logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Informacje z przetargu na sprzedaż nieruchomości

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO CZWARTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 309 O POWIERZCHNI 0,0800 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO CZWARTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 307 O POWIERZCHNI 0,0785 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO CZWARTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 303 O POWIERZCHNI 0,0889 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMY

INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 402 O POWIERZCHNI 0,2232 HA I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 404 O POWIERZCHNI 0,2668 HA

INFORMACJA O WYNIKU CZWARTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 167/4 O POWIERZCHNI 0,1164 HA

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 2121 O POWIERZCHNI 0,1049 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2 O POWIERZCHNI 0,2232 HA I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3 O POWIERZCHNI 0,2668 HA

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 734/130 O POWIERZCHNI 0,0800 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 732/130 O POWIERZCHNI 0,0785 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 728/130 O POWIERZCHNI 0,0889 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMY

INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 167/4 O POWIERZCHNI 0,1164 HA

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2 O POWIERZCHNI 0,2232 HA I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3 O POWIERZCHNI 0,2668 HA

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 2121 O POWIERZCHNI 0,1049 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1455/3 O POWIERZCHNI 0,2386 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 734/130 O POWIERZCHNI 0,0800 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 732/130 O POWIERZCHNI 0,0785 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMY

Informacja o wyniku przeprowadzonego drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 728/130 o powierzchni 0,0889 ha położonej w miejscowości Jamy

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 167/4 O POWIERZCHNI 0,1164 HA

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 167/4 O POWIERZCHNI 0,1164 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ

INFORMACJA O WYNIKU PIĄTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 222/65 O POWIERZCHNI 0,1132 HA

Informacja o wyniku przeprowadzonego pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 734/130 o powierzchni 0,0800 ha położonej w miejscowości Jamy

Informacja o wyniku przeprowadzonego pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 732/130 o powierzchni 0,0785 ha położonej w miejscowości Jamy

Informacja o wyniku przeprowadzonego pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 728/130 o powierzchni 0,0889 ha położonej w miejscowości Jamy

INFORMACJA O WYNIKU CZWARTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 222/65 O POWIERZCHNI 0,1132 HA

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1453/6 O POWIERZCHNI 0,1622 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1455/4 O POWIERZCHNI 0,2386 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1453/6 O POWIERZCHNI 0,1622 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1453/5 O POWIERZCHNI 0,1616 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1453/3 O POWIERZCHNI 0,0162 HA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 222/65 O POWIERZCHNI 0,1132 HA

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1 O POWIERZCHNI 0,1971 HA, ARKUSZ MAPY 4, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKOROŃSKO

INFORMACJA O WYNIKU CZWARTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONYCH JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2 O POWIERZCHNI 0,2232 HA I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3 O POWIERZCHNI 0,2668 HA

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 222/65 O POWIERZCHNI 0,1132 HA

INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2 O POWIERZCHNI 0,2232 HA I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3 O POWIERZCHNI 0,2668 HA

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1 O POWIERZCHNI 0,1971 HA, ARKUSZ MAPY 4, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKOROŃSKO

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIĄTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 730/130 i 15/6 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIĄTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 735/130 i 15/8 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIĄTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 734/130 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIĄTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 732/130 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIĄTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 728/130 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 222/65 O POWIERZCHNI 0,1132 HA

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONYCH JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2 O POWIERZCHNI 0,2232 HA I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3 O POWIERZCHNI 0,2668 HA

INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 332/2 O POWIERZCHNI 0,1038 HA ORAZ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI WYNOSZĄCEGO 1/4 W NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 332/5 O POWIERZCHNI 0,0283 HA OBRĘB EWIDENCYJNY WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO IV PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 730/130 i 15/6 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO IV PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 735/130 i 15/8 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO IV PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 734/130 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO IV PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 732/130 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO IV PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 728/130 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SKROŃSKU OZNACZONYCH JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2 O POWIERZCHNI 0,2232 HA I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3 O POWIERZCHNI 0,2668 HA

INFORMACJA O WYNIKU I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 332/6 ORAZ UDZIAŁ W DZIAŁCE NR 332/5 OBRĘB EWIDENCYJNY WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 332/2 ORAZ UDZIAŁ W DZIAŁCE NR 332/5 OBRĘB EWIDENCYJNY WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ PRZEPROWADZONYCH PO DRUGIM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM DZIAŁKA NR 183 OBRĘB EWIDENCYJNY KRZYŻANOWICE

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO III PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 730/130 i 15/6 OBREB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO III PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 735/130 i 15/8 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO III PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 734/130 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO III PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 732/130 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO III PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 728/130 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU IV PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 332/6 ORAZ UDZIAŁ W DZIAŁCE NR 332/5 OBRĘB EWIDENCYJNY WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU IV PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 332/2 ORAZ UDZIAŁ W DZIAŁCE NR 332/5 OBRĘB EWIDENCYJNY WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU IV PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 332/7 OBRĘB EWIDENCYJNY WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU II PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 4 W BUDYNKU MIESZKALNYM PAWŁOWICE 54 ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 309 O POWIERZCHNI 0.0500 HA, OBRĘB EWIDENCYJNY PAWŁOWICE, ARKUSZ MAPY 1

INFORMACJA O WYNIKU I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 4 W BUDYNKU MIESZKALNYM PAWŁOWICE 54

INFORMACJA O WYNIKU II PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 183 OBRĘB EWIDENCYJNY KRZYŻANOWICE

INFORMACJA O WYNIKU III PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 332)6 ORAZ UDZIAŁ W DZIAŁCE NR 332)5 OBRĘB EWIDENCYJNY WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU III PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 332)2 ORAZ UDZIAŁ W DZIAŁCE NR 332)5 OBRĘB EWIDENCYJNY WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU III PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 332)7 OBRĘB EWIDENCYJNY WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO III PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK NR 332)1 332)4 ORAZ 1)2 CZĘŚCI DZIAŁKI NR 332)5 OBRĘB WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1 AM4 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKOROŃSKO

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO II PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKI NR 730/130 i 15/6 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO II PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKI NR 735/130 i 15/8 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO II PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 734/130 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO II PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 732/130 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO II PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 728/130 OBRĘB JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 90/10 O POWIERZCHNI 0,0771 HA, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM GOŁA

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 99/2 O POWIERZCHNI 0,0526 HA, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM PAKOSZÓW

INFORMACJA O WYNIKU I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 183 OBRĘB EWIDENCYJNY KRZYŻANOWICE

INFORMACJA O WYNIKU I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO

INFORMACJA O WYNIKU II PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 332)1 I DZIAŁKA NR 332)4 ORAZ UDZIAŁ W DZIAŁCE NR 332)5 OBRĘB EWIDENCYJNY WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU

INFORMACJA O WYNIKU II PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 332)6 ORAZ UDZIAŁ W DZIAŁCE NR 332)5 OBRĘB EWIDENCYJNY WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU II

INFORMACJA O WYNIKU II PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 332)2 ORAZ UDZIAŁ W DZIAŁCE NR 332)5 OBRĘB EWIDENCYJNY WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU

INFORMACJA O WYNIKU II PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 332)7 OBRĘB EWIDENCYJNY WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU II

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 730/130 I DZIAŁKA NR 15/6 OBRĘB EWIDENCYJNY JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 730/130 I DZIAŁKA NR 15/6 OBRĘB EWIDENCYJNY JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 735/130 I DZIAŁKA NR 15/8 OBRĘB EWIDENCYJNY JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 735/130 I DZIAŁKA NR 15/8 OBRĘB EWIDENCYJNY JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 734/130 OBRĘB EWIDENCYJNY JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 734/130 OBRĘB EWIDENCYJNY JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 732/130 OBRĘB EWIDENCYJNY JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 732/130 OBRĘB EWIDENCYJNY JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 728/130 OBRĘB EWIDENCYJNY JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIAŁKA NR 728/130 OBRĘB EWIDENCYJNY JAMY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO II PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SKROŃSKU OZNACZONYCH JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2 O POWIERZCHNI 0,2232 HA I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3 O POWIERZCHNI 0,2668 HA

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DZIAŁKA NR 332/1 I DZIAŁKA NR 332/4 ORAZ UDZIAŁ W DZIAŁCE NR 332/5 OBRĘB EWIDENCYJNY WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DZIAŁKA NR 332/1 I DZIAŁKA NR

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DZIAŁKA NR 332/6 ORAZ UDZIAŁ W DZIAŁCE NR 332/5 OBRĘB EWIDENCYJNY WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DZIAŁKA NR 332/6 ORAZ UDZIAŁ W

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DZIAŁKA NR 332/2 ORAZ UDZIAŁ W DZIAŁCE NR 332/5 OBRĘB EWIDENCYJNY WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DZIAŁKA NR 332/2 ORAZ UDZIAŁ W

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DZIAŁKA NR 332/7 OBRĘB EWIDENCYJNY WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DZIAŁKA NR 332/7 OBRĘB EWIDENCYJNY WIĘCKOWICE

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚL OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2721 O POW. 0,0541 HA

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SKROŃSKU OZNACZONYCH JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2 O POWIERZCHNI 0,2232 HA I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3 O POWIERZCHNI 0,2668 HA

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 2117 O POWIERZCHNI 0,0041 HA I DZIAŁKA NR 2119 O POWIERZCHNI 0,0924 HA.

Informacja o wyniku przeprowadzonego I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 359/1 o powierzchni 0,0657 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krzyżanowice arkusz mapy 1

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2121 położonej w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 2117 i nr 2119 położonych w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2121 położonej w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 2117 i nr 2119 położonych w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2121 położonej w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2117 i działki nr 2119 położonych w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka