCYJNYM 180/6, OBRĘB BUDZÓW, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 6 MW LUB FARM FOTOWOLTAICZNYCH O ŁĄCZNEJ MOCY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 6 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ REALIZOWANA W CAŁOŚCI LUB ETAPOWO NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 209 OBRĘB WIĘCKOWICE GM. GORZÓW ŚLĄSKI

BUDOWA DO 8 FARM FOTOWOLTAICZNYCH O ŁĄCZNEJ MOCY DO 8 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE O NR EWID. 49 W OBRĘBIE JASTRZYGOWICE W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działce Nr 49 w obrębie Jastrzygowice w gminie Gorzów Śląski, powiat oleski,

Rozbiórka istniejącego jazu piętrzącego oraz budowa nowego jazu wraz z przepławką dla ryb na rzece Prośnie w km 186+700 w ramach inwestycji pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu. Część 2: Rozbudowa jazu z przepławką – jaz Bezula na rzece Prośnie w km 186+700”

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na: · Rozbiórce konstrukcji istniejącego jazu piętrzącego zlokalizowanego w km 186+700

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ "GORZÓW ŚLĄSKI" O MOCY DO 3 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ MAGAZYNAMI ENERGII, NA DZIAŁCE O NR EWID. 2525 W OBRĘBIE GORZÓW ŚLĄSKI, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie, a następnie eksploatacja instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1908 O ZDZIECHOWICE - KRZYŻANOWICE - PRASZKA

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1908 O Zdziechowice – Krzyżanowice – Praszka” przewiduje

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 4 MW NA DZIAŁCE NR 2540, OBRĘB GORZÓW ŚLĄSKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

Planowana inwestycja realizowana będzie w terenie działki ewidencyjnej Nr 2540 w obrębie Gorzów Śląski w gminie Gorzów Śląski,

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2022-2025 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2026-2029

Gorzów Śląski, dnia 2 grudnia 2022 roku SOŚ-V.602.1.2022    

BUDOWA 1-6 INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH PN. PAKOSZÓW I, NA TERENIE DZIAŁEK NR EW. 42, 43 I 58 W M. PAKOSZÓW, O MOCY DO 6,5 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I INSTALACJĄ TOWARZYSZĄCĄ, Z UWZGLĘDNIENIEM ETAPOWANIA

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działkach ewidencyjnych Nr 42, 43 i 58 w obrębie Pakoszów w gminie Gorzów

BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ GAZY PŁYNNEGO DLA POTRZEB REZERWOWEGO ZASILANIA ODBIORNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 407/74 W MIEJSCOWOŚCI KOZŁOWICE, GM. GORZÓW ŚLĄSKI

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działce Nr 407/74 w miejscowości Kozłowice, w gminie Gorzów Śląski i będzie

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 4 MWp, ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻANOWICE NA DZIAŁCE O NR EWID. 368 OBRĘB KRZYŻANOWICE

  Treść decyzji została udostępniona w dniu 17 listopada 2022 roku,

POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO W OBRĘBIE OBSZARU KONCESYJNEGO KLUCZBORK

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 4 MW NA DZIAŁCE NR 141, OBRĘB BUDZÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

  Treść decyzji została udostępniona w dniu 20 października 2022 roku,

Obwieszczenie Wójta Gminy Radłów

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1 MW, NA DZIAŁCE NR 2565, OBRĘB GORZÓW ŚLĄSKI, GM. GORZÓWŚLĄSKI-MIASTO

Planowana inwestycja realizowana będzie w terenie działki ewidencyjnej nr 2565, obręb Gorzów Śląski, gmina Gorzów Śląski, powiat

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA - Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN63

"Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN63 w obrębach ewidencyjnych Bąków i Biadacz, gmina Kluczbork i Dębina gm. Gorzów

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 17 MW LUB FARM FOTOWOLTAICZNYCH O ŁĄCZNEJ MOCY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 17 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ REALIZOWANEGO W CAŁOŚCI LUB ETAPOWO NA DZIAŁKACH W KOBYLEJ GÓRZE I PAKOSZOWIE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

Treść decyzji została udostępniona w dniu 7 listopada 2022 roku,

BUDOWA DO 10 FARM FOTOWOLTAICZNYCH O ŁĄCZNEJ MOCY DO 10 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE O NR EWID. 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 182, 183, 184, 193, 194, 195, 391/181, 395/197, 35, 235, 396/197, 393/181 W OBRĘBIE JASTRZYGOWICE W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI

  Treść decyzji została udostępniona w dniu 7 czerwca 2022 roku,

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO O CHARAKTERZE "NAPRAWA BLACHARSKO-LAKIERNICZA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH"

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie budynku jednokondygnacyjnego – warsztatu blacharsko-lakierniczego z częścią

BUDOWA DO 5 FARM FOTOWOLTAICZNYCH O ŁĄCZNEJ MOCY DO 5 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE O NR EWID. 573 W OBRĘBIE ZDZIECHOWICE W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI

    Treść decyzji została

BUDOWA DO 3 FARM FOTOWOLTAICZNYCH O ŁĄCZNEJ MOCY DO 3 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE O NR EWID. 1227 W OBRĘBIE GORZÓW ŚLĄSKI W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działce Nr 1227 , obręb ewidencyjny Gorzów Śląski, gmina Gorzów Śląski,

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W SKROŃSKU

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Skrońsko i będzie realizowane w granicach

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100823 O W SKROŃSKU

PRZEDSIĘWZIĘCIE POLEGAJĄCE NA DODANIU DO PROWADZONEGO PROCESU PRZETWARZANIA W INSTALACJI DO PRODUKCJI WYROBÓW CERAMICZNYCH ZA POMOCĄ WYPALANIA NOWYCH KODÓW ODPADÓW

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 2 MW (W DWÓCH ETAPACH, KAŻDY PO OK. 1 MW) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 98 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NOWA WIEŚ, GMINA GORZÓWN ŚLĄSKI

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 2 MW (W DWÓCH ETAPACH, KAŻDY PO OK. 1 MW) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ "KOZŁOWICE" WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI ORAZ POZOSTAŁĄ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działkach Nr 408/74, 409/74, 412/74, 413/74, 416/74, 417/74, 419/74, 420/74, 422/74, oraz część

ZMIANA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA "ODWIERCENIU STUDNI GŁĘBINOWEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 137 OBRĘB 0023 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁA, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI, POWIAT OLESKI, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 16 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENI DZIAŁEK O NR EWID. 74, 75, 77, 88, 89, 91 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE JASTRZYGOWICE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

„Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej  o łącznej mocy do 16 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 2 MW (W DWÓCH ETAPACH, KAŻDY PO 1 MW) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 70 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE JASTRZYGOWICE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 3 MW (W TRZECH ETAPACH, KAŻDY PO OK. 1 MW) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE DZIAŁEK O NR EWID. 466, 467, 469 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE PAWŁOWICE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

Planowana inwestycja realizowana będzie w terenie działek ewidencyjnych nr 466, 467, 469, obręb Pawłowice, gmina Gorzów Śląski, powiat oleski,

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 4 MW (W CZTERECH ETAPACH, KAŻDY PO OK. 1 MW) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 199 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WIĘCKOWICE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

Planowana inwestycja realizowana będzie w terenie działki ewidencyjnej Nr 199, obręb ewidencyjny Więckowice, gmina Gorzów Śląski, powiat

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 7 MW LUB FARM FOTOWOLTAICZNYCH O ŁĄCZNEJ MOCY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 7 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ REALIZOWANEGO ETAPOWO LUB W CAŁOŚCI NA DZIAŁCE EWID. NR 6 OBRĘB GOŁA, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

„Budowa farmy fotowoltaicznej  o mocy do 7 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 7 MW LUB FARM FOTOWOLTAICZNYCH O ŁĄCZNEJ MOCY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 7 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W CAŁOŚCI LUB ETAPOWO NA DZIAŁCE EWID. NR 341, 342, 343, OBRĘB KRZYŻANOWICE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

„Budowa farmy fotowoltaicznej  o mocy do 7 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 7 MW LUB FARM FOTOWOLTAICZNYCH O ŁĄCZNEJ MOCY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 7 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ REALIZOWANEGO W CAŁOŚCI LUB ETAPOWO NA DZIAŁCE EWID. NR 338, 339, OBRĘB KRZYŻANOWICE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

„Budowa farmy fotowoltaicznej  o mocy do 7 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą

"ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ O POWIERZCHNIĘ PRODUKCYJNĄ - ODLEWNIĘ I OBRÓBKĘ ODLANYCH DETALI ZE STOPÓW ALUMINIUM" PLANOWANEGO DO REALIZACJI W ZAKŁADZIE W GORZOWIE ŚLĄSKIM

  Burmistrza Gorzowa Śląskiego w dniu 7 listopada 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (znak:

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

Zarząd Województwa Opolskiego, na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2021-27

Rozpoczęcie konsultacji społecznych     Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o

Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV USZYCE o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr 514, obręb Uszyce, gmina Gorzów Śląski

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV USZYCE o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą

wydobywanie odpadu ex 10 01 01 i przetwarzanie na odpad 10 01 01 w procesie odzysku R 12 z (będącego w trakcie rekultywacji) wyrobiska iłów liasowych "CZERWONE OSIEDLE" W KOZŁOWICACH

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1 MW NA DZIAŁCE NR 292/60 OBRĘB KOZŁOWICE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce Nr 292/60 obręb

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1 MW NA DZIAŁCE NR 176 OBRĘB KOZŁOWICE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

     Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1 MW NA DZIAŁCE NR 2541 OBRĘB GORZÓW ŚLĄSKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce Nr 2541 obręb

zawiadomienie o przyjęciu "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"

Obwieszczenie zawiadamiające o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia

budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45

W związku z prowadzonym na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1 MW WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ JEJ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻANOWICE

Budowa elektrowni słonecznej Pawłowice-5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Pawłowice na części działki ewidencyjnej nr 450/4 w gminie Gorzówn Śląski

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji ogniw (paneli) fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Farma fotowoltaiczna,

Budowa elektrowni słonecznej Pawłowice-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Pawłowice na części działki ewidencyjnej nr 450/4 w gminie Gorzów Śląski

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji ogniw (paneli) fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Farma fotowoltaiczna,

Budowa elektrowni słonecznej Pawłowice-3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Pawłowice na części działki ewidencyjnej nr 450/4 w gminie Gorzów Śląski

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji ogniw (paneli) fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Farma fotowoltaiczna,

Budowa elektrowni slonecznej Pawłowice-2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Pawłowice na działce ewidencyjnej nr 652/1 w gminie Gorzów Śląski

  Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji ogniw (paneli) fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Farma

Budowa elektrowni słonecznej Pawłowice-1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomościach położonych w miejscowości Pawłowice na działkach ewidencyjnych nr 631, 632, 633, 634 w gminie Gorzów Śląski

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji ogniw (paneli) fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Farma fotowoltaiczna,

PUNKT ZBIERANIA ZŁOMU W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. TOWAROWEJ 1

Wnioskodawca pod firmą PROD-MONT Zbigniew Cieśla USŁUGI

BUDOWA ELELKTROWNI SŁONECZNEJ "ZDZIECHOWICE" WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁKACH NR 602 ORAZ 603 W ZDZIECHOWICACH

Przedsięwzięcia będzie polegało na budowie   elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ (SPV GOŁA-2) O MOCY DO 2.0 MW WŁĄCZNIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE O NR EW. 136, OBRĘB GOŁA, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ (SPV GOŁA-1) O MOCY DO 10.0 MW WŁĄCZNIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE O NR EW. 217, 218, 219/1 OBRĘB GOŁA, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

  OBWIESZCZENIE

ODWIERT STUDNI GŁĘBINOWEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 137 W MIEJSCOWOŚCI GOŁA

Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu ujęcia jednootworowego służącego do poboru wód podziemnych na terenie działki nr ew. 137 w

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JASTRZYGOWICE

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego pod nazwą:"PRZEBUDOWA DROGI

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzów Śląski

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019, poz. 755 ze zm.) Wójt (burmistrz, prezydent miasta)

ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ O POWIERZCHNIĘ PRODUKCYJNĄ - ODLEWNIA I OBRÓBKA ODLANYCH DETALI ZE STOPÓW ALUMINIUM

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego pod nazwą: ROZBUDOWA HALI

BUDOWA OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI BUDZÓW

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Budzów, gmina Gorzów

OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2025

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanych decyzjach środowiskowych

BUDOWA BUDYNKU CHLEWNI WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

BUDOWA OBWODNICY PRASZKI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 45

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 19020 O POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI USZYCE

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ PO TRASIE BYŁEJ LINII KOLEJOWEJ PRASZKA - OLESNO